UPM.FI
  • Tietoa meistä
  • Medialle
  • Tiedotteet
  • UPM ja United Bankersin metsärahastot ovat solmineet sopimuksen metsäkiinteistökaupasta ja pitkäaikaisesta kumppanuudesta

UPM ja United Bankersin metsärahastot ovat solmineet sopimuksen metsäkiinteistökaupasta ja pitkäaikaisesta kumppanuudesta

Sijoittajauutinen 18.12.2018 11.00 EET

(UPM, Helsinki, 18.12.2018 klo 11.00 EET) - UPM ja United Bankers ovat tänään allekirjoittaneet sopimuksen metsäkiinteistökaupasta ja pitkäaikaisesta kumppanuudesta. Metsäkiinteistökaupassa UPM myy yli 21 000 hehtaaria pääosin Kainuun maakunnassa sijaitsevia metsiään United Bankersin metsärahastoille UB Metsälle sekä UB Nordic Forest Fund III Ky:lle. Pitkäaikaisessa kumppanuussopimuksessa UPM sitoutuu hoitamaan United Bankersin metsäomaisuutta ja United Bankers myymään vuosittain merkittävän määrän puuta omistamistaan metsistä UPM:lle.

Kumppanuussopimuksen tavoitteena on kasvattaa UPM:n hoidossa olevien United Bankersin tytäryhtiön UB Rahastoyhtiön hallinnoimien metsärahastojen kiinteistöjen määrää ja tuottoa hyvällä metsänhoidolla ja parantaa toiminnan ennustettavuutta pitkäaikaisella puunmyyntisopimuksella.

"United Bankers on metsätilamarkkinassa nopeiten kasvava rahastotoimija, ja tavoittelemme kasvua myös tulevaisuudessa. Syvenevä yhteistyö UPM:n kanssa tuo synergiahyötyjä metsäomaisuutemme hoitoon. Vastuullisena ja kilpailukykyisenä toimijana UPM on luonteva kumppani metsäasioissa, ja tehty sopimus on siten myös rahastojemme osuudenomistajien etu", toteaa United Bankersin toimitusjohtaja Patrick Anderson.

UPM tarjoaa asiakkailleen korkealaatuisia palveluja niin metsänhoidossa kuin puukaupassa.

"Pitkäaikaisen kumppanuussopimuksen perusteella merkittävä osa United Bankersin metsärahastojen metsäomaisuudesta on UPM:n hoidossa ja hoidamme niitä kestävästi metsien arvon kasvattamiseksi", UPM:n metsäjohtaja Sauli Brander kertoo. "Vahvistamme sopimuksella merkittävästi UPM:n kotimaista puunhankintaa", Brander jatkaa.

UPM on yksi Suomen suurimmista metsänomistajista 514 000 hehtaarin metsäomaisuudellaan. Suomen lisäksi UPM omistaa metsiä Yhdysvalloissa 75 000 hehtaaria ja puuviljelmiä Uruguayssa 255 000 hehtaaria.

Lisätietoja antavat:
Sauli Brander, metsäjohtaja, UPM Puunhankinta ja Metsätalous, p. 040 567 4155
Patrick Anderson, toimitusjohtaja, United Bankers Oyj, p. 0400 244 544

UPM, Mediasuhteet
ma-pe klo 9-16
puh. 040 588 3284
media@upm.com

UPM
Tarjoamme uusiutuvia ja vastuullisia ratkaisuja ja innovoimme tulevaisuuden vaihtoehtoja fossiilisen talouden ratkaisuihin kuudella liiketoiminta-alueella: UPM Biorefining, UPM Energy, UPM Raflatac, UPM Specialty Papers, UPM Communication Papers ja UPM Plywood. Yhtiössämme työskentelee noin 19 100 henkilöä ja vuosittainen liikevaihtomme on noin 10 miljardia euroa. UPM:n osakkeet on listattu Helsingin pörssissä. UPM Biofore - Beyond fossils. www.upm.fi

Seuraa UPM:ää Twitter | LinkedIn | Facebook | YouTube | Instagram | #UPM #biofore #beyondfossils