UPM.FI
Blogi | marras 04, 2015

Läpinäkyvyys kannattaa

UPM Blog

Kattavan raportoinnin ansiosta metsäteollisuuden ympäristökuormitus ja –vaikutukset ovat nykyisin hyvin tiedossa. Alkuaikoina raportointia saatettiin tehdä ennemminkin sidosryhmien painostuksesta kuin vapaaehtoisesti, mutta vuosien saatossa raportointikulttuuri on muuttunut avoimeksi ja läpinäkyväksi.

 

Ympäristölainsäädäntö on nykypäivänä lähestulkoon samanlaista kaikissa Euroopan maissa. Tiettyjen teollisuudenalojen on täytettävä teollisuuspäästödirektiivin ja teollisuuskohtaisten BAT (paras käyttökelpoinen tekniikka) -viitearvovaatimukset. BAT BREF määrittää minimitason ympäristöindikaattoreille, joita kaikkien sellu- ja paperitehtaiden on mitattava, raportoitava ja noudatettava.

UPM käyttää mittauksissaan laadukkaita sertifioituja laboratorioita. Näin varmistetaan ammattimaiset ja luotettavat mittaustulokset. Lisäksi viranomaiset tekevät tehtailla säännöllisesti omia mittauksiaan. UPM Changshun tehtaalla Kiinassa on käytössä online-järjestelmä, jonka välityksellä viranomaiset voivat seurata UPM:n toimintaa vuorokauden ympäri. Tätä voi kutsua jo täydelliseksi läpinäkyvyydeksi. Pelkkä mittaaminen ei kuitenkaan riitä: tulosten on oltava luotettavia, ja niistä on kerrottava avoimesti.

wasserlabor

UPM käyttää mittauksissaan laadukkaita sertifioituja laboratorioita.

UPM panostaa raportointiin

Olemme aikaisemminkin puhuneet raportoinnin luotettavuudesta UPM Viewpoint -blogissa. Joitakin vuosia sitten tästä tärkeästä aiheesta tehtiin useita blogikirjoituksia, joista yhden otsikkona oli Voittavatko kaikki vai vain tietojen todentajat? Silloin pääviestimme oli, että kaikkien yritysten on noudatettava samoja raportointikäytäntöjä ja tietojen varmennusvaatimuksia.

Viime aikoina on tullut taas tavallista enemmän kysymyksiä tuotteisiin liittyvän tiedon varmentamisesta. Syy siihen löytyy viimeaikaisista uutisista. Sen sijaan, että vastaisimme yksittäisiin kysymyksiin, pyrimme tässä blogissa kertomaan yleisesti UPM:n lähestymistavasta.

UPM julkaisee vastuullisuustietoja kolmella eri tasolla: konserni- ja tuotantoyksikkötasolla sekä yksittäisten tuotteiden osalta

Konsernitasolla kuuden eri liiketoiminta-alueen toiminnasta kerrotaan UPM:n vuosikertomuksessa käyttäen apuna GRI-viitekehystä ja riippumattomia varmentajia. Tuotantoyksikkötasolla kaikki sellu- ja paperitehtaat (ml. Kiina ja Uruguay) raportoivat ympäristösuorituskyvystään vuosittain EMAS-selonteoissa (EMAS: EU:n ympäristöasioiden hallinta- ja auditointijärjestelmä (Eco-Management and Audit Scheme)). Useat yhteistyökumppanit eri puolilla maailmaa varmistavat nämä tiedot.

Asiakkaat ja kuluttajat ovat yhä kiinnostuneempia tuotekohtaisista tiedoista, ja kolmannen osapuolen myöntämät ympäristömerkit ovat yleinen tapa kertoa tuotteiden kestävyydestä. UPM haluaa kuitenkin kertoa myös sellaisten tuotteiden ympäristötietoja, joille ei ole ympäristömerkkejä. Tästä syystä julkaisemme myös tuotekohtaisia, kolmannen osapuolen varmentamia tuoteselosteita.

Kaikki UPM:n ympäristö- ja sosiaalisen vastuun sertifikaatit sekä tuoteselosteet löytyvät UPM:n Certificate Finder -palvelusta. Esimerkiksi UPM Paper Europe and North America (UPM Paper ENA) on julkaissut omat paperiprofiilinsa ja tuoteturvallisuusselosteensa tässä palvelussa.

UPM tarjoaa useille sidosryhmilleen ja yhteistyökumppaneilleen myös kolmannen osapuolen varmentamia tuotetietoja aina, kun se on mahdollista. Yksi hyvä esimerkki tästä on WWF:n ympäristöindeksivertailu (EPCI) ja Check-your-paper (CYP) -työkalu.

Me UPM:llä uskomme vahvasti siihen, että läpinäkyvyys kannattaa. Päämäärämme on, että asiakkaat ja kuluttajat luottavat sekä meihin että tuotteisiimme.

Kaiken edellä kerrotun lisäksi voit käyttää tuotteitamme niin paljon kuin haluat tuottamatta päästöjä tai käyttämättä energiaa. Ainakin täällä Suomessa elämme vuoden pimeintä aikaa. Sytytä pari kynttilää ja nauti hyvästä kirjasta. Siihen et tarvitse mittauksia etkä varmennusta! 

Kirjoittaja

Päivi Rissanen

Päivi Rissanen

Director, Sustainability, UPM Communication Papers |

Kirjoittaja

Sami Lundgren

Sami Lundgren

Vice President, UPM Responsibility |
Näytä lisää