UPM.FI
Artikkeli | maalis 07, 2017

Ihmisoikeudet liiketoiminnan keskipisteessä

”Yritysten on nykyään vaikea kääntää selkäänsä ihmisoikeuksille, sillä niihin liittyy useita riskejä, jotka voivat vaikuttaa liiketoimintaan merkittävästi”, arvioi Shiftin asiantuntija Anna Triponel. Shift on johtava YK:n ohjaavien periaatteiden soveltamiseen keskittynyt organisaatio. Anna Triponel vieraili Suomessa UPM:n ja eläkevakuutusyhtiö Ilmarisen kutsusta.

”Kustannuksia on usein vaikea laskea etukäteen, mutta kriisin sattuessa kulut kasvavat nopeasti ja yritykset yleensä katuvat, jos eivät ole riittävästi huomioineet ihmisoikeuskysymyksiä ennakolta,” hän lisää.

Hallitukset, kansainväliset rahoittajaorganisaatiot sekä Euroopan unioni integroivat yhä tiiviimmin ihmisoikeuksiin liittyviä asioita lainsäädäntöönsä.

Anna Triponel

”Esimerkiksi Ison-Britannian modernin orjuuden kieltävä lainsäädäntö voi vaikuttaa kaikkiin tietyn kokoisiin yrityksiin, jotka harjoittavat maassa liiketoimintaa. Myös OECD-maat perustavat kansallisia kontaktipisteitä, joihin voidaan tehdä valituksia yritysten tekemistä ihmisoikeusrikkomuksista.”

Myös paine yritysten sisällä kasvaa, sillä työntekijöiden arvot ohjaavat ihmisoikeuksien kunnioittamiseen. Yrityksissä esimerkiksi työskentelee yhä enemmän nuoria, jotka korostavat oikeudenmukaisuutta ja haluavat tehdä töitä vastuullisesti toimivissa yrityksissä. Ihmisoikeudet tulee sisällyttää yrityskulttuuriin ja osaksi yrityksen DNA:ta.

Ääni ihmisille

”Yritykset rakentavat yhä enemmän mekanismeja, joilla sitoutetaan kentällä toimivia ihmisiä. Yhteistyötä voidaan tehdä esimerkiksi tiettyjen kansalaisjärjestöjen, työntekijöiden ja ammattiliittojen kanssa. Yritykset voivat myös rakentaa tehokkaita kanavia työntekijöiden huolten ja valitusten kuulemiseksi”, Triponel kertoo.

Hän jatkaa, että vahinkoja ja mahdollisia haitallisia vaikutuksia on pyrittävä ehkäisemään ennakolta tehokkaasti.

”Olennaista kysymyksessä on työntekijöille ja yhteisöjen jäsenille tarkoitettujen vuorovaikutuskanavien rakentaminen. Työntekijöiden on voitava kertoa huolensa työoloista tai muista yrityksen aiheuttamista vaikutuksista ilman rangaistusten pelkoa.”

Auditointijärjestelmä murroksessa

Alihankkijoiden auditoinnit ovat prosessissa tärkeitä, mutta ne eivät riitä yksinään selvittämään tilannetta tarkalleen. ”Monet rakennusten romahdukset tai moderniin orjuuteen liittyvät tapaukset ovat tapahtuneet tehtaissa, jotka on tarkastettu aikaisemmin”, Triponel huomauttaa.

”Siirrymme kohti uutta auditointijärjestelmää, jossa perinteisen ”rasti ruutuun” -menetelmän sijaan selvitetään, kuinka tehdä yhteistyötä liikekumppaneiden kanssa, jotta ihmisoikeuksiin liittyviä riskinhallintaprosesseja voidaan parantaa.”

Triponel myöntää, että useissa yrityksissä toimitusketjun läpinäkyvyys ei ole vielä riittävää. Lisää läpinäkyvyyttä kaivataan esimerkiksi siirto- ja vuokratyövoiman käyttöön sekä ala-arvoisiin ympäristöstandardeihin, jotka voivat aiheuttaa vahinkoa ihmisille.

”Meillä on edelleen runsaasti tehtävää, mutta on rohkaisevaa nähdä, kuinka yritykset ovat omaksuneet YK:n ohjaavat periaatteet käytännössä.”

Vastuullisuus Ilmarisen sijoitustoiminnassa Sijoituspäätöksiä tehdessään eläkevakuutusyhtiö Ilmarinen huomioi taloudellisten näkökohtien lisäksi myös ympäristön, sosiaalisen vastuun ja hyvän hallinnon (ESG) näkökulmat.

”Ilmarisen sijoituspäätöksiä ohjaa kolme vastuullisuuden keskeistä periaatetta, jotka ovat kansainvälisten normien kunnioittaminen, aktiivinen omistajuus sekä vastuullisuusanalyysin integrointi sijoituspäätöksiä tehtäessä”, kertoo Ilmarisen vastuullisen sijoittamisen senior-analyytikko Tiina Landau.

”Edellytämme, että yritykset noudattavat paikallisen lainsäädännön lisäksi YK:n Global Compactiin sisältyviä normeja ihmisoikeuksista, työhön liittyvistä oikeuksista, korruption ehkäisystä sekä yhdistymisen vapaudesta.”

Lähtökohtana kansainväliset normit

Noin vuosi sitten Ilmarinen otti käyttöön vastuullisen sijoittamisen luokitukset.

”Meillä on yli kolmelle tuhannelle yritykselle vastuullisuusluokitus, josta salkunhoitajat näkevät heti yritykseen liittyvät vastuullisuusriskit. Käytämme neliportaista luokitusta, joista kahteen alimpaan luokkaan sijoittuu noin 600 yritystä.”

Vakavammissa tapauksissa yritykset ovat voineet rikkoa normeja systemaattisesti tai aiheuttaa toiminnallaan merkittävää vahinkoa.

”Rikkomus on helpompi näyttää toteen, jos yritys on aiheuttanut sen omalla toiminnallaan. Sen sijaan näytön löytäminen siitä, että yritys on vastuussa alihankintaketjun toiminnasta tapahtuneesta rikkomuksesta, voi olla vaikeampaa.”

Jos keskustelut yrityksen kanssa päätyvät vaikuttamisprosessiin saakka, tavoitteena on varmistaa, että rikkomus ja epäsuotava toiminta lakkaa eikä vastaavaa tapahdu enää tulevaisuudessa. ”Yrityksiltä vaaditaan entistä suurempaa vastuullisuutta. Paikallisten normien noudattaminen ei välttämättä enää riitä, vaan yritysten on täytettävä myös kansainväliset normit.”

UPM on sitoutunut noudattamaan YK:n ihmisoikeuksien julistusta. Lue lisää UPM:n toimintaohjeesta.

Lue lisää

Vastuulliseen liiketoimintaan sijoittaminen kannattaa

NBIM: Vastuullisuus pitää yrityksen ajan tasalla

Sijoitus kestävään tulevaisuuteen

Pääkuva: ”Edellytämme, että yritykset noudattavat paikallisen lainsäädännön lisäksi YK:n Global Compactiin sisältyviä normeja”, sanoo Ilmarisen vastuullisen sijoittamisen senior-analyytikko Tiina Landau.

 

Vesa Puoskari