UPM.FI

UPM sopeuttaa Jokilaakson tehtaiden toimintaa

Lehdistötiedote 30.4.2013 11.00 EEST

​(UPM, Jämsä, 29.4.2013 klo 10.30) – UPM:n Jokilaakson paperitehtaita koskevat yhteistoimintaneuvottelut toimintojen uudelleenjärjestelemiseksi ja tehostamiseksi ovat päättyneet. Neuvottelujen tavoitteena oli tehtaiden paperikonelinjojen kustannuskilpailukyvyn parantaminen sekä toiminnan sopeuttaminen liiketoimintaympäristön muutokseen.

Päätettyjen tehostamistoimenpiteiden seurauksena Jokilaakson tehtaiden henkilöstömäärä vähenee yhteensä 41 henkilöllä vuoden 2013 aikana. Lähes puolet vähentymästä toteutetaan eläköitymisratkaisuilla.

”Paperiteollisuuden liiketoimintaympäristö on muuttunut voimakkaasti ja meidän on sopeutettava toimintamme sen mukaiseksi. Tehostamme toimintatapojamme lisäämällä joustavuutta kaikissa toiminnoissa, ohjaamalla resursseja tarpeen mukaisesti ja laajentamalla henkilöstön moniosaamista. Henkilöstövähennykset ovat valitettavia, mutta meidän on varmistettava toimintamme kannattavuus kiristyvässä markkinatilanteessa”, kertoo päätöksestä Jokilaakson tehtaiden johtaja Caius Murtola.

Jokilaakson tehtaiden sopeuttamistoimet ovat osa UPM:n uudelleenjärjestelyjä. UPM on päättänyt vähentää pysyvästi Euroopan painopaperikapasiteettia 580 000 tonnilla. Samalla UPM toteuttaa Paperiliiketoiminnan ja UPM:n globaalien funktioiden uudelleenjärjestelyjä, jotta mittasuhteiltaan pienempi liiketoiminta voisi toimia kustannustehokkaasti.

Lisätietoja antaa:
Caius Murtola, UPM, Jokilaakson tehtaiden johtaja, puh. 040 772 3645 (klo 12.30 – 13.30)

Tiedoksi toimituksille

UPM Jämsässä
UPM valmistaa Jokilaakson paperitehtailla, Jämsänkoskella ja Kaipolassa, painopapereita sekä erikoispapereita tarra- ja pakkauskäyttöihin. Alueen tehtaat muodostavat tehokkaan kokonaisuuden, jossa puuraaka-aine käytetään monipuolisesti hyväksi.

UPM palveluksessa Jämsässä työskentelee yhteensä lähes 1 200 henkilöä. Heistä
1 050 työskentelee Jokilaakson tehtailla ja loppuosa on UPM Metsän ja globaalien toimintojen henkilöstöä.

UPM Paperi
UPM:llä on 21 uudenaikaista paperitehdasta Suomessa, Saksassa, Isossa-Britanniassa, Ranskassa, Itävallassa, Kiinassa ja Yhdysvalloissa. Maailman johtavana painopaperivalmistajana UPM tarjoaa asiakkailleen uusiutuvasta materiaalista valmistettuja huipputehokkaita tuotteita. UPM Paperi tuottaa enemmän lisäarvoa tehokkaiden käytäntöjensä ja toimintansa jatkuvan kehittämisen kautta. UPM Paperin liikevaihto vuonna 2012 oli 7,2 miljardia euroa ja se työllistää noin 12 600 henkilöä. Lisätietoja osoitteessa www.upmpaper.com.

Paikallinen yhteyshenkilö: Merja Tiittanen, UPM, Jokilaakson tehtaiden viestintäpäällikkö, puh. 040 523 4659