UPM.FI

Metsä on täynnä mahdollisuuksia - UPM ja Jämsä-Jukola 2013 yhteistyössä

Lehdistötiedote 3.6.2013 16.00 EEST

(UPM ja Jämsä-Jukola 2013, Jämsä, 3.6.2013 klo 15) -  UPM ja Jämsä-Jukola 2013 ovat sopineet yhteistyöstä suunnistuksen Jukolan ja Venlojen viestitapahtumassa 15.-16.6.2013 Jämsässä.

Yhteistyösopimuksen mukaisesti UPM on toimittanut kaiken kilpailukeskuksen rakenteissa käytetyn sahatavaran ja vanerin sekä kopiopaperin kisaorganisaation käyttöön. Merkittävää yhteistyötä tehdään myös alueen liikenteen sujuvuuden varmistamiseksi tapahtuma-aikana. UPM:n Jämsänkosken paperitehtaan puuvastaanoton kenttää ja muita alueita käytetään kisojen paikoitusalueina. Yhtiön metsäalueita on myös käytetty kilpailureitistön rakentamisessa.

UPM toimii Venlojen viestin avausosuuden isäntänä. Yhtiöllä on työpaikkajoukkueita kisassa mukana ja lisäksi monet henkilökuntaan kuuluvista suunnistuksen harrastajista osallistuvat viesteihin eri seurojen joukkueissa tai ovat järjestelytehtävissä.

”UPM:lle metsä on täynnä mahdollisuuksia ja yhteistyö Jukolan kanssa on meille mieluinen tapa tuoda tarjontaamme ja osaamistamme osaksi hyvää tapahtumaa. Yhtiön tuotteet perustuvat metsien puukuidun kestävään käyttämiseen ja jalostamiseen. Maailmanluokan suunnistustapahtuma on hyvä osoitus rinnakkaiselosta ja metsien monipuolisesta käytöstä myös virkistykseen”, toteaa UPM:n Jokilaakson tehtaiden johtaja Caius Murtola

”Yhteistyösopimus on hyvä jatkumo jo vuosia tehdylle yhteistyölle järjestelyistä vastaavan suunnistusseura Jämsän Retki-Veikkojen ja seudun vahvan vaikuttajan UPM:n välillä. Sen myötä olemme saaneet erittäin tärkeää materiaalitukea ja alueiden käyttöoikeuden, ja se on yksi tärkeimmistä sopimuksista kisojen läpiviennin mahdollistamiseksi”, kertoo Jämsä-Jukolan kilpailunjohtaja Jaakko Lajunen.

Tapahtumaviikonlopun aikana Jämsän seudulle odotetaan noin 50 000 osallistujaa sekä runsaasti liikennettä. Kilpailualueen ympäristössä Jämsänkoskella arvioidaan liikkuvan viikonlopun aikana yhteensä 5 000 – 6 000 henkilö- ja linja-autoa, millä on suuri vaikutus kaikkeen liikennöintiin alueella.

”Jokilaakson tehtaat tarjoaa Jämsänkosken paperitehtaan puuvastaanotossa ja paikoitusalueillaan parkkeeraustilaa yhteensä 1 500 – 1 800 henkilöautoille. Näiltä alueilta kisabussit kuljettavat tapahtumaan osallistuvia kilpailualueelle. Liikenteen sujuvuus on elintärkeää itse tapahtuman kannalta ja erittäin merkittävää myös paikallisen väen työmatka- ja asiointiliikkumiselle. Omaa henkilökuntaamme kehotamme varaamaan aikaa ja liikkumaan töihin muuten kuin autolla”, kertoo Jämsä-Jukolan liikennöinnistä ja turvallisuudesta vastaava UPM:n palomestari Jarmo Salonen.

Lisätietoja antavat:

UPM   Tehtaanjohtaja Caius Murtola 040 772 3645
Jämsä-Jukola 2013  Pääsihteeri Ville Sabel  044 762 0132
Jämsä-Jukola 2013  Viestintäpäällikkö Taina Huovinen 040  826  8961

UPM Jämsässä
UPM valmistaa Jokilaakson paperitehtailla, Jämsänkoskella ja Kaipolassa, painopapereita sekä erikoispapereita tarra- ja pakkauskäyttöihin. Alueen tehtaat muodostavat tehokkaan kokonaisuuden, jossa puuraaka-aine käytetään monipuolisesti hyväksi.

UPM palveluksessa Jämsässä työskentelee yhteensä lähes 1 200 henkilöä. Heistä
1 050 työskentelee Jokilaakson tehtailla ja loppuosa on UPM Metsän ja globaalien toimintojen henkilöstöä.

UPM Paperi
UPM:llä on 21 uudenaikaista paperitehdasta Suomessa, Saksassa, Isossa-Britanniassa, Ranskassa, Itävallassa, Kiinassa ja Yhdysvalloissa. Maailman johtavana painopaperivalmistajana UPM tarjoaa asiakkailleen uusiutuvasta materiaalista valmistettuja huipputehokkaita tuotteita. UPM Paperi tuottaa enemmän lisäarvoa tehokkaiden käytäntöjensä ja toimintansa jatkuvan kehittämisen kautta. UPM Paperin liikevaihto vuonna 2012 oli 7,2 miljardia euroa ja se työllistää noin 12 600 henkilöä. Lisätietoja osoitteessa www.upmpaper.com.