UPM.FI

UPM aloittaa neuvottelut Kaukaan paperitehtaan tehostamistoimista ja uudelleenjärjestelyistä

Lehdistötiedote 4.2.2013 15.00 EET

UPM:n tutkimustoiminta suunnittelee uutta toimintamallia paperiliiketoiminnan tarpeisiin

 
(UPM, Lappeenranta, 4.2.2013 klo 10.30) – Kaukaan paperitehdas suunnittelee toimintojen uudelleenjärjestelyitä ja tehostamistoimenpiteitä. Tavoitteena on nostaa Kaukaan paperikonelinjojen kustannuskilpailukykyä sekä sopeuttaa paperitehtaan toimintaa liiketoimintaympäristön muutokseen.

Suunnitelmat sisältävät henkilöstövähennyksiä, jotka koskevat paperitehtaalla ja Kaukaan tehtaiden yhteisissä toiminnoissa yhteensä 54 henkilöä.

”Aikakauslehtipaperin kysyntä laskee yhä Euroopassa ja kustannuskilpailu kovenee entisestään. Vaikka säästyimme tuotantokapasiteetin leikkauksilta, joudumme kamppailemaan yhä vaikeammassa markkinatilanteessa ja meidän on käytettävä kaikki keinot kilpailukykymme parantamiseksi”, sanoo Kaukaan tehdasintegraatin johtaja Juha Kääriäinen.

UPM suunnittelee lisäksi Suomessa ja Saksassa sijaitsevien tutkimuskeskusten toimintojen tehostamista. ”Meidän pitää tutkimuksessa ja kehityksessä mukautua liiketoimintojemme uuteen rakenteeseen ja tarpeisiin – erityisesti paperiliiketoiminnan muutoksiin. Tavoitteenamme on vähentää kuluja, lisätä kulurakenteen joustavuutta sekä tehostaa resurssien käyttöä”, sanoo UPM:n tutkimustoiminnasta vastaava johtaja Heikki Ilvespää. UPM:n teknologiatoimintojen suunnitelmassa henkilöstövähennys on yhteensä 38 työntekijää Suomessa ja Saksassa. Teknologiatoimintoihin kuuluvat tutkimus ja kehitys, uusien liiketoimintojen kehitys sekä ympäristöasiat.

Suunniteltujen toimenpiteiden vuoksi Kaukaalla ja Lappeenrannan tutkimuskeskuksessa aloitetaan helmikuussa yt-neuvottelut henkilöstön edustajien kanssa. Kaukaan paperitehtaalla on varauduttu myös henkilöstön lomautuksiin vuoden ensimmäisellä puoliskolla.

UPM ilmoitti tammikuun 2013 puolivälissä suunnitelmistaan vähentää pysyvästi Euroopan painopaperikapasiteettia 580 000 tonnilla. Samalla UPM ilmoitti nykyisen liiketoimintaympäristön edellyttävän Paperiliiketoiminnan ja UPM:n globaalien funktioiden uudelleenjärjestelyjä, jotta mittasuhteiltaan pienempi liiketoiminta voisi toimia kustannustehokkaasti. Suunnitelmien toteutuessa, UPM:n henkilöstömäärä vähenisi yhteensä noin 860 henkilöllä. Lappeenrantaa koskevat suunnitelmat ovat osa näitä uudelleenjärjestelyjä.

Lisätietoja antavat:
Juha Kääriäinen, UPM, Kaukaan ja Kymin tehdasintegraattien johtaja, puh. 040 775 0355 (klo 11-11:45 ja klo 14 jälkeen)
Heikki Ilvespää, UPM, tutkimus- ja kehitysjohtaja, puh. 040 841 5472 (klo 11-11:45 ja klo 13 jälkeen)

Tiedoksi toimituksille

UPM Lappeenrannassa
Kaukaan tehdasalueella valmistetaan sellua, energiaa, paperia, sahatavaraa ja puutuotteita. Alueen tehtaat muodostavat tehokkaan integraatin, jossa sekä puuraaka-aine että tuotettu energia käytetään tehokkaasti ja monipuolisesti hyväksi.

Kaukaan tehdasalueella sijaitsee myös UPM:n tutkimuskeskus ja Kaukaan Voima Oy:n biovoimalaitos. Lisäksi Lappeenrannassa työskentelee UPM Metsän ja globaalien toimintojen henkilöstöä. Vuonna 2014 Kaukaan tehdasalueelle valmistuu UPM:n biojalostamo.

Tehdasalueen koko on noin 300 ha ja alueen tuotantolaitokset käyttävät puuta vuosittain yli 5 miljoonaa m3. Alueella työskentelee UPM:n eri yksiköiden palveluksessa noin 1 200 henkilöä.

UPM Paperi
UPM:llä on 22 uudenaikaista paperitehdasta Suomessa, Saksassa, Isossa-Britanniassa, Ranskassa, Itävallassa, Kiinassa ja Yhdysvalloissa. Monet tehtaista toimivat paperinvalmistuksen ohella merkittävinä kierrätyskeskuksina ja bioenergian tuottajina. UPM Paperi työllistää lähes 13 000 henkilöä. Paperin liikevaihto vuonna 2012 oli 7,2 miljardia euroa. Lisätietoja osoitteessa www.upmpaper.com

UPM Tutkimustoiminta
UPM:n Lappeenrannassa sijaitseva tutkimuskeskus keskittyy pääasiassa kuitujen ja kuituraaka-aineiden, papereiden, päällystyksen ja painatuksen, biopolttoaineiden ja -kemikaalien tutkimiseen sekä asiakastukeen ja teknisiin palveluihin. Lisäksi UPM:n biojalostamokehityskeskus kehittää biopolttoaineiden ja -kemikaalien tuotantoteknologioita pilottitehtaassa. Globaalissa tuotekehityksessä on töissä noin 210 henkilöä.