UPM.FI
Artikkeli | syys 14, 2017

UPM:n HR-palvelukeskuksessa, kuinka voimme auttaa?

UPM:n HR-palvelukeskus Krakovassa on 85 HR-asiantuntijan keskittymä. Tiimit on jaettu alueittain. Suurimmissa Saksan ja Suomen tiimeissä on molemmissa 15-20 henkilöä. Tapasimme Andrean ja Samirin ja kysyimme lisää heidän työstään palvelukeskuksessa.

Isoissa maatiimeissä vastuut on jaettu kolmeen alueeseen: hallintoon, koulutukseen ja rekrytointiin. Pienempien maiden tiimeissä jokainen hoitaa kaikkia tehtäviä. HR-asiantuntijat Andrea Schummer ja Samir Itani ovat työskennelleet Krakovan palvelukeskuksessa vuodesta 2015 lähtien.

“Aloitin Saksa-tiimissä koulutusosastolla”, Andrea kertoo. ”Se järjestää koulutuksia UPM:n eri toimipisteille varaamisesta lähtien laskutukseen ja hoitaa yhteydenpidon järjestäjään”, Andrea kuvailee. Hän sanoo nauttineensa työstään alusta saakka, mutta halusi myös kehittyä. Viime vuonna hän siirtyi rekrytointitiimiin.

”Saan olla paljon tekemisissä monien ihmisten kanssa. Vastaamme työnhakijoiden kyselyihin avoimista paikoista ja hakumenettelyistä. Autamme löytämään sopivat hakijat ja teemme aikataulut työhaastatteluille”, Andrea kertoo. Hän saa käyttää työssään sekä saksaa että englantia. Päivät alkavat yleensä tiimipalavereilla, joissa tiimi jakaa tehtävät keskenään, käy läpi tärkeimmät asiat ja päättää, kuinka edetään.

Suomi-tiimissä työskentelevä Samir aloitti uransa henkilöstöhallinnossa niin ikään koulutusosastolla. Hän siirtyi hallintotiimiin vuosi sitten syksyllä.

”Hallintotiimissä huolehdimme työntekijästä koko työsuhteen ajan. Autamme työsopimuksen tekemisessä ja pidämme työntekijätietokannan ajan tasalla. Käsittelemme etuuksia, ylennyksiä, työpaikkojen vaihtoa ja niin edelleen. Periaatteessa kaikki työntekijä- ja palkkatiedot kulkevat kauttamme”, Samir kertoo työstään. Hän lisää, että tuen tarjoaminen työntekijöille ja johdolle on tärkeä tehtävä.

Ei koskaan tylsää HR:ssä!

Andrea ja Samir ovat tyytyväisiä oppimis- ja kehitysmahdollisuuksiin, joita työ HR-palvelukeskuksessa tarjoaa.

”Täällä voi halutessaan vaihtaa tiimiä ja oppia, miten asiat tehdään jossain toisessa maassa. Esimerkiksi työlainsäädäntö on hyvin erilaista Saksassa kuin Ranskassa. Toisten tiimien projekteihin voi myös mennä mukaan”, Andrea kertoo. ”Työnkierto on hyvä etu, pääsee kehittymään ja saa oppia uusia taitoja”, Samir jatkaa.

Sekä Andrea että Samir pitävät siitä, että päivittäiset tehtävät vaihtelevat ja aina oppii uutta. Heillä on myös yhtenevä käsitys siitä, mikä on vaikeinta. ”Priorisointi on työn haastavin osuus”, he toteavat. ”Joskus on vaikea valita lukuisten pyyntöjen ja tehtävien seasta ne kaikkein tärkeimmät. Mutta sen oppii ajan kanssa”, Samir lisää.

Mitkä taidot ja ominaisuudet ovat eduksi HR-palvelukeskuksen työntekijälle?

”Avoin mieli ja kyky ajatella eri näkökulmista ovat tärkeitä”, Samir sanoo. ”Ja tahto ottaa vastaan uusia vastuualueita on etu.”

Andrea jatkaa, että ongelmanratkaisutaidot tulevat työssä tarpeeseen. ”Työntekijät tai johto pyytävät meiltä apua ja toivovat ratkaisua. Täytyy olla myös empaattinen ja pystyä keskustelemaan ihmisten kanssa, ja täytyy olla yleiskäsitys siitä, mitä kussakin toimipisteessä tapahtuu.”

Yleisesti ajateleen sosiaaliset taidot ovat tärkeitä HR-palvelukeskuksessa työskennellessä, Andrea ja Samir päättävät. ”Meillä on usein eloisia keskusteluja lounaalla ja kahvitauolla”, he nauravat.

Haemme säännöllisesti uusia tiiminjäseniä. Käy katsomassa avoimia työpaikkoja.

Lue lisää

Inspiraation lähteenä haastavat talousanalyysin kiemurat

Merkityksellistä työtä energisten algoritmien parissa

 

Petra Niemi