UPM.FI

UPM:n tuulivoimahanke UPM Rauman paperitehtaan alueella etenee

Sijoittajauutinen 25.6.2013 11.00 EEST
​(UPM, Rauma, 25.6.2013 klo 10.00) – UPM:n suunnittelema noin 9 megawatin (MW) tuulivoimalahanke UPM Rauman paperitehtaan alueella etenee. UPM on jättänyt aiemmin kesäkuussa tuulivoimahankkeeseen liittyen poikkeuslupa- ja rakennuslupahakemukset kolmelle noin 3 MW tuuliturbiinille Rauman kaupungin käsittelyyn. Tavoitteena on saada hankkeen lupa-asiat päätökseen kuluvan vuoden aikana. Tuulivoiman tuotanto UPM Rauman tehtaalla voisi alkaa vuoden 2014 syksyllä.

Rauma-havainne-ilmakuva.jpg


”Raumalle suunnitellut kolme tuulivoimalaitosta tuottaisivat tulevaisuudessa kotimaista, uusiutuvaa ja päästötöntä energiaa noin 25 gigawattituntia vuodessa. Tuotanto vastaa noin 1300 sähkölämmitteisen omakotitalon vuotuista kulutusta. Suunniteltu tuulivoimahanke vähentää energiantuotannon hiilidioksidipäästöjä noin 60 000 tuhatta tonnia vuodessa, mikä vastaa noin 18 000 henkilöauton vuosittaista päästömäärää tai noin neljäsosaa Rauman kaupungin asukkaiden vuosittaisesta päästömäärästä. Tuulivoima tukee vahvasti Rauman HINKU-hankkeen (Kohti hiilineutraalia kuntaa) tavoitteita”, sanoo projektipäällikkö Marius Kokko.

”Tuulipuisto keskellä rakennettua tehdasaluetta on otollinen paikka, sillä maisemallinen muutos on pieni. Mahdollinen melu hukkuu taustameluun ja tuulivoimarakentamisen muut ympäristövaikutukset vähenevät, kun vältytään mm. pitkien sähköjohtojen vetämiseltä. Myös mahdolliset riskit kuten tuulivoimaloiden siipien jäätyminen on huomioitu teknisin ratkaisuin”, sanoo tehtaanjohtaja Kari Pasanen.

”UPM Rauman paperitehtaan näkökulmasta hanke on myönteinen ja yhtiön Biofore-strategian ytimessä, jossa korostuvat uusiutuvat ja kierrätettävät raaka-aineet ja hiilidioksidivapaa energiatuotanto. Esimerkiksi UPM Rauman tehtaan energian tuotannosta on jo nyt yli 90 % tuotettu uusiutuvilla tai kierrätyspolttoaineilla. Hanke tukee myös valtioneuvoston asettamaa kansallista tuulivoiman lisäämistavoitetta”, jatkaa Pasanen.

Lukuisia kattavia selvityksiä tehty

UPM:n vuonna 2011 aloittama hanke on muuttunut neljän turbiinin tuulivoimapuistosta kolmen turbiinin puistoksi STX Finlandin telakan vetäydyttyä hankkeesta vuonna 2012. Hankkeeseen liittyvät selvitykset, kuten melu-, välke- ja maisemaselvitykset on päivitetty vastaamaan hankkeen suunniteltua laajuutta. Lisäksi hankkeen vaikutuksista on laadittu kattava riskianalyysi.

UPM:n Rauman tehdasalueelle suunniteltujen kolmen tuulivoimalan vaikutukset jäävät vähäisiksi, eivätkä vaaranna alueen nykyistä eikä tulevaa muuta käyttöä. Meluvaikutukset hukkuvat alueen ja liikenteentaustameluun ja ovat ohjearvojen mukaiset. Maisemavaikutukset jäävät vähäisiksi, sillä tuulivoimalat rakennetaan teollisten rakenteiden läheisyyteen. Myös luontovaikutukset jäävät teollisuusalueella vähäisiksi ja mahdolliset välkevaikutukset ovat hallittavissa. Kolme tuulivoimalaa eivät aiheuta haittaa kaavoitukselle tai kaavan toteuttamiselle

Avoin keskustelutilaisuus yleisölle

UPM esittelee UPM Rauman teollisuusalueelle suunniteltua tuulivoimahanketta tiistaina 25.6.2013 klo 15–18 Sampaanlinnassa UPM Rauman paperitehtaan pääportin kupeessa osoitteessa Tikkalantie 1. Paikalla on mahdollisuus saada tietoa ja keskustella tuulivoima-asiantuntijoiden kanssa hankkeesta ja sen vaikutuksista.


Lisätietoja antavat:
Tuulivoimahankkeista vastaava projektipäällikkö Marius Kokko, UPM, Energialiiketoiminta, puh. 040 756 7555
Tehtaanjohtaja Kari Pasanen, UPM Rauma, puh. 040 512 0664


UPM, Media Desk
ma-pe klo 9-16
puh. 040 588 3284
media@upm.com
www.twitter.com/UPM_News

UPM yhdistää bio- ja metsäteollisuuden ja rakentaa uutta, kestävää ja innovaatiovetoista tulevaisuutta. Tuotteemme valmistetaan uusiutuvista raaka-aineista ja ovat kierrätettäviä. Yhtiön liiketoiminta jakaantuu kolmeen ryhmään: Energia ja sellu, Paperi sekä Tekniset materiaalit. UPM:n palveluksessa on noin 22 000 henkilöä. Yhtiöllä on toimintaa 67:ssä ja tuotantolaitoksia 17 maassa. Vuosittainen liikevaihto on yli 10 miljardia euroa. UPM:n osakkeet on listattu Helsingin pörssissä. UPM – The Biofore Company – www.upm.fi

UPM:n Energialiiketoiminta jatkaa kasvuaan vähäpäästöisillä energiamarkkinoilla. Kasvu perustuu vahvaan markkina-asiantuntijuuteen ja osaamiseen monipuolisen uusiutuvan energian tuotannossa. UPM:llä on noin 70 energia-alan ammattilaista ja yhtiö toimii Pohjoismaisilla ja Keski-Euroopan energiamarkkinoilla. UPM:n monipuolinen ja kustannustehokas sähköntuotanto muodostuu vesivoimasta, ydinvoimasta, lauhteesta, tuulivoimasta ja metsäbiomassapohjaisesta sähkön ja lämmön yhteistuotannosta.

Havainne-ilmakuva-Rauma.jpgHavainne-ilmakuva-Rauma.jpg