UPM.FI
  • Tietoa meistä
  • Medialle
  • Tiedotteet
  • UPM Raflatac suunnittelee investointia filmitarralaminaattituotantoon ja arkkitoimintojen uudelleenjärjestelyjä Euroopassa

UPM Raflatac suunnittelee investointia filmitarralaminaattituotantoon ja arkkitoimintojen uudelleenjärjestelyjä Euroopassa

Sijoittajauutinen 24.4.2014 14.15 EEST

(UPM, Helsinki, 24.4.2014 klo 14:15) – UPM Raflatac suunnittelee filmitarralaminaatin tuotantokapasiteetin lisäämistä Euroopassa investoimalla noin 13 miljoonaa euroa uuteen päällystyslinjaan Nowa Wies’in tehtaalla Puolassa. Suunnitellut toimet parantavat filmiliiketoiminnan kilpailukykyä ja kannattavaa kasvua pitkällä tähtäimellä. Uusi tuotantolinja on tarkoitus ottaa käyttöön vuoden 2015 ensimmäisellä neljänneksellä. Investoinnin myötä yksi Tampereen tehtaan päällystyslinjoista sekä UPM Raflatacin silikonointilinja Tervasaaren tehtaalla suljetaan.

Lisäksi UPM Raflatac suunnittelee arkkiliiketoiminnan kannattavuuden parantamista. Suunniteltuihin toimenpiteisiin kuuluu arkkipäällystyksen lopettaminen ja arkkijälkikäsittelyn supistaminen Polinyan tehtaalla Espanjassa. Arkkipäällystys keskitetään Puolaan.

Toimenpiteiden arvioidaan tuovan noin 4 miljoonan euron vuosittaiset säästöt 2015 alkaen ja yli 6 miljoonan euron säästöt vuonna 2016.

Mikäli mainitut suunnitelmat toteutuvat, henkilöstövaikutusten arvioidaan olevan enimmillään noin 122 henkeä: enintään 86 henkeä Espanjassa ja 36 Suomessa. Päätökset tehdään, kun yhteistoimintaneuvottelut on käyty henkilöstön kanssa kussakin maassa. Uudelleenjärjestelyt on tarkoitus saada päätökseen pääosin vuoden 2014 loppuun mennessä.

“Filmiliiketoimintamme on kasvanut voimakkaasti Euroopassa ja tarvitsemme nyt lisäkapasiteettia. Filmituotteiden markkinat sijaitsevat pääosin Keski- ja Etelä-Euroopassa, joten lisäämällä tuotantokapasiteettia Puolan tehtaalle, lähemmäksi päämarkkinoita, pystymme palvelemaan asiakkaita entistä paremmin. Tampereen tehtaan kapasiteettia on tarkoitus sopeuttaa vastaamaan muuttunutta tarvetta”, sanoo UPM Raflatacin johtaja Tapio Kolunsarka.

“Arkkituotteiden markkinoilla asiakkaiden ostotottumukset ovat muuttuneet ja markkinakasvu on pysähtynyt viime vuosina. Tämä on kiristänyt alan kilpailua huomattavasti, ja suunnittelemme nyt arkkituotannon keskittämistä Puolaan, jotta kannattavuus saadaan turvattua.”

“Näiden suunniteltujen tuotannon ja toimitusketjun tehostamistoimenpiteiden jälkeen meillä on riittävästi kilpailukykyistä tuotantokapasiteettia Euroopassa kaikissa tuotesegmenteissämme ja sitä kautta erinomaiset mahdollisuudet vastata tulevaisuuden kysyntään”, Kolunsarka sanoo.

UPM kirjaa käyttöomaisuudesta 3 miljoonan euron kertapoiston sekä rakennejärjestelykustannuksia 8 miljoonaa euroa kuluvan vuoden toisella neljänneksellä. Toimenpiteet tukevat UPM:n tavoitetta kasvattaa EBITDA:a 200 miljoonalla eurolla seuraavien kolmen vuoden aikana.


Lisätietoja antavat:

Tapio Kolunsarka, johtaja, UPM Raflatac, puh. 040 5500 953  (klo 16–17)
Jussi Oksanen, johtaja, filmi- ja erikoistuoteliiketoiminta, EMEA, UPM Raflatac,
puh. 040 5328 643 (klo 17 lähtien)

Mauri Suomela, johtaja, paperiliiketoiminta, EMEA, UPM Raflatac, puh. +34 66 9588 319 (klo 16 lähtien)
Juha Virmavirta, tehtaanjohtaja, UPM Raflatac Tampere, puh. 040 5047 899
(klo 16 lähtien)

Jari Peltonen, tehtaanjohtaja, UPM Raflatac Ibérica, Espanja, puh. +34 680 44 96 91
(klo 16 lähtien)

Jani Konkarikoski, tehtaanjohtaja, UPM Raflatac Puola, puh. +48 60 5430 332
(klo 16 lähtien)


UPM Raflatac on maailman johtavia tarralaminaatin valmistajia. Toimitamme korkealaatuista paperi- ja filmilaminaattia informaatio- ja tuote-etiketöintiin maailmanlaajuisen tehdas-, terminaali- ja myyntikonttoriverkoston kautta. UPM Raflatacin palveluksessa on noin 2 900 työntekijää, ja sen liikevaihto vuonna 2013 oli 1,2 miljardia euroa. UPM Raflatac on osa UPM-konsernia. Lisätietoja osoitteessa www.upmraflatac.com.

UPM uudistaa bio- ja metsäteollisuutta. Rakennamme kestävää tulevaisuutta kuudella liiketoiminta-alueella: UPM Biorefining, UPM Energy, UPM Raflatac, UPM Paper Asia, UPM Paper Europe and North America ja UPM Plywood. Tuotteemme valmistetaan uusiutuvista raaka-aineista ja ne ovat kierrätettäviä. Palvelemme asiakkaitamme maailmanlaajuisesti. Yhtiössämme työskentelee noin 21 000 henkilöä ja vuosittainen liikevaihtomme on noin 10 miljardia euroa. UPM:n osakkeet on listattu Helsingin pörssissä. UPM – The Biofore Company – www.upm.fi