UPM.FI
Artikkeli | touko 02, 2018

UPM mukana luomassa huippuyliopistoa Uruguayihin

Lyhyessä ajassa Fray Bentosissa sijaitsevan teknillisen yliopiston UTECin (the Technical University of Uruguay) paikallisesta kampuksesta on kehittynyt moderni oppilaitos, joka houkuttelee opiskelijoita ympäri maata.

”Osaaminen on 2000-luvun mustaa kultaa. Olen vakuuttunut, että Uruguayn lyhyen ja pitkän aikavälin kehitys rakentuu korkeatasoisen koulutuksen ja modernin teollisen tuotannon välisen vuorovaikutuksen varaan”, UTECin rehtori Rodolfo Silveira kuvailee.

Fray Bentosiin vuonna 2015 avattu UTEC on Uruguayn uudenaikaisin teknillinen yliopisto, joka on erikoistunut mekatroniikan, uusiutuvan energian, informaatioteknologian ja biolääketieteen opetukseen. UPM on tehnyt yhteistyötä UTECin kanssa alusta alkaen.

Ensimmäisenä vuonna yliopistolla aloitti vain 45 perustutkinnon suorittajaa, mutta nykyisin laitoksella on yli 1000 opiskelijaa, jotka tulevat kaikkialta Uruguaysta.

”Haluamme kouluttaa innovatiivisia ihmisiä, jotka kykenevät vaikuttamaan Uruguayn tulevaisuuteen. Tämän vuoksi panostamme vahvasti tutkimus- ja kehitystyöhän”, Silveira sanoo.

UTEC rakentaa akateemista toimintaa läheisessä vuorovaikutuksessa UPM:n Fray Bentosin sellutehtaan kanssa.

”Olemme erittäin kiitollisia, että näin merkittävä kansainvälinen yritys toimii Fray Bentosissa ja kehittää uutta teollista toimintaa alalla, jollaista ei Uruguayssa ole aikaisemmin ollut. UPM ei luo pelkästään taloudellista lisäarvoa, vaan myös havainnollistaa toiminnallaan, millaisia uusia taitoja menestykseen tällä vuosisadalla vaaditaan”, Silveira lisää.

Virran suunta muuttuu

”Perinteisesti nuoret ovat muuttaneet opiskelemaan pääkaupunkiin Montevideoon, mikä on ollut heistä monille suuri taloudellinen haaste. Nykyään he voivat suorittaa yliopistotutkinnon kotiseudullaan ja pysytellä lähellä perheitään”, kertoo UPM:n viestintäpäällikkö Matias Martinez.

”Yhteistyömme UTECin kanssa osoittaa, että UPM on sitoutunut Uruguayn koulutuksen kehittämiseen pitkällä aikavälillä. Kumppanuus on arvokas asia myös yhtiölle, sillä tarvitsemme jatkuvasti koulutettua työvoimaa mutta myös osaavia ihmisiä työskentelemään yritykselle tulevaisuudessa”, hän jatkaa.

”Koulutuksen kehittäminen on paras tapa parantaa alueen asukkaiden elintasoa. Sitoutuminen on myös erinomainen keino jakaa merkittävän teollisen toiminnan tuottamia voittoja niin paikallisille yhteisöille kuin laajemminkin koko maalle.”

UTECin uusi kampus sijaitsee vanhan lihatehtaan, Frigorífico Anglon, vieressä. Tehdas on UNESCOn maailmanperintökohde. Yliopiston ansiosta hiljainen pikkukylä on vähitellen kehittymässä dynaamiseksi yliopistokaupungiksi.

”Virtaus on vaihtanut suuntaansa, sillä nyt meille tulee nuoria opiskelemaan ja asumaan Montevideosta saakka. Kasvava nuorten joukko piristää kaupunkielämää merkittävästi. Palvelusektorimme kehittyy nopeasti, sillä kaupunkiin avataan jatkuvasti uusia ravintoloita ja baareja, joten meillä on täällä erittäin nuorekas ja dynaaminen ilmapiiri”, Martinez sanoo.

UPM:n väki opettaa

UPM rohkaisee henkilöstöään yhteistyöhön ja jakamaan osaamistaan UTECin opiskelijoiden kanssa.

”Meitä on kaikkiaan noin 10-15 insinööriä, jotka työskentelevät UPM:ssä ja tehdasalueella toimivissa kumppaniyrityksissä ja jotka omien työtehtäviensä ohella myös opettavat UTECissa. Yhteistyö on yliopistolle erittäin tärkeää, sillä muutoin heidän voisi olla vaikea löytää pätevää, täysaikaisesti opettavaa henkilöstöä asumaan ja työskentelemään Fray Bentosissa”, sanoo Santiago Tucci.

