UPM.FI

​Urakoitsijalle kiitosta hyvästä työturvallisuudesta UPM Kymin ja Kaukaan tehtailla

Lehdistötiedote 24.4.2014 11.00 EEST

(UPM Kymi, Kouvola 24.4.2014) – UPM Kymin ja Kaukaan tehtaille pitkään kunnossapitotöitä tehnyt Garanti Mekan Oy Kuusankoskelta vastaanotti 23.4. UPM:n palvelutoimittajan työturvallisuuspalkinnon. Se myönnetään UPM:n toimipaikoissa työskenteleville urakoitsijoille, joilla on hyvät turvallisuustulokset, ja jotka ovat sitoutuneet noudattamaan UPM:n työturvallisuusvaatimuksia.
  
Vuodelta 2013 UPM myönsi  työturvallisuuspalkinnon yhteensä yhdelletoista paikalliselle urakoitsijalle, joista yksi on Garanti Mekan.   Urakoitsijoiden turvallisuus on yksi UPM:n painopistealueista vuonna 2014, joten yhtiö tulee jatkossakin palkitsemaan urakoitsijoita hyvistä suorituksista.  

Työturvallisuudesta palkittavan palvelutoimittajan valitsivat Kymi ja Kaukas yhteisesti. Palkinnon luovutti Kymin tehtaanjohtaja Markku Laaksonen.  Kymin ja Kaukaan tehdaspalvelun johtaja Aki Kohonen totesi, että Garanti Mekan on erottunut selkeästi edukseen työturvallisuudessa sadoista Kymin ja Kaukaan tehdasalueilla aktiivisesti töitä tekevistä firmoista.   ”Hyvä valmistautuminen, ennakkotutustuminen työhön ja sen riskeihin sekä oikea asenne turvallisuuteen ovat tärkeitä”, hän sanoo.

UPM:n vahva panostus työturvallisuuden parantamiseen tuottaa tuloksia. Tulosten takana on Työturvallisuuden ryhtiliike 2012–2014 -ohjelma, jonka kautta työturvallisuuden parantamisen eteen työskentelee koko UPM:n organisaatio. Avainelementtejä ovat johdon sitoutuminen, henkilöstön aktiivinen osallistuminen, yhteiset tavoitteet, toimintamallit ja kannustaminen. Koko yhtiössä poissaoloon johtaneiden työtapaturmien määrä väheni vuosina 2012 ja 2013 yhteensä 60 % (*.  

Meneillään oleva viikko on UPM:n turvallisuusviikko, johon sisältyy erilaisia työturvallisuuteen ja –hyvinvointiin liittyviä tapahtumia eri yksiköissä. Kymin tehtaalla 24.4. vietettiin Turvallisuuspäivää.

*) Linkki UPM:n lehdistötiedotteeseen 22.4.2014: UPM vähensi työtapaturmia 60 % kahdessa vuodessa


Lisätietoja antaa
tehtaanjohtaja Markku Laaksonen, UPM Kymi, puh. 0204 15 3600
turvallisuuspäällikkö Tuomo Lindén, UPM Kymi, puh. 02041 52902