UPM.FI
Artikkeli | joulu 16, 2016

Kesätyö sellutehtaalla tarjosi monipuolisen työkokemuksen

Essi Buri

Emmi Metsi työskenteli viime kevään ja kesän Kaukaan sellutehtaalla Lappeenrannassa niin konttoritöiden kuin kunnossapidonkin parissa. Vielä toistaiseksi lyhyestä UPM-urastaan huolimatta hän on ehtinyt kartuttaa jo monipuolisen kokemuksen selluteollisuudesta.

Emmi Metsi opiskelee Saimaan ammattikorkeakoulussa kone- ja tuotantotekniikkaa. Opiskelujen neljäs ja samalla viimeinen vuosi alkoi syksyllä.

Kolmannen opiskeluvuoden keväällä, maaliskuussa 2016, Emmi suuntasi työharjoitteluun Kaukaan sellutehtaan kuitulinjoille työnsuunnitteluun. Onnistunut harjoittelujakso johti kesätöihin Kaukaan yksikön työsuojeluorganisaatioon, jossa Emmi sai mahdollisuuden työskennellä uuden turvallisuusjärjestelmän parissa

”Tehtävänäni oli päivittää uuteen järjestelmään riskienarvioinnit ja tehtaalla tapahtuneet työturvallisuus- ja ympäristöhavainnot. Tietojen päivittäminen vaati usein kokeneemman konsultointia; tutkimme esimerkiksi alueesta vastaavan käyttöinsinöörin ja työntekijöiden kanssa, kuinka vanhat tiedot saadaan muutettua ajan tasalle”, kertoo Emmi.

Koska turvallisuusjärjestelmä on UPM:ssä kaikille uusi, sen parissa työskentely vaati oma-aloitteisuutta ja kärsivällisyyttä. Järjestelmässä huomaamistaan kehityskohteista Emmi raportoi eteenpäin, ja näin hän pääsi myös seuraamaan uuden järjestelmän kehitystä. ”Välillä mentiin kantapään kautta, mutta erehdyksestä oppii. Olen kova kysymään neuvoa – eikä tätä työtä olisikaan voinut tehdä avaamatta suutaan. Jo kesätyöhaussa kannattaa olla reipas ja oma-aloitteinen”, Emmi vinkkaa.

Kesän aikana Kaukaan yksikön turvallisuusorganisaatio ja -asiat tulivat Emmille erittäin tutuiksi. ”Turvallisuusteema näkyy joka puolella. Turvallisuusperehdytyksien, -pätevyyksien ja työlupien on oltava kaikilla voimassa ja kunnossa. Riskienarviointien myötä opin kiinnittämään erityistä huomiota myös siihen, minkälaisia riskejä erilaisiin töihin liittyy”, Emmi kertoo.

Turvallisuusasioita tehtaalla käydään säännöllisesti läpi perjantaisin järjestettävässä turvavartissa ja aamupalavereissa.

Konttorilta turbiinirevision valmisteluun

Emmin UPM-kesän kruunasi työskentely asennusvalvojana höyryturbiinin huollossa, jossa hän sai kerrytettyä työkokemusta alan ammattilaisten parissa. ”Oli ainutlaatuinen tilaisuus olla mukana turbiinin revisiossa, sillä se tehdään vain noin 8–10 vuoden välein”, Emmi sanoo.

Tulevaisuudenkin töissään Emmi aikoo suuntautua kunnossapitoon, jossa saa olla paljon tekemisissä ihmisten kanssa.

UPM on suuri, kansainvälinen yritys, joka tarjoaa monipuolisia työmahdollisuuksia. Emmin tapauksessa kesätyökin on ollut sisällöltään vaihtelevaa. ”Olen saanut työskennellä ja kehittyä puolen vuoden aikana kolmella eri reviirillä. Opin parhaiten nimenomaan käytännön kautta. On myös hyvin kehittävää työskennellä oman mukavuusalueen ulkopuolella”, Emmi sanoo.

Kesän aikana Emmi kehittyi myös ajanhallinnassa, sillä hänen piti pystyä hoitamaan työtehtävänsä sekä konttorilla turvallisuusjärjestelmän parissa että kentällä turbiinirevision valmisteluissa. ”On tärkeää osata priorisoida ja aikatauluttaa työtehtäviä. Silloin on selvää, mitä hommaa tekee milloinkin.”

Jutun kirjoittajana ja kuvaajana toimi UPM:n kesätyöntekijä.