UPM.FI
Artikkeli | kesä 26, 2018

FSC®-ryhmäsertifiointi kiinnostaa yhä enemmän

Metsänomistajalle ryhmäsertifikaattiin liittyminen on maksutonta. FSC®-sertifiointi tuo puulle hintalisää ja parantaa metsän monimuotoisuutta.

”FSC-sertifiointiryhmäämme on liittynyt jo 1 000 metsänomistajaa. Ryhmäsertifiointi sopii kaiken tyyppisille metsänomistajille. Mukana onkin niin isoja metsäsijoitusyhtiöitä, yhtymiä, kuntia, yhteismetsiä kuin yksittäisiä metsänomistajia. FSC-metsien pinta-alat vaihtelevat tuhansista hehtaareista muutaman kymmenen hehtaarin metsiin”, UPM Metsän ympäristöasiantuntija Tuomas Kara kertoo.

Lopputuotemarkkinoilla suositaan FSC-sertifioitua puuraaka-ainetta, joten sertifioidulle puulle on todellista kysyntää. Tähän kysyntään UPM tarjoaa metsänomistaja-asiakkailleen ryhmäsertifiointia.

”FSC-sertifioinnilla metsänomistaja varmistaa, että puulla on varma menekki kaikissa markkinatilanteissa. UPM:n puukaupoissa FSC-puu on aina etusijalla ja metsänomistaja saa puuraaka-aineelle paremman hinnan.”

Luontoarvoja ja monimuotoisuutta

Kansainvälisesti tunnettu FSC-sertifikaatti on hyvä keino kertoa, että puuraaka-aine on peräisin kestävästä metsätaloudesta. ”Metsää hoidetaan hyvällä ammattitaidolla sosiaaliset ja ympäristöön liittyvät erityispiirteet huomioiden unohtamatta taloudellista aspektia”, Kara vakuuttaa.

”Teemme metsänhoitotyöt ja hakkuut sertifioinnin vaatimuksia noudattaen. Omatoiminen metsänomistaja voi edelleen tehdä itse metsänhoitotöitä. Toimitamme hänelle ohjeet, joista selviää, miten esimerkiksi taimikonhoitotöitä tehdään FSC-kriteerien mukaisesti. Asiantuntijamme myös neuvovat mielellään.”

Moni metsänomistaja haluaa ottaa luontoarvot aiempaa paremmin huomioon omassa metsässään. Toimenpiteiden tuomat ympäristöhyödyt näkyvät tulevina vuosina muun muassa metsän monimuotoisuutena ja vesistöjen tilan kohentumisena.

Pitkä kokemus ryhmäsertifioinnista

Suurin osa UPM:n metsäomaisuudesta FSC-sertifioitiin vuonna 2011. Vuotta myöhemmin yhtiö alkoi ensimmäisenä suurena toimijana Suomessa tarjota asiakkailleen ryhmäsertifiointia, johon UPM:n yhteismetsät liitettiin ensimmäisten joukossa. Tällä hetkellä ryhmään kuuluu jo 1 000 yksityismetsänomistajaa ja 350 000 hehtaaria yksityismetsää, mikä tekee ryhmästä maan ylivoimaisesti suurimman. Kun mukaan luetaan 480 000 hehtaaria UPM:n omia metsiä, on kyseessä myös maamme suurin FSC-kokonaisuus.

UPM on solminut kansainvälisen FSC:n kanssa strategisen kumppanuussopimuksen. Sen tavoitteena on kehittää sertifiointia yhä paremmin pienmetsänomistajille sopivaksi, ja tätä kautta lisätä sertifioidun puun tarjontaa.

”Tarjoamme FSC-ryhmäsertifiointia kumppanuusasiakkaillemme. Tämän vuoden alusta alkaen ryhmäsertifioinnissa mukanaolo on ilmaista. Aiemmin meillä on ollut liittymismaksu ja vuosimaksu, mutta nyt molemmat ovat poistuneet”, Kara sanoo.

Liittymisen yhteydessä ainoa metsänomistajan maksettava kuluerä voi tulla uuden metsäsuunnitelman tilauksesta siinä tapauksessa, ettei tilalla ole FSC:n edellyttämää ajantasaista metsäsuunnitelmaa. Uusi metsäsuunnitelma tehdään FSC-kriteerien mukaisesti alusta lähtien.

Helposti maksuttoman palvelun kautta

Ryhmäsertifikaattiin liittyminen on metsänomistajalle vaivaton tapa saada metsänsä FSC-sertifioinnin piiriin. Alkuun pääsee ottamalla yhteyttä omaan metsäasiakasvastaavaan.

Lähtötilanteen kartoituksessa metsänomistajan kanssa käydään yksityiskohtaisesti läpi FSC:n vaatimuksia ja tilan edellytyksiä liittyä ryhmäsertifikaattiin. Mikäli joissakin asioissa on parannettavaa, laaditaan korjaavat toimenpiteet. Ne eivät ole este sopimuksen solmimiselle.

”Maksuton palvelumme kattaa koko liittymisprosessin ja lopputulema on, että metsänomistajan metsät on FSC-sertifioitu vähintään viiden vuoden määräajaksi. Halutessaan sopimuksen voi uusia, mutta metsänomistaja voi myös erota ryhmästä ennen määräajan päättymistä perustellusti”, Tuomas Kara toteaa.

Palveluun sisältyvät myös metsäsuunnitelman ylläpito, FSC:hen liittyvät neuvontapalvelut ja erilaiset auditointikäytännöt. Jotta metsäsuunnitelma pysyy ajan tasalla, kaikki metsässä tehdyt toimenpiteet päivitetään suunnitelmaan.

Neljä askelta FSC-ryhmäsertifiointiin:

  1. Ota yhteyttä metsäasiakasvastaavaasi tai UPM:n metsäpalvelukeskukseen puh. 0204 16 5100.
  2. Aloitusauditointi. Lähtötilanteen kartoituksessa käymme yksityiskohtaisesti läpi FSC-vaatimukset sekä tavoitteesi ja ajatuksesi toimenpiteistä. Tarkistamme, että edellytykset täyttyvät. Tarvittaessa laadimme korjaavat toimenpiteet.
  3. Ajantasainen metsäsuunnitelma. Jos suunnitelma on yli 6 vuotta vanha, sitä päivitetään tai tilataan uusi metsäsuunnitelma. Uudempi päivitetään maksutta FSC-muotoon.
  4. Sopimuksen allekirjoittaminen. FSC-sertifiointi astuu metsässäsi voimaan heti. Saat puukaupassa FSC-hintalisää.

 

Kuva: Jaska Poikonen

Päivi Mäki