UPM.FI

Rauman Biovoimalle vuoden 2013 GeoTeko-tunnustuspalkinto

Lehdistötiedote 27.9.2013 11.00 EEST
​Rauman Biovoiman kenttäprojektille on myönnetty Suomen Geoteknillisen Yhdistyksen (SGY) vuoden paras GeoTeko-tunnustuspalkinto. Projektissa hyödynnetään teollisuuden sivutuotteita massastabiloinnissa. Tunnustuspalkinnon saajan valitsi tämänvuotinen kunniatuomari Liikenneviraston ylijohtaja Kari Ruohonen. GeoTeko-tunnustuspalkinto jaettiin nyt toista kertaa.  Palkinto luovutettiin Maarakennuspäivillä 26.9.2013. 

Pohjolan Voiman ja Rauman Energian omistama Rauman Biovoima Oy rakentaa yhdessä UPM:n Rauman tehtaan kanssa uutta varastokenttää täyttämällä UPM:n ja Metsä Fibren teollisuusalueen keskellä sijaitsevaa käyttämätöntä Sampaanalanlahden vesialuetta. Lahden pohja on runsaasti orgaanista ainetta sisältävää pehmeää liejua, ja kentän täyttö vaatii massiivista pohjan vahvistusta. Täytössä hyödynnetään maksimaalisesti teollisuusalueella syntyviä jäte- ja sivutuotevirtoja.

Projekti on merkittävä osoitus siitä, kuinka ylijäämämassoja voidaan hyödyntää niiden syntypaikoilla ja samalla taloudellisesti ja ekologisesti muuttaa rakentamiskelvoton maa rakennuskelpoiseksi. Projekti on merkittävä tulevaisuuden pohjarakentamisen suunnannäyttäjä.

Kentän rakentamistyöt aloitettiin joulukuussa 2012. Pohjanvahvistustekniikaksi valikoitiin massastabilointi, jossa hyödynnetään sideaineena Rauman Biovoiman voimalaitokselta syntyvää kuivaa lentotuhkaa yhdessä sementtikomponentin kanssa. Massastabilointi ulotetaan seitsemän metrin syvyyteen. Yhteensä stabiloidaan noin 160 000 kuutiometriä. Pohjarakenteen lujuusvaatimus on 50 kPa, joka on saavutettu kauttaaltaan. Kentän pintarakenteissa käytetään sellutehtaalta tulevan soodasakan ja voimalaitokselta saatavan lentotuhkan seoksia, joiden sekoitustekniikkana on aumasekoitus. Kentän arvioitu rakennusaika on 10 vuotta.

Kohteen geoteknisen suunnittelun on tehnyt Ramboll Finland Oy ja urakoitsijana on toiminut Lemminkäinen Infra Oy.

Lisätietoja antaa
Timo Pitkänen, toimitusjohtaja, Rauman Biovoima Oy, puh. 02041 43611

Tiedoksi toimituksille
Rauman Biovoima Oy on Pohjolan Voiman ja Rauman Energian yhteisesti omistama tuotantoyhtiö, joka toimittaa energiaa UPM:n Rauman paperitehtaalle ja Rauman Energialle.

Yhtiö on järjestelmällisesti vähentänyt fossiilisten polttoaineiden käyttöä, ja niiden osuus on ollut useita vuosia hyvin pieni. Laitos on bio-osuudeltaan kärkipäässä Suomessa.