UPM.FI
Blogi | huhti 21, 2016

Innovaation rajoja rikkova voima on yrityksen kestävän menestyksen elinehto

Jyrki Ovaska

Executive Vice President, technology, UPM

Keskeneräisyys, epäonnistuminen, ristiriidat, haasteet, eriävät mielipiteet sekä vanhasta, turvallisesta ja ennustettavasta luopuminen: innovointi ja luova ajattelu ei aina ole helpoin tie kulkea. Mutta suurta muodonmuutosta läpikäyvällä yrityksellä ei ole vaihtoehtoja. Onneksi haasteet ovat useimmille meistä motivaation lähde ja niiden voittaminen suuri palkinto. Jokainen työelämätutkimus kertoo samaa tarinaa siitä, kuinka työtyytyväisyys on korkeimmillaan sellaisissa tehtävissä, joissa voi hyödyntää kykyään luoda uutta.

 

Nopeasti edessämme muuttuva maailma digitalisaation ja ilmastonmuutoksen kaltaisine globaaleine ilmiöineen luo yrityksille haasteita, joissa kyky sopeutua ja muuttua merkitsee eroa menestyksen ja epäonnistumisen välillä. Tässä ei sinänsä ole mitään uutta: yrityksen kyky rohkaista työntekijöitä ajattelemaan innovatiivisesti ja sen jälkeen tukea idean kehitystä hyödylliseksi käytännön ratkaisuksi on ollut ratkaisevaa menestymiselle kautta historian.

Luovaa ja innovatiivista yrityskulttuuria ei kuitenkaan voi vain napsauttaa päälle. UPM:n kaltaiselle suuryritykselle on iso haaste tarjota työntekijöille startup-yrityksille tyypillistä draivia ja innostuneisuuden ilmapiiriä. Etenkin, kun takana on vuosien mittainen toiminnan virtaviivaistaminen ja tiukalla aikataululla tehdyt tehokkuuden parantamiseen tähdänneet toimenpiteet. Innovatiivisen ajattelun rohkaisemiseen on kuitenkin olemassa väyliä.

Luovuus ja innovointi pitää ottaa osaksi jokaista työpäivää. Ne eivät ole työkaluja, jotka otetaan esille vain innovaatiotyöpajoissa ja ideointitapahtumissa - ne elävät jokaisessa projektissa ja kanssakäyntitilanteessa. Uuden luominen ei ole aina pääosassa, mutta se voi olla jännite keskustelun taustalla. Voisimmeko tehdä tämän toisin? Onko olemassa parempi ratkaisu? Innovaation ei tarvitse olla uusi tuote tai teknologia – se voi olla uusi liiketoimintamalli, sujuvampi tapa toimia yrityksen sisällä tai aloite kustannustehokkuuden parantamiseksi.

Omaa kykyään innovoida ja ajatella luovasti voi parantaa pitämällä silmät auki kiinnostavien projektien varalta ja etsimällä aktiivisesti henkilökohtaisen innostuksen lähteitä. Tai esittämällä oman mielipiteen silloinkin, kun se poikkeaa muiden mielipiteistä. Yksilön tai tiimin työstään löytämä intohimo tarttuu muihin ja luo parhaimmillaan myönteisen kierteen, jossa jokaisen on helppo käyttää omaa luovuuttaan. Tällaisessa ilmapiirissä epäonnistuminen silloin tällöin on vain osa riskinottoa, kokeiluja ja oppimista.

Säteilevä innostus ja korkea energiataso ovat selvästi aistittavissa startup-yritysten kanssa yhteistyötä tehtäessä. Tästä UPM:llä on paljon opittavaa. Innovointi on yksi Biofore-strategiamme kulmakivistä ja tavoitteemme on tuoda startup-henkeä kaikkeen toimintaamme. Jos innovatiivisuus ei välkehdi omassa työssäsi, näe hieman vaivaa lietsoaksesi itseäsi ja työkavereitasi luovaan ajatteluun – lupaan, että se on sen arvoista.

Innovaation – ja epäonnistumisten sallimisen – hengessä, jaan kanssanne lopuksi Ted-puheenvuoron nopean epäonnistumisen taktiikasta. Hyvää maailman luovuuden ja innovaation päivää!

Tutustu UPM:n innovaatiotoimintaan »

Maailman luovuuden ja innovaation päivää on vietetty 21. huhtikuuta vuodesta 2001 asti. Päivä on saanut alkunsa Kanadasta.

Seuraa keskustelua Twitterissä tagin #WCIW2016#‎ kautta.

Kirjoittaja

Jyrki Ovaska

Jyrki Ovaska

Executive Vice President, technology, UPM |
Näytä lisää