UPM.FI
Artikkeli | tammi 10, 2018

Kilpailuetua markkinaketterästä sähkön kulutuksesta

UPM Energy myy asiantuntijaosaamistaan suurille teollisille sähkön käyttäjille.

Sähkömarkkinat ovat historiansa suurimmassa murroksessa, ja sähkön ostaminen voi olla teollisille sähkön käyttäjille raaka-aineiden hankinnan hankalin elementti. Vaikka sähkömarkkinoiden painopiste on siirtymässä tuottajilta kuluttajille, päänsärkyjä on silti monia: sähkömarkkinat ovat yhä enemmän reaaliaikaisia ja siten entistä monimutkaisempia ja vaikeammin ennustettavia. Sähkön hinta vaihtelee eri aikoina huomattavasti ja markkinat kehittyvät edelleen nopeasti. Viime vuosina markkinasääntely on myös lisääntynyt.

Suuret kuluttajat voivat olla markkinoiden käynnissä olevan muutoksen voittajia. Potentiaalinen hyöty on suuri, mutta se on vaikeasti realisoitavissa. Jos suuri teollisuusyritys haluaa ostaa sähkönsä itse suoraan markkinoilta, sähkömarkkinoiden operatiivinen seuraaminen vie paljon aikaa ja se voi parhaimmillaan vaatia usean henkilön päivittäisen työpanoksen. Jos sähkön ostamiseen ei ehditä paneutua riittävästi, yhtiö saattaa päätyä ostamaan sähköä korkealla hinnalla eikä se pääse hyötymään markkinoiden muutoksesta.

Tähän ongelmaan UPM Energy tarjoaa apuaan. UPM on toiminut pohjoismaisilla sähkömarkkinoilla sekä tuottajana että kuluttajana niiden olemassaolon alusta asti, ja ainutlaatuinen osaaminen voidaan valjastaa myös asiakkaiden hyödyksi.

”Meillä on pitkä kokemus erittäin suuren teollisen kuluttajan prosesseista ja siitä, miten ne saadaan toimimaan saumattomasti sähkömarkkinoiden kanssa”, kertoo UPM Energyn palveluista vastaava johtaja Anne Särkilahti.

UPM:llä on vuosikymmenten kokemus sekä teollisen sähkön kuluttajana että vähäpäästöisen sähkön tuottajana. Vuonna 2008 UPM muodosti talon sisällä toimineesta sähköosaamisestaan itsenäisen sähkömarkkinoilla toimivan liiketoiminta-alueen ja samalla syntyi Suomen toiseksi suurin sähköyhtiö, UPM Energy.

”Olemme kehittäneet osaamistamme kunnianhimoisesti ja nostaneet sen aivan uudelle tasolle. Olemme panostaneet kaupankäynnin osaamiseen, IT-järjestelmiin ja muun muassa vesivoiman tuottamisen mallinnuksiin sekä markkina-analyysin kehittämiseen. Tätä osaamista tarjoamme nyt myös asiakkaidemme hyväksi”, Särkilahti sanoo.

Passiivisesta kuluttajasta arvonluojaksi

Uudessa palvelussa on kyse markkinaketterästä sähkön käytöstä ja toimimisesta markkinoilla asiakkaan puolesta. Liiketoimintamalli on toimialalla uusi ja se on suunniteltu niin, että asiakkaan ja palveluntarjoajan edut kulkevat käsi kädessä; palkkio perustuu asiakkaalle tuotettuun lisäarvoon.

”Käytännössä autamme teollista sähkönkuluttajaa toimimaan mahdollisimman fiksusti energiamarkkinoilla. Passiivinen kuluttaja, joka ennen pelkäsi pahinta, voi kehittyä avullamme kaupankävijäksi, joka hallitsee monimutkaiset sähkömarkkinat ja voi jopa hyödyntää niitä taloudellisesti. Tämä antaa asiakkaallemme selkeän kilpailuedun niihin toimijoihin nähden, jotka eivät ole hoitaneet asioitaan yhtä suunnitelmallisesti”, Anne Särkilahti sanoo.

”Jos hankintaa ei ole tehty huolellisesti, hinta voi olla jossain tilanteessa hyvin kallis. Jos yritys taas hyödyntää saatavilla olevat mahdollisuudet, se voi kääntää osaamisen edukseen ja erottua alemmilla kustannuksilla kilpailijoistaan”, hän lisää.

Jos sähkön kuluttaja seuraa sähkön hintaa, tuntee prosessinsa joustomahdollisuudet ja osaa ennustaa kulutustaan riittävän hyvin, se pystyy pitämään hintariskin hallinnassa ja hyötymään markkinoiden tarjoamista mahdollisuuksista. Jos liiketoiminnan prosessit ovat kunnossa, suuria yllätyksiä sähkölaskuun ei tule ja kulutuksella voi jopa ansaita lisätuottoja. Esimerkiksi suuren huoltoseisokin ajoittaminen hetkeen, jolloin sähkö on kallista, tuo säästöjä.

Prosessi alkaa nykytilanteen kartoituksesta

UPM Energyn osaamista hyödyntämällä asiakkaat voivat siis optimoida sähkön kulutukseen liittyviä toimintojaan.

”Ennen kuin markkinatoimenpiteet aloitetaan, asiakkaan kanssa rakennetaan yhteinen prosessi, jonka mukaan toimitaan”, Anne Särkilahti sanoo.

Prosessin alussa kartoitetaan nykytilanne ja mahdollisuudet markkinaketterämpään sähkönkulutukseen. Kartoituksen jälkeen suunnitellaan toimintamalli, jota testataan asiakkaan kanssa pilottiprojektilla.

On olennaista saada asiakkaan koko organisaatio ymmärtämään, mitä ollaan tekemässä. Viime kädessä onnistuneen prosessin ratkaisee se, miten hyvin asiakkaan koko henkilöstö kokee asian omakseen. Kyse on luottamuksen rakentamisesta”, Särkilahti sanoo.