UPM.FI
Artikkeli | loka 13, 2017

Hackathonilla ratkaisuja joustavaan energiankulutukseen

UPM Energy etsii parhaita palvelumuotoilun ja analytiikan osaajia innovoimaan kanssaan tulevaisuuden digitaalisia käyttäjäkokemuksia ja analytiikkaratkaisuja. Yhdessä Industryhackin kanssa järjestettävän haasteen tavoitteena on lisätä kulutusjoustoa teollisessa ympäristössä.

UPM Energy on energiamarkkinoiden mukaan optimoitujen sähkönkulutusprosessien edelläkävijä. Uusiutuvan energian tuotantomäärien kasvaessa koko energiamarkkina on murroksessa. Siksi UPM Energy on erityisen kiinnostunut uudenlaisista tavoista edistää digitalisaatioprojekteja, jotka mahdollistavat entistä tehokkaamman kulutusjouston teollisissa prosesseissa. Tällaisia kehityskohteita ovat muun muassa teollisten kulutuskohteiden kuten paperitehtaiden henkilökunnan käyttöön valjastettavat mobiilit työkalut sekä tuotantodatan analysointiin suunnitellut työkalut.UPM Energy etsii nyt luovia ohjelmistokehittäjiä ja teknologian start-up -yrityksiä yhteistyössä Industryhackin kanssa tarttumaan kanssaan kahteen haasteeseen; kehittämään operatiivista työntekoa osallistavilla ja digitaalisilla käyttäjäkokemuksilla, sekä analysoimaan teollisia prosesseja uudenlaisten analytiikkatyökalujen avulla.

Visuaalisia ja interaktiivisia työkaluja

Perinteistä energiantuotantoa voidaan säädellä tarpeen mukaan. Uusiutuvaa energiaa taas pystytään tuottamaan vain silloin, kun aurinko paistaa ja tuulet ovat tarpeeksi kovia. Yhdessä hiilivoimaloiden lakkauttamisen kanssa tämä asettaa uudenlaisia haasteita sähkönsiirtoverkolle. Jotta energiateollisuus voisi vastata tulevaisuuden tuomiin haasteisiin ja tukea siirtymää uusiutuviin energiamuotoihin, energian kulutukseen tarvitaan lisää joustoa. Teollisten prosessien täytyy voida vastata eri energiamarkkinoiden signaaleihin responsiivisesti: sähkönkulutuksen on noustava kun hinta on alhainen ja laskettava, kun hinnat ovat korkealla. Teollisuuslaitoksen henkilökunnan työn tueksi tietoa on visualisoitava ja sen mallintamisesta on tehtävä mahdollisimman osallistavaa ja helppokäyttöistä. Tarvitsemme lisäksi joustavia, modulaarisia työkaluja suurten tietomassojen analysointia varten. Siksi etsimme ammattilaisia, jotka tulevat kehittämään UPM Energylle kaksi uutta tuotekonseptia. "Uudet haasteet edellyttävät uudenlaisia työskentelytapoja. Siksi olemme päättäneet testata hieman erilaista kehitysmallia Industryhackin kanssa. Uusien ja innovatiivisten prototyyppien lisäksi saamme kokemusta siitä, miten tällainen työmenetelmä sopisi meille tulevaisuudessa”, sanoo UPM Energyn Energy Service Project Lead ja tuomariston jäsen Jukka-Pekka Häkli.

Lähtölaskenta hackathoniin on alkanut

Industryhack on jo yli 200 hakkikokeilua onnistuneesti toteuttanut suomalainen innovointialusta. Industryhackin kehitystapahtumat tuovat hakkerit ja maailman innovatiivisimmat yritykset yhteen, ja asettavat uudet säännöt eri teollisuudenalojen digitalisointihankkeille. Innovaatiohaaste on nyt avattu osoitteessa https://industryhack.com/challenges/flexible-energy/. Mukaan haasteeseen voi hakea 27.10.2017 saakka.Kilpailutapahtuma eli hackathon järjestetään Jämsänkoskella 21.-23.11. Kuudesta kahdeksaan 2-3 hengen ryhmää valitaan paikan päälle haastetta ratkomaan. Osallistujilla on käytettävissään UPM:n avainhenkilöt ja resurssit konseptiensa tehokkaaseen kehittämiseen. Heillä on myös mahdollisuus tutustua Jämsänkosken paperitehtaaseen ja tavata sen henkilökuntaa.

Hackathonin tuomareina toimivat:

Mikko Vuori – Johtaja, Energy Finland and investments, UPM Paper Europe & North America Oy

Jukka-Pekka Häkli – Energy Service Project Lead, UPM Energy Oy

Anne Särkilahti – Johtaja, Business Services and Initiatives, UPM Energy Oy

Esa Laurinsilta – Johtaja, Strategic partnerships/Technology function, UPM-Kymmene Oyj

 

Minea Hara