UPM.FI
Artikkeli | joulu 28, 2016

UPM on allekirjoittanut Suomen Diversity Charterin

Monimuotoisella työpaikalla voidaan paremmin, menestytään liiketoiminnassa ja tehdään parempia päätöksiä. UPM on syyskuussa 2016 allekirjoittanut Suomen Diversity Charterin eli monimuotoisuussitoumuksen. Sitoumus on lyhyt dokumentti, jossa luetellaan ne tavat, joilla yritys sitoutuu tarjoamaan yhdenvertaiset mahdollisuudet töissä kaikille ihmisille riippumatta iästä, sukupuolesta, sukupuolisesta suuntautumisesta, etnisestä taustasta, uskonnosta, vammasta tai muusta vastaavasta seikasta.

Diversity Charter Suomi -verkosto eli monimuotoisuusverkosto on osa Euroopan komission vuonna 2010 käynnistämää monimuotoisuushanketta. Hanke rohkaisee Euroopan unioniin kuuluvia maita edistämään monimuotoisuutta työpaikalla kansallisen verkoston ja sitoumuksen kautta. Vuoden 2016 lopussa yhteensä 14 maalla oli oma verkostonsa ja sitoumuksensa ja tuhannet yritykset ovat allekirjoittaneet sitoumuksen.

Monimuotoisuusverkosto Diversity Charter Suomen koosti vuonna 2012 yritysvastuuverkosto FIBS. Monimuotoisuussitoumuksen on nyt allekirjoittanut noin 100 suomalaista yritystä.

Suomen Diversity Charterin neljä toimintaperiaatetta ovat:

1. Tarjoamme yhdenvertaisia mahdollisuuksia

2. Tunnistamme ja hyödynnämme yksilöllistä osaamista ja tarpeita

3. Johdamme oikeudenmukaisesti henkilöstöä ja asiakkuuksia

4. Viestimme tavoitteistamme ja saavutuksistamme

Monimuotoisuudesta on hyötyä liiketoiminnalle

Monimuotoisuuden edistäminen työpaikalla ei ole ainoastaan oikein, se on myös elintärkeää menestyvän liiketoiminnan kannalta. Monimuotoinen yritys pystyy sopeutumaan muuttuvaan toimintaympäristöön ja löytää muita todennäköisemmin uusia liiketoimintamahdollisuuksia haastavissakin tilanteissa. Monimuotoisuus yrityksen johdossa ja hallinnossa johtaa parempaan päätöksentekoon ja luovempaan lähestymistapaan. Monimuotoinen ja yhdenvertainen työpaikka myös houkuttelee luokseen ihmisiä, joilla on parhaat ideat, riippumatta iästä, sukupuolesta tai muista seikoista. Lisäksi se lisää työhyvinvointia.

"UPM:ää halutaan johtaa arvojen kautta. Teemme jatkuvasti töitä parantaaksemme työympäristömme monimuotoisuutta ja yhdenvertaisuutta, aina alkaen eri johtoryhmien kokoonpanosta. Haluamme palkata ihmisiä, joilla on erilaisia taitoja, taustoja ja kokemuksia. Sukupuolella, iällä ja kansallisuudella ei ole väliä. Meillä on pitkän tähtäimen tavoitteita monimuotoisuuteen ja yhdenvertaisuuteen liittyen ja seuraamme tuloksia", kertoo HR-johtaja Riitta Savonlahti.

Kuva Helena Kekki: Sitoumuksen vastaanotti HR-johtaja Kaisa Ventelä-Nilsson, oikealla.

UPM osallistui Dialogi-hankkeeseen vuonna 2015

 

Saara Töyssy