UPM.FI

Vuoden 2015 ensimmäinen Metsän henki viestii muutoksesta

Lehdistötiedote 11.3.2015 15.00 EET
​(UPM, Helsinki, 11.3.2015)  -  Metsän henki -lehden tämän vuoden ensimmäinen numero kertoo muutoksesta monesta eri näkökulmasta. Biotalous, Biofore ja uudet tavat toimia ovat avainsanoja.

Kymin sellutehtaan investointi etenee ja sellupuun tarve siellä lisääntyy sen lisäksi, että myös muut toimijat ovat kertoneet investointiaikeistaan. Suomalaiselle puulle on siis kysyntää nyt ja tulevaisuudessa.  Puun käytön lisäyksen  vaikutuksista kertovat lehdessämme Kaakkois-Suomen Metsäkeskuksen johtaja Pekka Vainikka sekä Tuija Luodelahti Kaakkois-Suomen TE-keskuksesta ja Jaana Komi ELY-keskuksesta.

Uudistuva tehdas on tehokas tuotantolaitos, jonka toimintaa virtaviivaistaa oikeanlaatuinen puu. Kymin tuotantopäällikkö Jyri Kylmälä valottaa sellupuun laatuvaatimuksia niin lehden sivuilla kuin myös videolla.

Omassa tavassamme lähestyä metsänomistajia on vuoden alusta tapahtunut merkittävä muutos. Paula Savonen ja Panu Kärkkäinen taustoittavat lehden sivuilla 30 – 31 uutta UPM Metsä Kumppanuussopimusta ja palvelutarjoamaamme. Sille jutulle johdannoksi sopii hyvin perintömetsän haltijan Päivi Tupalan mietteet omasta metsästään ja sen eri piirteistä.

TEM:n strateginen johtaja Sixten Sunabacka kertoo vieraskynässään Suomen biotalousstrategiasta ja sen laajuudesta. Konkreettisesti biotalous avautuu UPM:n toiminnassa, josta olemme tehneet tämänkertaisen infograafin sivuille 20-21.

Talvi on kääntymässä kevääksi ja metsänhoitotöiden aika alkaa. Jari Engström, Jyri Schildt ja Luonnonvarakeskuksen Risto Hagqvist paneutuvat metsänuudistamisen eri näkökulmiin sivuilla 26-28. Koneellinen istutus ja taimikonhoito ovat tehokkaita ja laadukkaita tapoja perustaa elinvoimainen uusi metsä. Istutuskoneeseen voi tutustua myös videolta.

Metsä on monen työpaikka, niin myös eräopas Janne Eklundin työpaikka. Hänen vinkkinsä talvisessa metsässä liikkumiseen kannattaa lukea, vaikka talvi onkin jo kohta ohi.

Metsän hengen digilehtiversio löytyy tämän linkin takaa. Jos se ei jostain syystä aukea, niin selaa oheista pdf:ää.

Vuoden 2015 olemme aloittaneet myös uudistamalla lehden ulkoasua. Kerro mielipiteesi siitä ja lehden sisällöstä lähettämällä viesti osoitteeseen metsaviestinta@upm.com. Voit samalla lähettää myös ehdotuksia Sinua kiinnostavista juttuaiheista.