UPM.FI
Artikkeli | syys 15, 2016

UPM tukee teknillisen instituutin perustamista Lounais-Uruguayssa

Carina Chela

Edellisen kerran kun Rodolfo Silveira, yksi Uruguayn teknillisen yliopiston (UTEC) johtajista, kävi Suomessa, hän työskenteli vielä väitöskirjansa parissa ja asui Ruotsissa. Nyt – 40 vuotta myöhemmin – Silveira on palannut Suomeen, tällä kertaa kehittämään UTEC:n ja UPM:n yhteistyötä Lounais-Uruguayn teknillisen instituutin (RTI) nimissä.

UPM ja UTEC solmivat yhteistyösopimuksen RTI:n perustamisesta helmikuussa 2015, ja instituutti avasi ovensa opiskelijoille keväällä 2016 Fray Bentosissa. Sopimus perustuu teollisuuden ja yliopistomaailman yhteistyöhön sekä synergian molemminpuoliseen hyödyntämiseen.

”Uskomme, että yliopiston ja yksityisen sektorin välinen suhde on erittäin tärkeä. UPM:n avulla olemme pystyneet perustamaan Uruguayn ensimmäisen alueellisen teknillisen yliopiston. Se on meille hyvin merkittävä asia. Koulutusmahdollisuuksien tarjoaminen kaikkialla maassa on tärkeää, sillä kaikilla ei ole mahdollisuutta muuttaa pääkaupunkiin”, Silveira sanoo.

Uruguayn koulutusjärjestelmä on pääosin keskittynyt Montevideoon, jossa on kolme kertaa enemmän koulutusmahdollisuuksia kuin muualla maassa. Toisin sanoen uusi yliopisto on osa hyvin kunnianhimoista hanketta. Tiesimme että sosiaalinen vastuu on tärkeä osa UPM:n toimintaa, joten tässä yhteistyössä kaikki voittavat”, Silveira toteaa.

UPM:n Uruguayn toiminnoista vastaava johtaja Juha Kääriäinen kertoo, että investointi on osoitus UPM:n sitoutumisesta Uruguayhin. ”Vahvistamme yhteisöjä, joissa meillä on toimintaa, tukemalla opiskelua ja metsäteollisuuden kehitystä. Meille on myös tärkeää kouluttaa osaavaa työvoimaa tulevaisuutta varten”, hän sanoo.

Kääriäinen muistuttaa myös, että koulutukseen investoiminen luo uusia kehitysmahdollisuuksia ja vahvistaa Uruguayn metsäteollisuuden kilpailukykyä tulevaisuudessa. Vuosi 2015 oli UPM:n 25. toimintavuosi Uruguayssa, joten ilmoitus uuden yliopiston perustamisesta oli kuin kirsikka juhlakakun päällä.

Opetusta ja tutkimusta

RTI tarjoaa opiskelijoille työharjoitteluohjelmia ja käytännön koulutusta maataloudessa ja teollisuudessa. Osapuolet rohkaisevat UPM:n paikallisia ammattilaisia osallistumaan kursseille. ”Tutkimushankkeet ja tuotekehitys yhteistyössä yritysten kanssa ovat yliopistomme kulmakiviä”, Silveira sanoo tyytyväisenä. ”Tulemme työskentelemään sekä perusopetuksen että tutkimuksen ja kehityksen parissa. UPM:n Biofore-ajattelu on tästä hyvä esimerkki: tutkimus ja kehitys ovat olennainen osa lisäarvon luomista.”

Täysin valmiissa RTI:ssä on tilaa 2 000 opiskelijalle. Tällä hetkellä instituutissa yli 80 opiskelijaa suorittaa mekatroniikan opintojaan. Ensi vuonna koulutustarjonta laajenee biolääketieteen ja tietotekniikan tutkintoihin.

Uudenlainen ajatusmaailma

Silveiran Suomen-vierailun tarkoitus oli selvittää yhteistyömahdollisuuksia ja kehittää koulutusohjelmia yhdessä suomalaisten korkeakoulujen kanssa.

Vierailullaan Silveira tapasi kansanedustajia sekä Tampereen, Hämeen ja Jyväskylän ammattikorkeakoulujen edustajia. Neuvottelujen tuloksena solmittiin kolmivuotinen yhteistyösopimus korkeakoulujen välillä. Yhteistyö käynnistyi elokuussa 2016, kun Uruguayssa järjestettiin innovaatioviikko, johon osallistuu suomalaisia korkeakouluopettajia.

”Tarvitsemme entistä innovatiivisempaa, yrittäjähenkistä lähestymistapaa, jotta voimme lisätä liikkuvuutta eri koulutusohjelmien välillä”, Silveira kertoo. Ensimmäiset suomalaiset tutorit aloittivat RTI:ssä huhtikuussa.

Silveira toivoo yhteistyön muuttavan uruguaylaisten ajatusmaailmaa ja luovan pohjaa uusille kehitysmahdollisuuksille. ”Jos tämä yhteistyömalli osoittautuu toimivaksi, sillä on positiivinen vaikutus ihmisiin. Uskon, että yhteistyömme parantaa elämänlaatua sekä Fray Bentosissa että sitä ympäröivillä alueilla”, hän toteaa.

RTI-instituutin kiinnostavuutta lisää sen ainutlaatuinen sijainti: yliopisto rakennettiin vanhaan Anglon säilyketehtaaseen, jonka paikalliset tuntevat nimellä el Anglo. Historiallinen rakennus on paikallinen maamerkki ja yksi UNESCOn maailmanperintökohteista. Anglon säilyketehdas tunnettiin aikanaan ympäri maailmaa, sillä sen tuotteita vietiin sotilaille Eurooppaan ensimmäisen ja toisen maailmansodan aikana.

Uruguayn teknillinen yliopisto on osa UPM:n ”Biofore Share and Care” -ohjelmaa. Ohjelma keskittyy hankkeisiin, jotka ovat merkityksellisiä yhtiön liiketoiminnan ja vastuullisuustavoitteiden kannalta. Painopistealueet ovat Lukeminen & oppiminen, Paikallinen sitoutuminen, Vastuullinen veden käyttö ja Bioinnovaatioiden vauhdittaminen.

UPM ja Uruguayn Tekninen Yliopisto sopivat alueellisen yliopiston perustamisesta Fray Bentosiin »

Lue lisää Biofore Share and Care -ohjelmasta »

Kuva: UTEC