UPM.FI

UPM suunnittelee vähentävänsä 580 000 tonnia painopaperikapasiteettia Euroopassa

Pörssitiedote 17.1.2013 9.30 EET

UPM-Kymmene  Oyj                                Pörssitiedote      17.1.2013 klo 9.30

Euroopan talouden jatkuvat haasteet ovat merkittävästi vaikuttaneet paperin kulutukseen, kiihdyttäen paperin loppukäyttöihin liittyvää rakenteellista muutosta sekä laskien edelleen painopapereiden kysyntää Euroopassa. Korkeat kustannukset ja merkittävä ylikapasiteetti ovat edelleen haasteita markkinoilla toimiville yrityksille.

UPM suunnittelee Euroopan painopaperikapasiteettinsa pysyvää vähentämistä 580 000 tonnilla. Kapasiteetin vähennys koskee Suomea, Saksaa ja Ranskaa. Nykyinen liiketoimintaympäristö myös edellyttää Paperiliiketoiminnan ja UPM:n globaalien funktioiden uudelleenjärjestelyjä, jotta mittasuhteiltaan pienempi liiketoiminta voisi toimia kustannustehokkaasti.

Tammikuun alussa UPM päätti henkilöstöneuvottelut Ranskassa sijaitsevan Stracelin tehtaan osalta, mikä merkitsi 270 000 tonnin vähennystä päällystetyissä aikakauslehtipapereissa. Mikäli tänään ilmoitetut suunnitelmat toteutuvat, UPM vähentäisi vuoden 2013 aikana 850 000 tonnia painopaperikapasiteettiaan Euroopassa.

UPM suunnittelee: 

  • UPM Rauman tehtaan paperikone 3:n pysyvää sulkemista,
  • Saksassa sijaitsevan UPM Ettringenin tehtaan paperikone 4:n pysyvää sulkemista,
  • Ranskassa sijaitsevan UPM Docellesin tehtaan myymistä tai muuta luopumista, ja
  • Paperiliiketoiminnan ja globaalien funktioiden uudelleenjärjestelyjä tarkempien suunnitelmien valmistuttua.

Mikäli mainitut suunnitelmat toteutuvat, UPM:n henkilöstömäärä vähenisi noin 860 henkilöllä. Suunnitelmat koskevat useita maita.

Suunnitelman mukaan UPM Rauman ja UPM Ettringenin kaksi konelinjaa suljetaan tämän vuoden ensimmäisellä vuosipuoliskolla. Molemmilla koneilla valmistetaan päällystämätöntä aikakauslehtipaperia yhteensä 420 000 tonnia vuodessa.

UPM Docellesin myyntiprosessi alkaa välittömästi. Myyntiprosessille varataan aikaa korkeintaan 6 kuukautta. UPM Docellesin tehdas valmistaa vuodessa 160 000 tonnia päällystämätöntä puuvapaata paperia.

YT-neuvottelut käynnistetään kunkin maan paikallisen lainsäädännön mukaisesti. UPM Ettringenin ja UPM Rauman osalta prosessi käynnistetään välittömästi.

Paperiliiketoiminnan ja globaalien funktioiden osalta prosessi käynnistyy helmikuun alussa tarkempien suunnitelmien valmistuttua.

Stracel mukaan lukien, konelinjojen sulkemisen ja muiden toimintojen uudelleenjärjestelyjen seurauksena arvioidaan saavutettavan 90 miljoonan euron vuotuiset säästöt kiinteissä kustannuksissa. Kertaluonteisten kulujen arvioidaan olevan 100 miljoonaa euroa.

“Suunniteltujen toimenpiteiden tavoitteena on varmistaa UPM:n jäljellejäävän kapasiteetin tehokas käyttö. Suljettaviksi suunnitellut paperikoneet ovat joko teknisen käyttöikänsä loppuvaiheessa, niiden tuotepaletti on rajallinen tai niiden kannattavuus heikko. Tilanne on erittäin valitettava henkilöstön kannalta, mutta ylikapasiteettitilanteessa meidän on sopeutettava kapasiteettimme kannattavan kysynnän tasolle”, sanoo UPM:n Paperiliiketoiminnan johtaja Jyrki Ovaska.