Tucci työskentelee senioritason projekti- ja kunnossapitoinsinöörinä UPM:n Fray Bentosin tehtaalla. Hänellä on kattava näkemys teollisuudesta, sillä Tucci on työskennellyt UPM:ssä siitä lähtien, kun tehtaan rakentaminen aloitettiin vuonna 2006.

”Opetan UTECissa elektroniikkaa ensimmäisen ja toisen vuoden opiskelijoille. Ammatillinen osaamiseni liittyy erittäin vahvasti tälle alueelle.”

Opiskelijat tulevat vähintään kerran vuodessa tehtaalle hankkimaan työkokemusta ja soveltamaan teoreettista osaamistaan käytännössä.

”UTECin ja UPM Fray Bentosin yhteistyön ansiosta opiskelijat saavat perusteellisen näkemyksen pitkälle kehittyneisiin teollisiin prosesseista, teknologiasta ja työympäristöstä. Uruguayssa on ainoastaan muutamia teollisia laitoksia, jossa voidaan hankkia käytännön kokemusta kunnossapitoteknologiasta. Tuleville teknikoille tämä on unelmatilaisuus saada käytännön oppia ammatistaan”, hän huomauttaa.

Suurin osa UTECin opiskelijoista on hiljattain päättänyt lukion tai valmistunut maakunnissa tai pääkaupungissa sijaitsevista teknisistä kouluista.

Uravalinnoista riippuen UTECin opiskelijat voivat suorittaa teknikon tai alemman teknillisen yliopistotutkinnon. Ensimmäinen UTEC-sukupolvi valmistuu tänä keväänä.

”Tutkinnon jälkeen he voivat jatkaa insinööriopintoja tai siirtyä työelämään. Heillä on erinomainen koulutus ja mahdollisuus työskennellä millä tahansa teollisuuden sektorilla Uruguayssa,” Tucci lisää.

”UTEC on tärkeä askel teknisen koulutuksen edistämiseksi. Meillä on moderneimmat harjoituslaboratoriot ja opetustilat kuin millään muulla teknisellä yliopistolla tai koululla Uruguayssa.”

Kaikille yhtäläiset mahdollisuudet

Giovanni Montini, 18, on kasvanut maaseudulla, ja hän on aina ollut kiinnostunut koneista ja automaatiosta. UTECissa Montini opiskelee mekatroniikkaa.

”Oppiaineessa yhdistyvät kiehtovalla tavalla mekaniikka, elektroniikka, automaatio, tietokoneet ja myös robotit. Olen aina ollut kiinnostunut teknologiasta ja designista. Myöhemmin haluaisin suorittaa agroteollisuuden jatkotutkinnon Saksassa, joka on teknologian kotimaa.”

Victoria Pereira, 24, on kotoisin Cerro Coloradosta, Floridan maakunnasta. Hän on opiskellut UTECissa puolitoista vuotta.

”Olen aina ollut kiinnostunut mekaniikasta, mutta nykyään mekaanikon ammatti on täysin erilainen kuin mitä kotikylässäni olen oppinut tuntemaan. Osaamme korjata vanhoja kuorma-autoja, kuten vuoden 1952 Leylandeja tai 80-luvun Fordeja. Nykyään autoissa on runsaasti automatiikkaa, joten autonasentajan ammattiin on välttämättä opiskeltava mekatroniikkaa,” hän selventää.

”Maatalous on tärkein tuotantosektorimme. Jotta voisimme viedä teollisuudenalamme eteenpäin, tarvitsemme akateemisen loppututkinnon suorittaneita ammattilaisia. Koneet kehittyvät huimaa vauhtia, joten tarvitsemme koulutettuja henkilöitä toimimaan niiden kanssa.”

Jaquin Quinteros, 30, on työskennellyt UPM:n Fray Bentosin tehtaalla noin kymmenen vuotta. Nyt hän on tarttunut uuteen haasteeseen ja suorittaa mekatroniikan tutkintoa UTECissa. ”Mekatroniikan opinnoissa opittavat asiat vastaavat hyvin tehtaan tuotantoprosesseja, jotka sisältävät mekaniikkaa, järjestelmiä ja automaatiota.”

Quinteros sanoo, että UPM:lla on ollut merkittävä rooli teknologian, työturvallisuuden mutta myös teollisten prosessien kehittämisessä.

 

Vesa Puoskari