UPM.FI

Metsän terveyspäivä UPM:n tilalla Jämsän Haukilahdessa 4.6.2014

Lehdistötiedote 3.6.2014 12.00 EEST
UPM ja Suomen metsäkeskus järjestävät keskiviikkona 4.6. Haukilahdessa, Jämsässä Metsän terveyspäivän. Päivän aikana keskustellaan aktiivisen metsähoidon merkityksestä metsien terveyden ylläpitäjänä. Tilaisuus alkaa kello 11.00 ja päättyy kello 15.00.

Asiantuntijoiden tietoiskujen pohjalta tilaisuudessa on mahdollisuus keskustella muun muassa kirjanpainajatuhojen ehkäisystä, metsien oikea-aikaisen hoidon merkityksestä metsän terveydelle ja tuotolle sekä lannoituksesta metsän terveyden hoitajana ja tuoton lisääjänä. Käytännön vinkkejä tilaisuudessa saa myös paikalliselta korjuuyrittäjältä. Tietoiskut alkavat tasatunnein kello 12.00, kello 13.00 ja kello 14.00.

Kirjanpainajatuhot ovat erityisesti Etelä-Suomessa ajankohtainen aihe ja vaativat metsänomistajalta tarkkaavaisuutta ja myös tilanteen ennakointia. Kirjanpainajatuhoriskihän on kohonnut myrskytuhojen sekä lämpimien ja kuivien kesien jälkeen. Vahingoittuneet kuuset ovat erityisen alttiita tuhoille ja kirjanpainajakannan lisääntyessä ne tappavat myös terveitä kuusia. Vanhojen kuusikkojen on todettu olevan muita alttiimpia tuhoille, joten kasvunsa jo päättäneiden kuusikoiden hakkuu ajallaan on hyvä tapa ehkäistä kirjanpainajatuhoja.

Metsän ravinnetasapainosta huolehtimalla ja puuston kasvun kannalta tärkeitä ravinteita lisäämällä metsän tuottoa voi lisätä huomattavasti, ja parantaa siten myös metsätalouden kannattavuutta. Oikein valituilla kohteilla metsänlannoitus lisää arvopuun määrää sekä aikaistaa hakkuumahdollisuuksia ja puukauppatuloja.

Tervetuloa Metsän terveyspäivään Haukilahteen keskiviikkona 4.6.2014. kuulemaan ja keskustelemaan ajankohtaisista metsäaiheista

Jämsän Haukilahteen pääsee autolla seuraavia reittejä pitkin:
- Hallin keskustasta 7 km Haukilahdentietä, josta opastus perille
- Längelmäen suunnasta 9-tieltä 9 km Haukilahdentietä, josta opasteet perille

Lisätietoja
Metsänhoitopäällikkö Jyri Schildt, UPM, puhelin 0400 717 123