UPM.FI
Blogi | marras 29, 2016

Yhteistyö startupien ja ohjelmistokehittäjien kanssa vauhdittaa Biofore-vallankumousta

Jyrki Ovaska

Executive Vice President, technology, UPM

Metsä tarjoaa meille valtavan määrän mahdollisuuksia. Niitä on nyt enemmän kuin koskaan aiemmin, mutta mahdollisuuksien tehokas hyödyntäminen vaatii aktiivisuutta, innovatiivisuutta ja kekseliäisyyttä sekä ennen kaikkea yhteistyötä muiden kanssa. UPM toimii laajan partneriverkoston kanssa, sillä yhteistyön avulla pystymme sukeltamaan uusiin maailmoihin, luomaan tuoreita bisnesmalleja ja jalostamaan perinteisiä liiketoiminta-alueitamme. Startupeilla on kehityksessä tärkeä rooli.

 

IoT:n aikakaudella kaikki liiketoiminta-alueemme etsivät aktiivisesti uudenlaisia ratkaisuja, ja innovaatiotoiminta koskettaa jokaista sektoriamme. Olemme kiinnostavalla löytöretkellä, joka avaa eteemme erilaisia kasvuhorisontteja. UPM:n uusien liiketoiminta-alueiden kehittäminen ja perinteisten bisnesten tehostaminen vaativat myös uudenlaista osaamista, jota meillä ei vielä ole talon sisällä. Siksi avoin innovaatio – tai co-creation eli yhteisluominen – on meille arvokasta.

Innovaatio ei ole pelkkä hyvä idea. Jotta hyvää ideaa voi kutsua innovaatioksi, sen pitää onnistua luomaan arvoa. Usein ajatellaan, että innovaatio on tuote, teknologia tai prosessi, mutta innovaatio voi olla myös uusi liiketoimintamalli, palvelukonsepti tai yrityksen sisäisiä toimintoja vauhdittava menetelmä. Digitalisaatio ja innovaatio nivoutuvat tiukasti toisiinsa.

Digitalisaatio on väline, joka vauhdittaa muodonmuutosta. Muodonmuutos puolestaan kiihdyttää innovaatiotoimintaa. Kaikilla liiketoiminta-alueillamme on potentiaalia jatkuvaan muodonmuutokseen, ja kehitykseen panostetaan.

upm-slush Jyrki Ovaska puhuu UPM:n Slush16-ennakkotapahtumassa.

Partnerien identifiointi on ensiarvoisen tärkeää

Etsimme uusia toimintatapoja ja teknologioita esimerkiksi analytiikan, robotiikan avulla toteutetun prosessiautomaation, visuaalisuuden, liikkuvuuden ja pilvipalvelujen aloilla. Startupit, ohjelmistokehittäjät, yliopistot ja tutkimuskeskukset ovat meille haluttuja yhteistyökumppaneita.

Alihankinta on ollut UPM:lle perinteinen yhteistyömuoto, mutta viime vuosina olemme panostaneet yhä vahvemmin myös lisensointiin ja konsortioihin. Tulevaisuudessa potentiaalia löytyy myös strategisista alliansseista ja yhteisyrityksistä.

UPM on mukana sekä kansallisissa että kansainvälisissä innovaatioklustereissa (Clic Innovation ja BIC), jotka kehittävät uusia hankkeita ja pyrkivät löytämään läpimurtoja biotalouden, energiajärjestelmien, big datan hyödyntämisen, cleantechin ja kiertotalouden osa-alueilla. Patenttiportfoliomme on kasvanut merkittävästi, ja uusilla liikekumppanuuksilla on merkittävä rooli patenttiemme hyödyntämisessä ja lisensoinnissa.

Oikeiden partnerien löytäminen on tärkeää. Meillä on erinomaisia kokemuksia startup-yritysten joustavuudesta, nopeudesta ja ketteryydestä digitaalisten ratkaisujen kehittämisessä. Startup-yritysten vahva energia ja positiivisuus on tarttuvaa. Aiemmin UPM:n suurin haaste startupien suhteen oli sisäinen. Kysymys kuului: uskommeko, että startupit voivat luoda toimintaamme lisäarvoa? Epäilyt ovat haihtuneet sitä mukaa, mitä enemmän menestystarinoita olemme rakentaneet yhdessä.

Haussa kiertotalouden ja biotalouden osaajia

UPM osallistuu Slushiin nyt kolmannen kerran. Etsimme Slushin, ADIC:n ja Junction Hackathonin kaltaisissa kansainvälisissä innovaatiotapahtumissa digitaalisia innovaatioita, konsepteja ja ratkaisuja, joissa metsäteollisuutta ja biotaloutta katsotaan uusista näkökulmista. Haluamme osallistua tapahtumiin, sillä niiden kautta syntyneestä yhteistyöstä hyötyvät kaikki. Meidän avullamme startupit pääsevät murtautumaan markkinoille ja skaalaamaan bisneksensä. He saavat meiltä myös erinomaisen referenssin, kun taas me vauhditamme uusien ratkaisujen avulla tutkimus- ja kehityspuoltamme ja luomme selkeää kilpailuetua. Mikä tärkeintä, myös ulkomaailma hyötyy yhteisistä innovaatioistamme. Biotalous on yhä tärkeämpi aihe sekä hallitusten, yritysten että yksityisten kansalaisten tasolla.

Startupit ovat osoittaneet voimansa digitaalisten ratkaisujen kehittäjinä, mutta toivoisin näkeväni lähitulevaisuudessa yhä enemmän uusia osaajia myös biotalouden ja kiertotalouden alueilla. Yhdessä voimme vauhdittaa Biofore-vallankumousta entisestään.

Kirjoittaja

Jyrki Ovaska

Jyrki Ovaska

Executive Vice President, technology, UPM |
Näytä lisää