UPM.FI
Artikkeli | marras 01, 2016

Sosiaaliset taidot hyvässä käytössä UPM Plywoodin myyntitehtävissä

Sari Hatara

Juuso Niinimäki opiskelee Lahden ammattikorkeakoulussa prosessi- ja materiaalitekniikkaa puutekniikan koulutusohjelmassa. Valmistuttuaan Juuso on puutekniikan insinööri. Kesän 2016 Juuso toimi UPM Plywoodin kotimaan myynnissä tilaustenkäsittelijänä.

Juuson työtehtäviin kuuluu paljon yhteydenpitoa asiakkaisiin sekä tilausten syöttöä järjestelmään. Sosiaalisesta luonteesta ja tietoteknisestä osaamisesta on ollut työssä paljon hyötyä. Näiden tehtävien lisäksi hän on auttanut erilaisissa projektitehtävissä. Aikaisemmin Juuso on työskennellyt viiden vuoden verran lähinnä tuotantoon liittyvissä työtehtävissä, sekä puualalla että muilla aloilla.

Juusolla oli suuret odotukset työn suhteen, sillä UPM on yksi suurimmista ja johtavista toimijoista metsäalalla. Mielenkiinnon herätti myös yrityksen koko, sillä Juuso ei ollut aikaisemmin työskennellyt yhtä suuressa organisaatiossa.

”Tiesin tulevani täysin erilaiseen työympäristöön kuin missä olen aikaisemmin tottunut työskentelemään, joten en osannut varsinaisesti odottaa työltä mitään erityistä. Lähdin siis avoimin mielin kohti tulevia haasteita”, Juuso kertoo.

Mukava työympäristö ja vahva teoriatausta vauhdittavat myyntityötä

Perehdytykseensä UPM:llä Juuso oli tyytyväinen – sekä työtehtävät että konsernin toimintatavat ja muut asiat käytiin läpi hyvin perusteellisesti. Työhön perehtymistä helpottivat myös hyvä työilmapiiri ja avuliaat työkaverit.

”Parasta kesässä on ehdottomasti ollut uuden oppiminen ja tutustuminen myyntiorganisaation toimintatapoihin tällä alalla”, Juuso sanoo ja kehuu myös hyvää työympäristöä.

Opintojen myötä saadusta teoriaosaamisesta on ollut työssä Juuson mielestä paljon hyötyä, sillä myyntityö on paljon antoisampaa ja mielekkäämpää kun ymmärtää, mitä asiakkaille myy.

Juuson opinnot jatkuvat kesän jälkeen vielä kaksi vuotta. Hän voisi kuvitella hakevansa töihin UPM:lle jatkossakin ja aikoo ehdottomasti pitää sen mielessä yhtenä vaihtoehtona. Kun hoitaa tehtävänsä hyvin ja huolella, mahdollisuudet jatkoon ovat Juuson mielestä hyvät.

Jutun kirjoittajana ja kuvaajana toimi UPM:n kesätyöntekijä.