“Terve kassavirta on keskeistä UPM:lle ja sen henkilöstölle. Siksi UPM:n on toimittava kassavirran turvaamiseksi. Näissä olosuhteissa vain tehokkaimmat ja joustavimmat tuotantolinjat ja organisaatiot ovat kannattavia”, Ovaska toteaa.

***

UPM julkaisee vuoden 2012 taloudellisen tuloksensa 31.1.2013. Samana päivänä järjestetään myös puhelinkonferenssi analyytikoille ja suomenkielinen lehdistötilaisuus.

Lisätietoja antaa:

Jyrki Ovaska, johtaja, Paperiliiketoiminta, UPM, puh.020 4150 564, tavoitettavissa klo 10.45-12.00 ja 14.00-16.00. 


UPM Rauma ja PK 3

UPM Rauman paperitehtaan vuosikapasiteetti on 1 210 000 tonnia LWC- ja SC-papereita. PK 3:n vuosikapasiteetti on 245 000 tonnia SC-papereita ja se työllistää 90 henkilöä. Länsi-Suomessa sijaitseva tehdas työllistää 710 henkilöä. Tehdas on perustettu vuonna 1969.

UPM Ettringen ja PK 4

UPM Ettringenin paperitehdas valmistaa päällystämättömiä aikakauslehtipapereita. Sen kahden konelinjan yhteenlaskettu vuosikapasiteetti on 460 000 tonnia. PK 4 valmistaa 175 000 tonnia SC-papereita vuodessa ja se työllistää 155 henkilöä. Etelä-Saksassa Baijerissa sijaitseva tehdas työllistää 391 henkilöä. Tehdas on perustettu vuonna 1897. 

UPM Docelles

UPM Docellesin paperitehdas valmistaa päällystämätöntä puuvapaata hienopaperia ja sen vuosikapasiteetti on 160 000 tonnia. Koillis-Ranskassa sijaitseva tehdas työllistää 165 henkilöä. Tehdas on perustettu vuonna 1478.

UPM Stracel

UPM Stracelin paperitehdas on valmistanut päällystettyjä aikakauslehtipapereita 4.1.2013 asti. Sen vuosikapasiteetti oli 270 000 tonnia. Itä-Ranskassa sijaitseva tehdas työllisti 250 henkilöä. Tehdas perustettiin vuonna 1936.

UPM Paperilla on 22 uudenaikaista paperitehdasta Suomessa, Saksassa, Isossa-Britanniassa, Ranskassa, Itävallassa, Kiinassa ja Yhdysvalloissa. Monet tehtaista toimivat paperinvalmistuksen ohella merkittävinä kierrätyskeskuksina ja bioenergian tuottajina. UPM Paperi työllistää lähes 13 000 henkilöä. Paperin liikevaihto vuonna 2011 oli 7,2 miljardia euroa. Lisätietoja osoitteessa www.upmpaper.com

UPM yhdistää bio- ja metsäteollisuuden ja rakentaa uutta, kestävää ja innovaatiovetoista tulevaisuutta. Tuotteemme valmistetaan uusiutuvista raaka-aineista ja ovat kierrätettäviä. Yhtiön liiketoiminta jakaantuu kolmeen ryhmään: Energia ja sellu, Paperi sekä Tekniset materiaalit. UPM:n palveluksessa on noin 23 000 henkilöä ja yhtiöllä on tuotantolaitoksia 17 maassa. Vuosittainen liikevaihto on yli 10 miljardia euroa. UPM:n osakkeet on listattu Helsingin pörssissä. UPM, The Biofore Company, www.upm.fi


UPM-Kymmene Oyj
Pirkko Harrela
Viestintäjohtaja

UPM, Viestintä
Media Desk, puh. 040 588 3284
media@upm.com
www.twitter.com/UPM_News