UPM.FI
Artikkeli | helmi 17, 2017

Elinkaariarviointi viinipullon ympäristövaikutuksista

UPM Raflatac on tehnyt elinkaariarvioinnin Italian suurimpiin viinintuottajiin kuuluvan Cielo e Terran Freschello-viinipullosta. Elinkaariarvioinnissa selvitetään ympäristövaikutuksia tuotteen koko elinkaaren ajalta raaka-aineiden hankinnasta ja valmistamisesta aina kierrätykseen saakka.

Tarralaminaatteja valmistava UPM Raflatac kehittää ympäristöä vähemmän kuormittavia tuotteita, joita voidaan kierrättää uudelleen. Yhteistyö asiakkaiden ja tuotteiden loppukäyttäjien kanssa on tärkeää ympäristövaikutusten vähentämisessä.

UPM Raflatacin asiakkaita ovat painotalot, joiden etiketöintiratkaisuja hyödyntävät muun muassa juoma-, elintarvike- ja lääketeollisuus.

Analyysistä arvokasta tietoa

UPM Raflatacin yritysvastuusta vastaava Kaisa Vainikka sanoo, että kyseessä on ensimmäinen Cielo e Terran tuotteista tehty elinkaarianalyysi. Se antaa tärkeää tietoa, missä kohtaa tuotteen arvoketjua tuotteen ympäristövaikutukset ovat suurimmat.

Kaisa Vainikka

”Elinkaarianalyysi auttaa Cielo e Terraa ja sen toimittajia analysoimaan prosessejaan ja löytämään kohtia, joissa ympäristökuormitusta voidaan vähentää”, Vainikka sanoo.

Elinkaaren merkittävimmät ympäristövaikutukset liittyvät lasisen viinipullon valmistukseen. Myös tuotantolaitoksessa käytettävällä energialla ja sen lähteellä on suuri vaikutus.

Vastuullisuus ympäristöasioissa nähdään Cielo e Terrassa kilpailuvalttina. Yhtiö on muun muassa siirtynyt käyttämään uusiutuvaa energiaa tuotantolaitoksessaan.

”Elinkaarianalyysiä voidaan hyödyntää myös kuluttajaviestinnässä. Sen ansiosta on mahdollista kertoa entistä tarkemmin, mitkä ovat tutkitun tuotteen ympäristövaikutukset.”

RafCycle kierrättää jätteet

Cielo e Terra on ollut pitkään mukana UPM Raflatacin RafCycle®-kierrätyskonseptissa, jonka kautta tarralaminaatin elinkaaren aikana syntyvä jäte menee hyötykäyttöön.

Esimerkiksi tarran taustapaperi hyödynnetään keräyspaperina. Muita tarranvalmistuksessa syntyviä sivutuotteita hyödynnetään muun muassa UPM ProFi -puumuovikomposiitin raaka-aineena ja energiantuotannossa UPM:n tuotantolaitoksissa.

”Aiemmin jätteenpolttolaitoksiin tai kaatopaikoille päätyneet sivutuotteet saadaan nyt kokonaisuudessaan hyötykäyttöön”, Vainikka toteaa.

Cielo e Terra hyötyy RafCyclestä esimerkiksi pienentyneinä jätemaksuina. Tehokas kierrätysjärjestelmä vahvistaa myös yrityksen brändiä entistä ympäristötietoisemmilla kuluttajamarkkinoilla.

”Freschello-viinin uudistetussa etiketissä tulee olemaan RafCycle-logo. Näin viesti Cielo e Terran ympäristöponnisteluista menee kuluttajalle saakka.”

 

Matti Remes

Lue lisää

RafCycle kierrättää tarrajätteen

Pakkaaminen on tulevaisuudessa ympäristöystävällistä ja personoitua

UPM Raflatac (en)

UPM ja vastuullisuus