UPM.FI

UPM Paper ENA (Eurooppa ja Pohjois-Amerikka) suunnittelee pääkonttoritoimintojensa uudelleenorganisointia

Lehdistötiedote 27.9.2013 9.35 EEST

(UPM, Helsinki, 27.9.2013 klo 9.35) - Marraskuun alusta voimaan astuva UPM Paper ENA -liiketoiminta-alue suunnittelee pääkonttoritoimintojensa uudelleenorganisointia. Suunnitelmat liittyvät UPM:n tavoitteeseen yksinkertaistaa toimintamallejaan ja rakenteitaan kilpailukyvyn varmistamiseksi Euroopan kypsissä liiketoiminnoissa. Tavoitteena on parantaa kannattavuutta matalamman organisaatiorakenteen avulla. Samassa yhteydessä UPM Paper ENA:n pääkonttori siirtyy Helsingistä Augsburgiin lähelle päämarkkinoita ja asiakkaita.

Suunnitellut muutokset vaikuttavat koko UPM Paper ENA:n toimintatapoihin. Suunnitelmien mukaan uusi organisaatio olisi nykyistä pienempi ja siinä olisi vähemmän organisaatiotasoja. Uusi matalampi organisaatiorakenne parantaa ketteryyttä sekä nopeuttaa päätöksentekoprosessia. Johto osallistuu aiempaa enemmän operatiiviseen työhön.

Yhteistoimintaneuvotteluprosessi käynnistyy Suomessa välittömästi ja sen piiriin kuuluu UPM:n nykyisen Paperiliiketoimintaryhmän pääkonttorin henkilöstö. Neuvotteluiden piiriin eivät kuulu toimitusketju Tampereella eikä tehtaiden organisaatiot. Neuvottelujen piirissä on 75 työtehtävää. Suunnitelman toteutuessa Suomesta vähenee enintään 45 hengen työtehtävät.

“Suunnitellut toimenpiteet ovat valitettavia henkilöstömme kannalta. Toimenpiteet ovat kuitenkin ensimmäisen vuosipuoliskon huonon tuloskehityksen vuoksi välttämättömiä. Näiden muutosten avulla toivomme saavamme UPM Paper ENA:n kannattavuuden oikeille raiteille”, sanoo Bernd Eikens, UPM Paper ENA:n johtaja. 

Seuraavat toimenpiteet

YT-prosessi on suunniteltu käynnistyväksi 3.10.2013 ja se kestää noin 6 viikkoa. Organisaatiomuutoksiin liittyvät päätökset pyritään tekemään mahdollisimman pian, viimeistään neuvotteluiden loppuun mennessä. Päätökset työtehtävien vähennyksistä ja tuesta muutosvaikutusten alla oleville työntekijöille tehdään, kun neuvotteluprosessi on saatettu loppuun.

Lisätietoja antaa:
Bernd Eikens, johtaja, UPM Paper ENA, puh. +491607073940

Aiheeseen liittyvä tiedote:
6.8.2013: UPM:n uusi liiketoimintarakenne terävöittää toiminnan painopisteitä ja mahdollistaa muutokset liiketoimintaportfoliossa


UPM, Media Desk
ma-pe klo 9-16
puh. 040 588 3284
media@upm.com
www.twitter.com/UPM_News

UPM yhdistää bio- ja metsäteollisuuden ja rakentaa uutta, kestävää ja innovaatiovetoista tulevaisuutta. Tuotteemme valmistetaan uusiutuvista raaka-aineista ja ovat kierrätettäviä. Yhtiön liiketoiminta jakaantuu kolmeen ryhmään: Energia ja sellu, Paperi sekä Tekniset materiaalit (voimassa 31.10.2013 asti). UPM:n palveluksessa on noin 22 000 henkilöä. Yhtiöllä on toimintaa 67:ssä ja tuotantolaitoksia 17 maassa. Vuosittainen liikevaihto on yli 10 miljardia euroa. UPM:n osakkeet on listattu Helsingin pörssissä. UPM – The Biofore Company – www.upm.fi