UPM.FI
Blogi | kesä 20, 2016

BioDigissä on tulevaisuus

Turkka Keskinen

CIO, UPM

UPM IT:llä on selkeä tavoite: tukea yhtiön Biofore-strategiaa digitalisaation mahdollistamin keinoin. Kutsumme tavoitetta lyhyesti BioDigiksi. IT-asiantuntijoitamme ja osaamistamme voisi puolestaan kutsua termillä Bioforce – asiantuntijajoukko, joka tukee yhtiötä ja sen liiketoimintoja digitalisaation tiellä. Hieman yleistäen uskaltaisin väittää, että BioDigissä on koko ihmiskunnan tulevaisuus. Siinä yhdistyy hiili ja pii. Hiilipohjaiset, inhimilliset olennot kuten ihmiset elävät teknologian (piin) muovaamassa ympäristössä. UPM:n suunta on siis ehdottomasti oikea.

Bio

Elämä maapallolla perustuu fotosynteesiin, jossa auringonvalosta, hiilidioksidista ja vedestä syntyy energiaa. Energian lisäksi prosessi tuottaa happea, jota elävät oliot tarvitsevat. Noin 50 000 vuotta sitten ketju luonnossa tapahtuneita reaktioita johti muunnokseen nk. FOXP2-geenissä, joka mahdollisti puhekyvyn. Tämä uusi kyky puolestaan mahdollisti tiedon jakamisen ja mullisti sitä kautta ihmisten välisen kanssakäymisen. Noin 5 000 vuotta myöhemmin opimme kirjoittamaan, mikä johti tiedon tallentamiseen ja siirtämiseen sukupolvelta toiselle. Mielenkiintoista sinänsä, että viestien salaaminen keksittiin heti kohta kirjoitustaidon jälkeen. 500 vuotta myöhemmin siirryttiin jälleen uuteen aikakauteen, kun Gutenberg keksi painokoneen. Se loi pohjan joukkoviestinnälle paperin välityksellä. Kaikki nämä biologiset ja analogiset viestintätavat ovat edelleen voimissaan, mutta digi valtaa jatkuvasti alaa.

Digi

Alle 200 vuotta sitten lennätin, radio ja televisio mahdollistivat viestimisen pitkienkin matkojen päähän. Kaikki nämä perustuivat kuitenkin vielä analogisiin teknologioihin. Hämmästyttävää sinänsä, että prosessorit, massamuistit ja viimein myös internet siirsivät meidät digitaaliseen aikaan ja yhdistivät ihmiset lopullisesti toisiinsa vasta 50 vuotta sitten. Ja heti sen jälkeen valokuituteknologia mahdollisti tiedon siirron valon nopeudella. Ja sama huima kehitys jatkuu edelleen; tiedon määrä kaksinkertaistuu joka toinen vuosi ja prosessorien teho kasvaa. Käytännössä jo tänään kaikki mikä voidaan digitalisoida, digitalisoidaan.

Bio liiketoimintana

Maailman väkiluku ja tuotteiden kysyntä kasvavat kasvamistaan. Samaan aikaan monet ihmiskunnalle elintärkeät tuotteet valmistetaan luonnon raaka-aineista, joiden saatavuus on rajallinen. Jokainen meistä ymmärtää – niin tuskallista kuin se onkin – että kestävä tapa toimia ja harjoittaa liiketoimintaa ovat ainoa tapa selviytyä. Tämä edellyttää tehokkuutta, resurssien optimaalista hyödyntämistä ja kestävän kehityksen edistämistä kaikessa toiminnassamme.

Digi liiketoimintana

IT-yrityksille digitalisoituminen on kaiken tekemisen ytimessä. Mutta se on sitä myös monille muille yrityksille. Perinteinen liiketoiminta voi saada digitalisoitumisesta piristysruiskeen. Sen avulla yritykset, kuten Airbnb ja Uber ovat luoneet majoitus- ja kuljetuspalveluja. Sen avulla Amazon, Ebay ja muut verkkokaupat tuovat palvelunsa ja tuotteensa kaikkien saataville. Pankkipalveluiden käyttö ei kysy aikaa eikä paikkaa digitalisaation ansiosta. Jopa virtuaalilääkärin kaltaiset etäpalvelut ovat tätä päivää. Digitalisaation avulla voi tehostaa päätöksentekoa, jonka tueksi tarvitaan paljon tietoa ja analytiikkaa tai optimoida prosesseja esimerkiksi monissa esineiden internet (IoT) -sovelluksissa. Mutta raja ei tule vielä tässäkään vastaan.

Tekoälyn ja robotiikan kehittyminen avaa uusia ovia. Maailman talousfoorumin ja INSEADin vuoden 2013 raportin mukaan 10 prosentin kasvu informaatioteknologian hyödyntämisessä kasvattaa bruttokansantuotetta 0,75 prosentilla. Digitaalisuus siis kannattaa, kunhan sovelluskohteet valitaan huolella ja hankkeet toteutetaan onnistuneesti.

Tulevaisuutemme: bio ja digi lähentyvät toisiaan jatkuvasti

Pystymme jo tänään korjaamaan DNA:ta ja jopa luomaan yksinkertaista, keinotekoista elämää geeni- ja informaatioteknologian avulla. Nämä ovat hyviä esimerkkejä BIO- ja DIGI-maailmojen lähentymisestä. Pystymme kasvattamaan viljelysmaiden tuottoa käyttämällä digitaalisesti ohjattuja kasvatusjärjestelmiä. Voimme tehdä entistä vaativampia lääketieteellisiä leikkauksia ja magneettikuvauksia. Lista on loputon ja vauhti kiihtyy kiihtymistään.

Pian osaamme parannella ihmisen ominaisuuksia syntymän jälkeen – tai jopa ennen syntymää. Milloin ja mihin tämä kaikki päättyy? Vaikea sanoa. Uskon, että matka on vasta alkanut. Koneiden ennustetaan ylittävän ihmisten kyvyt 40 vuodessa. Tulevaisuudessa meidän on löydettävä kestävä tapa elää resurssien optimoinnin ja laajamittaisen digitalisoinnin avulla. Kaikki tieto on koko ajan kaikkien saatavilla. DNA ja teknologia (pii) elävät sulassa sovussa. Toivon mukaan tasapainossa – ja toivon mukaan ikuisesti. Muuta vaihtoehtoa meillä ei mielestäni ole!

Kirjoittaja

Turkka Keskinen

Turkka Keskinen

CIO, UPM |
Näytä lisää