UPM.FI
Artikkeli | huhti 04, 2017

UPM:n Toimintaohje toimittajille ja kolmansille osapuolille – Vastuullisen liiketoiminnan perusta

Mitä korkeampi vaatimustaso, sitä matalammat riskit. Siksi pyrimme varmistamaan, että myös toimittajamme ja yhteistyökumppanimme noudattavat omassa toiminnassaan tiukkoja vaatimuksiamme, jotka ovat linjassa UPM:n oman Toimintaohjeen kanssa.

UPM uudisti syksyllä 2016 Toimintaohjeensa toimittajille ja kolmansille osapuolille. Se määrittelee vähimmäistason, jota UPM edellyttää kaikkien yhtiön kanssa työskentelevien tahojen noudattavan kaikessa toiminnassaan. Siitä emme tingi.

Haluamme varmistaa, että kaikki toimintaympäristöön liittyvät, sosiaaliset ja taloudelliset riskit on minimoitu. Lisäksi haluamme taata, että toimintamme on turvallista ja että kaikki käyttämämme raaka-aineet ovat peräisin laillisista, vastuullisesti toimivista lähteistä ja ne mahdollistavat turvalliset lopputuotteet.

"Pääperiaatteemme on, ettemme tingi rehellisyyden ja eettisyyden vaatimuksestamme missään tilanteessa, ja odotamme samaa menettelytapaa myös toimittajiltamme sekä kolmansilta osapuolilta. UPM:n tarkkuus lakien ja määräysten suhteen – erityisesti kilpailulainsäädännön ja korruptionvastaisten lakien noudattamisessa – luo vakaan pohjan luotettavalle bisneskumppanuudelle", sanoo Jussi Pesonen, President & CEO.

Toimittajilla vastuu jakaa viestiä eteenpäin

UPM:llä on maailmanlaajuisesti yli 30 000 toimittajaa. Kun tarkastellaan hankinnan rahallista arvoa, 80 prosenttia tulee toimittajilta, jotka ovat sitoutuneet UPM:n Toimittajien toimintaohjeeseen. Tämä tavoite saavutettiin vuonna 2016.

"Kysymys kuuluu, kuinka jatkamme tästä eteenpäin. Saavutetun tason ylläpito ja edelleen parantaminen vaatii jatkuvaa seurantaa ja käytännön työtä. UPM:n Toimintaohje toimittajille ja kolmansille osapuolille on työkalu, joka auttaa meitä lisäämään vastuulliseen liiketoimintaan liittyvää ymmärrystä globaalisti", sanoo Petri Heinonen, Manager, Supply Chains.

Kolmansien osapuolien kuten agenttien, yhteisyritysten kumppanien, paikallisten kumppanien ja jakelijoiden täytyy kiinnittää erityistä huomiota lakien noudattamiseen.

"UPM ei hyväksy korruptiota ja lahjontaa missään muodossa. Jos meidän puolestamme toimiva kolmas osapuoli tekee rikkomuksen, UPM voi joutua vastuuseen monissa korruptionvastaisissa järjestelmissä. Siksi meidän on arvioitava kolmansia osapuolia huolellisesti ja kattavasti sekä tehtävä viestimme heille selväksi. Vaadimme, että toimittajamme ja kolmannet osapuolet noudattavat kaikkia sovellettavia rahanpesunvastaisia lakeja, kauppapakotteita ja kilpailulainsäädäntöä. Edellytämme heiltä myös ihmisoikeuksien kunnioittamista, negatiivisten ympäristövaikutusten minimointia sekä viestimme jakamista edelleen omissa hankintaketjuissaan", sanoo Markus Skrabb, Chief Compliance Officer.

”UPM:n on käytännössä erittäin haastavaa valvoa, että kaikki yli 30 000 toimittajaa noudattavat lakeja ja eettisiä periaatteita. Siksi tarvitaan myös perusteellista riskinarviointia ja siihen perustuvia kohdennettuja toimenpiteitä”, Markus Skrabb jatkaa.

Biofore-lupauksen ytimessä

Eettiset liiketoimintakäytännöt, rehellisyys ja korkea moraali ovat saaneet yhä vahvempaa jalansijaa viime vuosina.

"Tämä on UPM:lle hyvä asia, koska olemme aina olleet vastuullisen liiketoiminnan ja lainmukaisen toiminnan edelläkävijä", sanoo Ilkka Nurmi, Senior Vice President, UPM Sourcing.

UPM:n Toimittajien ja kolmansien osapuolten toimintaohje asettaa vain vähimmäisvaatimukset. Toimittajien kokonaisvaatimusportfolioon kuuluvat myös esimerkiksi strateginen yhteensopivuus, liiketoimintasuunnitelmat, johtamisjärjestelmät sekä tuotekehityksen, laadunhallinnan ja asiakastukipalvelujen taso.

"Sääntömme ovat tiukat, koska olemme luvanneet asiakkaillemme toimia vastuullisesti ja rehellisesti. UPM:n Toimintaohje toimittajille ja kolmansille osapuolille on Biofore-lupauksen ytimessä", Ilkka Nurmi sanoo.

UPM:n Toimintaohje toimittajille ja kolmansille osapuolille on käytännön opas, joka tarkentaa vaatimuksiamme esimerkkien ja hyvien käytäntöjen avulla.

Tutustu Practical Guideen verkossa

UPM Supplier and Third Party Code

Tämä artikkelisarja käsittelee uudistunutta UPM:n Toimittajien ja kolmansien osapuolten toimintaohjetta. Ohje määrittelee vähimmäisvaatimukset, jotka UPM asettaa kaikille sen kanssa toimiville toimittajille ja kolmansille osapuolille liittyen vastuulliseen liiketoimintaan, eettisiin toimintatapoihin sekä lakien ja asetusten noudattamiseen globaalisti.

 

Saara Pakarinen