UPM.FI
Artikkeli | marras 14, 2016

Merkityksellistä työtä energisten algoritmien parissa

Hyvin toimiva matemaattinen malli ei välttämättä väänny toimivaksi ratkaisuksi käsillä olevaan käytännön ongelmaan. Lannistua ei kuitenkaan kannata, sillä oikea ratkaisu löytyy usein vain käymällä läpi koko joukon vääriä. Helsingin yliopistossa matematiikkaa opiskeleva Akseli Haarala joutui kohtaamaan tilanteen työskennellessään UPM Energyllä kesätyöntekijänä. Akselin tehtävä oli luoda UPM:n energialiiketoiminnan hintaennustemalliin työkalu, joka tuo analyysiin mukaan yhden yksittäisistä laskennallisista tietovirroista.

”Alkuvaiheessa sopivien menetelmien etsiminen oli haastavaa työtä. Minulle asetetussa tehtävässä oli tiettyjä vaatimuksia, joihin ei ole olemassa helppoja ratkaisuja. Muutamat ensimmäiset lähestymistapani eivät päässeet päätavoitteisiin. Ne piti hylätä nopeasti ja lähteä kehittämään uusia ratkaisuja. Kun pienet muokkaukset eivät riitä, pitää aloittaa melkein alusta. Käytin fail fast -menetelmää eli en kehittänyt ideoitani kovin pitkälle ennen kuin tiesin niiden toimivan varmasti”, Haarala kertoo.

Menetelmä toimi ja Akseli sai ratkaistua ongelman menestyksekkäästi.

”Parhaita hetkiä oli se, kun sai ensimmäisiä näkyviä tuloksia, joita pystyi arvioimaan ja tarkastelemaan. Malli on nyt otettu käyttöön ja sen on todettu parantavan tuloksia. Olin itse tyytyväinen lopputulokseen ja muutkin täällä ovat olleet. On mahtavaa saada onnistumisia ja hyvää palautetta.”

Akseli on opiskellut sivuaineinaan tietojenkäsittelytiedettä ja fysiikkaa. Fysiikka on auttanut ymmärtämään energia-alan lainalaisuuksia ja ohjelmoinnista on ollut konkreettista hyötyä oman idean viennissä käytäntöön. ”Projektin loppupäässä työni painottui kehittämäni mallin käytännön toteutukseen. Työ jatkuu nyt syksyllä joustavasti opintojen ohessa. Jatkan kesätyöni loppupäässä aloittamani toisen projektin ohjelmointia ja ohjelmasuunnittelua. Ohjelmointi on matemaatikolle erinomainen taito ja keino tuoda oma osaaminen soveltavaan käyttöön”, sanoo Haarala.

Matematiikka avaa ovia niin akateemiseen kuin soveltavaan maailmaan

Akselin työ UPM:llä on ollut vaihdellen hyvin itsenäistä ja vaihdellen tiimityötä. Lähityöpiiriin on kuulunut kolme kollegaa ja ajoittain projektista on keskusteltu suuremmalla joukolla. Keskustelu muiden kanssa on usein avannut työn lukkoja.

”Olemme pyöritelleet ideoita yhdessä, keskustelleet työstämme ja saaneet sekä antaneet palautetta. On tärkeää, että osaa jakaa tietoa siitä, mitä itsellä on työn alla. Työ on kuitenkin ollut melko itsenäistä. Olen työstänyt ideaa, esitellyt sen muille ja saanut palautteen ja keskustellut jatkosta, samalla tavalla kuin yliopiston laskuharjoituksissa”, Akseli kertoo.

Työ on kehittänyt Akselin energia-alan tuntemusta ja ongelmanratkaisukykyä. Omaa urapolkuaan Akseli ei kuitenkaan vielä yhden kesän jälkeen lyö lukkoon, sillä hänellä on myös akateemisia tavoitteita. ”Olen keskittynyt opinnoissani teoreettiseen matematiikkaan. Matematiikka on hyvin laaja opinala, josta pitää valita oma erikoistumisalansa. Tähän asti olen pitänyt kaikki ovet auki. Jatko-opinnot ja ulkomailla opiskelu kiinnostavat tulevaisuudessa. Toistaiseksi työn sovittaminen yhteen opintotavoitteiden kanssa onnistuu joustavalla työsopimuksella UPM:ssä.”

Kerätty kokemus soveltavan matematiikan työstä on ollut merkityksellistä myös suuremmassa mittakaavassa.

”Matematiikan ja teknologiakehityksen avulla on mahdollista päästä siihen, että saamme aikaan vähemmällä enemmän, mikä on välttämätön osa kaikkea tulevaa kehitystä maapallolla. Myös energian kanssa työskennellessä voi todella kokea, että työ on merkityksellistä - energia on merkittävä osa yhteiskuntaamme ja vaikuttaa lähes kaikkeen”, sanoo Akseli.

 

Saara Töyssy