UPM.FI

UPM:n määrätietoinen uudistuminen etenee

Sijoittajauutinen 11.3.2014 13.00 EET

(UPM, Helsinki, 11.3.2014 klo 13.00) – UPM:n toimitusjohtaja Jussi Pesonen ilmaisi luottamuksensa UPM:n vakaisiin näkymiin ja houkutteleviin kasvusuunnitelmiin yhtiön Capital Markets Day -tapahtumassa Lontoossa.

“Viimeisen viiden vuoden aikana olemme onnistuneesti muuttaneet UPM:n integroidusta paperinvalmistajasta kuuden erillisen liiketoiminnan Biofore-yhtiöksi. Tänään meillä on vahvat markkina-asemat ja kilpailukykyiset tuotantolaitokset kaikilla liiketoiminta-alueillamme. Se antaa meille hyvät edellytykset parantaa yhtiön taloudellista suoritusta ja uudistaa yhtiötä edelleen.”

“Lyhyen aikavälin kannattavuusohjelmamme etenee erittäin hyvin, ja arvioimme, että saavutamme 200 miljoonan eurot kustannussäästöt tämän vuoden loppuun mennessä. Samaan aikaan yhtiön kasvuohjelma etenee. Ohjelman tavoitteena on saavuttaa 200 miljoonan euron lisäys EBITDAan seuraavan kolmen vuoden aikana. Äskettäin ilmoitetut investoinnit Changshussa ja Kymillä vievät meitä lähemmäs tätä tavoitetta.”

Pesosen mukaan uusi liiketoimintarakenne mahdollistaa selkeät tavoitteet ja kannustimet kaikilla kuudella liiketoiminta-alueella.

“Koska useilla liiketoiminta-alueillamme on kasvutavoitteita, olemme myös asettaneet liiketoiminta-alueille sijoitetun pääoman tuottotavoitteet (ROCE). UPM Energy -liiketoiminta-alueella arvostamme tasearvomme käypään arvoon, minkä vuoksi sijoitetun pääoman tuottotavoite on 6 %. Vähemmän pääomaintensiivisessä jalostusteollisuudessa, UPM Raflatacissa, sijoitetun pääoman tuottotavoite on 18 %. Prosessiteollisuuden liiketoiminnoissamme sijoitetun pääoman tuottotavoite on 10–12 %. Näihin kuuluvat UPM Biorefining-, UPM Paper Asia- ja UPM Plywood -liiketoiminnat. UPM Paper ENA -liiketoiminnassa tavoite on rahavirta sijoitetulle pääomalle.”

”UPM:n konsernitason 10 %:n liikevoittotavoite on realistinen myös uudessa liiketoimintarakenteessamme. Nykyisellä liiketoiminnan rakenteella liiketoiminta-alueiden tavoitteiden saavuttaminen samanaikaisesti johtaisi noin 10 %:n liikevoittoprosenttiin ja noin 9 %:n sijoitetun pääoman tuottoon.”

“Viime vuosien epävakaasta taloudellisesta toimintaympäristöstä huolimatta olemme pystyneet toteuttamaan muutoksia UPM:n liiketoimintaportfoliossa. Samaan aikaan rahavirtamme on ollut jatkuvasti vahva ja tase on vahvistunut.”

”Olemme konsernissa sitoutuneet säilyttämään vahvan taseen, vahvan rahavirran ja hyvän osingon. UPM jatkaa liiketoimintaportfolionsa kehittämistä kasvun luomiseksi nykyisissä ja uusissa liiketoiminnoissa sekä yhtiön arvon kasvattamiseksi."

Lisätietoja antavat:
Tapio Korpeinen, talousjohtaja, UPM, puh. 020 415 0004 (klo 17.30 jälkeen)
Mika Mikkola, sijoittajasuhdejohtaja, UPM, puh. 040 595 3202 (klo 17.30 jälkeen)


UPM Media Desk
Ma-pe klo 9.00-16.00
Puh. 040 588 3284
media@upm.com
www.twitter.com/UPM_News


UPM uudistaa bio- ja metsäteollisuutta. Rakennamme kestävää tulevaisuutta kuudella liiketoiminta-alueella: UPM Biorefining, UPM Energy, UPM Raflatac, UPM Paper Asia, UPM Paper Europe and North America ja UPM Plywood. Tuotteemme valmistetaan uusiutuvista raaka-aineista ja ne ovat kierrätettäviä. Palvelemme asiakkaitamme maailmanlaajuisesti. Yhtiössämme työskentelee noin 21 000 henkilöä ja vuosittainen liikevaihtomme on noin 10 miljardia euroa. UPM:n osakkeet on listattu Helsingin pörssissä. UPM – The Biofore Company – www.upm.fi