UPM.FI
Artikkeli | marras 23, 2016

Sahalla oppii joka päivä jotakin uutta

Pauliina Leppänen

Konetekniikan opiskelija Joona Ahola työskentelee jo toista kesää UPM:n Korkeakosken sahalla. Kesätyö lomittajana eli rimoittajana, dimensiohoitajana ja rimakonehoitajana on tarjonnut joka päivä uusia oppimismahdollisuuksia. Työskentely sahalla on kehittänyt Joonan kommunikaatiotaitoja ja opettanut huomioimaan muita paremmin.

Joona Ahola opiskelee toista vuotta konetekniikkaa Tampereen ammattikorkeakoulussa. Lukion jälkeen oman alan valinta oli helppoa, sillä Joona on aina halunnut insinööriksi. Tulevaisuuden suunnitelmissa on mahdollisesti myös diplomi-insinöörin tutkinto. Joona oli myös viime kesän töissä Korkeakosken sahalla ja haki tänä vuonna uudestaan, kun kuuli tutulta, että sahalle haetaan taas kesätyöntekijöitä. Aikaisempaa työkokemusta tämän tyyppisestä työstä ei ennen edellistä kesää ollut ja työn oppiminen jännittikin kovasti, mutta turhaan!

”Viime kesänä mietin kovasti, että oppiikohan työn nopeasti, kun ei ole aikaisempaa työkokemusta hirveästi, mutta kyllä sen oppi. Tänäkin vuonna perehdytys sujui hyvin. Perehdytys kesti kaksi viikkoa, minkä jälkeen se jatkui työn lomassa ja oikeastaan vieläkin, sillä joka päivä oppii jotain uutta”, Joona kertoo.

Lomittajan monipuolisissa tehtävissä on kolme pääasiallista tehtävää: dimension hoitaja, rimoittaja ja rimakonehoitaja, joita vaihdetaan tunnin välein. Joonan mielestä paras osuus on rimoitus. ”Rimoittajana on koko ajan tekemistä. Palkitsevinta on ollut oppimisprosessi ja onnistuminen ilman virheitä”, kertoo Joona.

Joona on nauttinut Korkeakosken sahan työympäristöstä ja ystävällisestä työilmapiiristä.

”Tehdasympäristössä on paljon mukavampaa kuin koulun penkillä, kun pääsee käytännössä tekemään asioita. Työilmapiiri on täällä tosi hyvä ja ystävällinen. Radion kautta pystyy helposti kysymään apua ja heti joku tulee auttamaan, jos jotakin ei osaa”, Joona kuvailee.

Täsmällisyyttä ja oppimisen iloa

Nykyajan moderneilla sahoilla tukeista sahataan lankkuja ja lautoja lähes täysin automatisoiduilla prosesseilla. Vaikka konetekniikan alan opinnot tukevat Joonan työtä, on sahalla moni asia käytännössä hieman mutkikkaampi.

”Käytännön työnteko sahalla eroaa paljon koulussa opitusta. Koulussa olen oppinut vain pinta-raapaisun, kun taas täällä moni asia on monimutkaisempi ja monta erilaista asiaa pitää ottaa huomioon. Ennen kuin käynnistää koneet, täytyy varmistaa muun muassa, ettei kukaan ole väärässä paikassa. Olen oppinut huomioimaan muita paremmin ja kommunikoimaan tehokkaammin”, toteaa Joona. Joona kehottaa lähtemään uuteen työhön positiivisin ja oppivaisin mielin.

”Työtehtäviin kannattaa lähteä positiivisella asenteella. Sitä helposti luulisi, että kuukauden jälkeen osaa jo kaiken, mutta sahalla onkin todella paljon uutta opittavaa jatkuvasti, ja aina voi oppia lisää. Täsmällisyys, huolellisuus ja muiden huomioiminen on tärkeää sahalla työskentelyssä”, vinkkaa Joona.

Motivaation osoittaminen ja hyvät suosittelijat ovat Joonan mielestä kesätyönhaussa tärkeitä. ”Tärkeintä on osoittaa, että haluaa tulla valituksi juuri siihen työpaikkaan. Myös hyvistä suosittelijoista on hyötyä, itselläkin oli niistä apua”, Joona kertoo.

Jutun kirjoittajana ja kuvaajana toimi UPM:n kesätyöntekijä.