UPM.FI
Artikkeli | kesä 20, 2018

Digitalisaatio uudistumisen välineenä

Sini Paloheimo

Digitalisaatio luo UPM:lle jatkuvasti uusia mahdollisuuksia tutkia erilaisia uusia teknologioita, sovelluksia ja robotiikkaa tavoitteena saavuttaa kilpailuetua optimoitujen tulosten avulla.

Tehtailla pitkään käytössä ollut prosessiautomaatio ja teollisuusrobotit saavat rinnalleen työkaluja analytiikkaan, optimointiin, ennustamiseen ja entistä ketterämpään päätöksentekoon.

Digitalisaatio, olemassa olevan ja uuden datan laaja-alainen käyttö ja teollinen internet ovat jo käytössä tehtaiden prosesseissa, mutta tulevaisuudessa digitalisaatio näkyy aiempaa selvemmin asiakaslähtöisissä prosesseissa, esimerkiksi toimitusketjussa, myynnissä ja laadunvalvonnassa.

Asiakkaille, toimittajille ja henkilöstölle kehitetään visuaalisia ja käyttäjäystävällisiä mobiilisovelluksia. UPM on jo pitkään osallistunut erilaisiin innovaatiotapahtumiin ja etsinyt yhteistyökumppaneita aktiivisesti. Laaja yhteistyöverkosto on mahdollistanut sen, että uusia digitaalisia mahdollisuuksia voidaan pilotoida ja hyödyntää teollisuuden prosesseissa, asiakasrajapinnassa, toimitusketjussa ja hallinnollisessa työssä.

Vain parin klikkauksen päässä

Hyvä esimerkki on UPM:n uusi, vuonna 2017 käyttöön otettu sähköinen paperin tilaamista helpottava eOrder-palvelu.

Asiakas valitsee paperin digitaalisesta tuoteluettelosta, määrittää haluamansa paperilaadun ja toimituspäivän ja lähettää tilauksen. Tilaus käsitellään viiveettä, koska eOrder on integroitu tuotantoprosesseihin. Näin asiakas saa luotettavaa ja reaaliaikaista tietoa UPM:n toimitusmahdollisuuksista.

UPM:n Customer Online (COL) -portaali tarjoaa myös muita asiakkaiden tarpeisiin räätälöityjä toimintoja. Helppokäyttöisessä portaalissa paperiasiakkaat voivat tarkastella omaa varasto- ja tilaushistoriaansa sekä laskutuksen ja tilausten tilaa.

UPM ProFi, joka valmistaa biokomposiiteista terassimateriaalia, on kehittänyt palvelukokonaisuuden sertifioiduille ammattiasentajille. Palvelussa yhdistyvät digitaalinen markkinointi, asentajakoulutus, ekstranet-palvelu sekä asiakashallinnan (CRM) sovellusalusta.

UPM Metsäni -sovellus tarjoaa metsänomistajille mobiilipalvelun, jolla he voivat kiinteistötunnuksen perusteella arvioida muutamassa sekunnissa metsänsä puuston jakauman, tilavuuden ja ikärakenteen sekä saada arvion metsästä euroina. Tavoitteena on aktivoida yksityisiä metsänomistajia puukaupan lisäämiseksi.