UPM.FI

UPM:n vuosikertomus 2012 on julkaistu

Pörssitiedote 26.2.2013 13.20 EET

UPM-Kymmene Oyj   Vuosikertomus     26.2.2013 klo 13:20

UPM on julkaissut vuoden 2012 vuosikertomuksen englannin- ja suomenkielisenä PDF-tiedostona yhtiön kotisivuilla osoitteissa www.upm.fi ja www.upm.com.

Painettu vuosikertomus ilmestyy 12.3.2013 ja sen voi tilata sähköpostitse osoitteesta info@upm.com.

Lisäksi UPM on julkaissut yhtiön kotisivuilla selvityksen hallinto- ja ohjausjärjestelmästä sekä palkka- ja palkkioselvityksen. Selvitykset ovat ladattavissa englannin- ja suomenkielisinä PDF-tiedostoina.

Linkki UPM:n vuosikertomukseen 2012.

***

UPM-Kymmene Oyj
Pirkko Harrela
Viestintäjohtaja

UPM, Viestintä
Media Desk, puh. 040 588 3284
media@upm.com
www.upm.com

UPM:n vuosikertomus 2012 on ensimmäisiä EU:n ympäristömerkin saaneita painotuotteita. Painoprosessi täyttää tiukat vaatimukset kemikaalien, energian kulutuksen, vesi- ja ilmapäästöjen sekä jätehuollon osalta. Myös painopaperi on EU-ympäristömerkittyä.

UPM yhdistää bio- ja metsäteollisuuden ja rakentaa uutta, kestävää ja innovaatiovetoista tulevaisuutta. Tuotteemme valmistetaan uusiutuvista raaka-aineista ja ovat kierrätettäviä. Yhtiön liiketoiminta jakaantuu kolmeen ryhmään: Energia ja sellu, Paperi sekä Tekniset materiaalit. UPM:n palveluksessa on noin 22 000 henkilöä ja yhtiöllä on tuotantolaitoksia 17 maassa. Vuosittainen liikevaihto on yli 10 miljardia euroa. UPM:n osakkeet on listattu Helsingin pörssissä. UPM – The Biofore Company – www.upm.fi