UPM.FI
Blogi | maalis 22, 2018

Tänään juhlistamme vettä!

Vietämme tänään kansainvälistä vesipäivää! Olemme mukana juhlistamassa tätä arvokasta, niukkaa resurssia.

Vesi on hämmästyttävän dynaaminen, jatkuvassa liikkeessä oleva kemiallinen yhdiste, joka kiertokulkunsa aikana höyrystyy, haihtuu ja tiivistyy sateeksi ja edelleen takaisin meriin ja järviin. Kiertokulkunsa aikana se antaa voimaa lähes kaikelle planeettamme elämälle ja ekosysteemeille.

Vesi virtaa myös läpi koko liiketoimintamme. Se kulkee tuotantoprosessiemme läpi sekä metsiemme läpi, missä puut ja metsän pohjakerrokset puhdistavat sitä ja säätelevät sen liikettä. Me hyödynnämme veden liikettä jopa tuottamalla siitä puhdasta uusiutuvaa energiaa.

Vesi on elinehto meille kaikille ja välttämätön osa arkista elämäämme kaikissa yhteisöissä, joissa toimimme. Veden niukkuus on maailmanlaajuinen ongelma, joka näkyy arjen elämässä paikallisesti ja alueellisesti. Tänään yli miljardilla ihmisellä ei ole käytettävissään puhdasta vettä.

UPM:n kaltaisille yhtiöille, jotka käyttävät tuotantoprosesseissaan suuria määriä vettä tämä merkitsee suurta vastuunottoa. Toisaalta se antaa meille hyvän mahdollisuuden tehdä paljon veden hyväksi. CEO Water Mandate -sopimuksen allekirjoittajina noudatamme vastuullisen vedenkäytön periaatteita ja pyrimme jatkuvasti edistämään kestävää, taloudellista ja sosiaalisesti hyväksyttävää veden käyttöä.

Tavoitteemme on käyttää vettä vastuullisesti. Se tarkoittaa, että suojelemme, ylläpidämme ja monitoroimme paikallisia vesivaroja kaikkialla missä toimimme; metsässä, tuotannossa, vesivoimaloissa sekä koko toimitusketjussa. Suorien velvollisuuksiensa lisäksi UPM on myös sitoutunut osallistumaan tärkeiden vesiekosysteemien suojeluun ja parantamiseen yhteisöissä, joissa toimimme.

Edistysaskeleita vuosikymmenten aikana

Niin veden kuin muidenkin luonnonvarojen käytössä olemme omaksuneet kiertotalousajattelun, ja juuri se on UPM:n Biofore-strategian ydin.

Veden kulutus on suurinta sellun ja paperin valmistuksen vaativissa teollisissa prosesseissa. Veden käyttö ja tehokkuus vaihtelevat eri tehtailla loppukäytön, paperilaatujen, raaka-aineiden, prosessien ja paikallisten olosuhteiden mukaan. Tästä huolimatta kaikki tehtaamme ovat pystyneet vuosi vuodelta parantamaan veden kierrätystä. Näin olemme pystyneet vähentämään vedenottoa noin puolella tuotantotonnia kohden viimeisen 20 vuoden aikana.

Tähtäämme korkeammalle joka päivä

Pyrimme jatkuvasti parantamaan toimintaamme ja edistämään osaltamme kunnianhimoisia YK:n kestävän kehityksen 2030-tavoitteita. Saavuttaaksemme haastavat tavoitteemme meidän täytyy katsoa pidemmälle ja haastaa itseämme kehittämään ja ottamaan käyttöön uusia teknologioita.

Edistyksellisimmät tehtaamme näyttävät muille mallia. Esimerkkeinä UPM Nordland Saksassa ja UPM Changshu Kiinassa. Vaikka tehtaat ovat jo tänään alansa huipputoimijoita veden käytön ja COD-kuormituksen mittareilla mitattuna, ne pilotoivat uusia ratkaisuja ja teknologioita, joiden avulla vesi voidaan palauttaa takaisin tuotantoprosessiin jäteveden käsittelyn jälkeen.

Suomessa otamme rohkeita askeleita kohti 2030-tavoitettamme käyttää jätevedenpuhdistamoissamme ainoastaan kierrätettyjä ravinteita. Vastaanotamme prosessijätevesiä muilta teollisuusaloilta ja käytämme niitä korvaamaan perinteisesti käytettyjä fosforia ja typpeä. Poistamalla ravinteita muualta – niin omista kuin muidenkin jätevesistä - voimme vähentää paikallista rehevöitymistä.

Haluamme korostaa vesivarojen ja vastuullisen vedenkäytön tärkeyttä koko maailmassa ja haluamme jakaa tämän arvon työntekijöidemme, yhteistyökumppaniemme ja lähellämme olevien yhteisöjen kanssa. Olemme myös sitoutuneet varmistamaan, että UPM on turvallinen ja terveellinen työpaikka, jossa vesi-, saniteetti- ja hygienia-asiat ovat kunnossa niiden tilojen osalta, joita yhtiö itse hallinnoi (WBCSD WASH-sitoumus).

UPM on tänään julkaissut Suomessa sitoumuksensa vastuulliseen veden käyttöön. Vesivastuusitoumus haastaa yritykset tunnistamaan vesiriskit arvoketjuissaan, huolehtimaan toimipaikkojensa ja alihankkijoiden veden käytön kestävyydestä ja kehittämään kestävää veden hallintaa yhteistyössä sidosryhmien kanssa. Sitoumuksen perustajat Aalto-yliopisto, Luke, MMM, VTT, WWF Suomi ja YM edistävät toiminnassaan vesivastuullisuutta ja kannustavat yrityksiä niiden vesivastuutyössä.

Lue lisää vesivastuusitoumuksesta

Lue lisää kansainvälisestä vesipäivästä (EN)

 

Blogin kirjoittajat:

Seija Vatka, päällikkö, tuotannon tuki, vesiasiat, Ympäristö ja vastuullisuus, UPM

Corinne Le Ny-Heinonen, päällikkö, tuotannon tuki, ympäristöasiat, Ympäristö ja vastuullisuus, UPM