UPM.FI
Artikkeli | elo 02, 2016

Sivuvirrat kiertoon tehokkaammin

Metsäteollisuus ry:n ympäristöasiantuntija Maija Heikkinen sanoo, että esimerkiksi metsäteollisuuden yritysten tuottaman kaatopaikkajätteen määrä on vähentynyt Suomessa merkittävästi.

 

Metsäteollisuus ry:n ympäristöasiantuntija Maija Heikkinen sanoo, että esimerkiksi metsäteollisuuden yritysten tuottaman kaatopaikkajätteen määrä on vähentynyt Suomessa merkittävästi.

Maija Heikkinen

Maija Heikkinen

”Suomessa tuli tämän vuoden alusta voimaan orgaanisen jätteen kaatopaikkakielto. Toivomme, että lainsäädännön muutosten myötä sivuvirtojen tuotteistaminen helpottuu, mikä on myös liiketalouden näkökulmasta terve ajattelutapa. Metsäteollisuuden yritykset joutuvat usein maksamaan siitä, että muut hyödyntävät teollisuuden sivuvirtoja raaka-aineenaan”, Heikkinen kertoo.

Vuonna 2013 metsäteollisuuden tuottaman kaatopaikkajätteen määrä oli 114 000 tonnia, kun vuoden 2014 tilastojen mukaan jätettä meni kaatopaikalle enää 92 000 tonnia. Vähenemisen odotetaan jatkuvan tulevina vuosina.

Heikkisen mukaan metsäteollisuuden sivuvirroilla olisi nykyistä enemmän käyttöä esimerkiksi maanrakentamisessa. Tällä alueella lainsäädäntö suhtautuu kuitenkin nihkeästi sivuvirtojen hyödyntämiseen.

”Maarakennusasetuksen uudistamisen yhteydessä pyrimme varmistamaan, että saamme erilaiset jakeet aiempaa laajemmin käyttöön. Myös tuhkan raja-arvojen osalta tavoitteena on saada asetukseen muutoksia, joiden myötä tuhkaa voidaan käyttää aiempaa enemmän esimerkiksi metsäautoteiden rakentamiseen ja kunnossapitoon.”

Vauhtia Euroopan kiertotaloudelle

EU:n komissio julkaisi joulukuussa 2015 uuden Kiertotalouden toimintaohjelman, jonka tavoitteena on lisätä kierrätystä ja uudelleenkäyttöä, mikä hyödyttää niin taloutta kuin ympäristöä. EU:n komission toimintasuunnitelma sekä EU-lainsäädäntö luovat puitteet eurooppalaiselle kiertotaloudelle.

”Uusi ohjelma korostaa varovaisesti biotalouden sekä uusiutuvan raaka-aineen käyttöä uusiutumattomiin raaka-aineisiin verrattuna, mikä on metsäteollisuudelle tärkeä asia. Toimintasuunnitelman pääpaino näyttää kuitenkin edelleen olevan uusiutumattomien luonnonvarojen kierrätyksessä”, sanoo Heikkinen.

Komission uudessa tiedonannossa on mukana myös kiertotalouden monitorointi sekä resurssien käytön mittaaminen. ”Toivomme, että mittareissa otetaan huomioon jako uusiutuvien ja uusiutumattomien luonnonvarojen käytön välillä, mikä on aidosti suuri haaste.”

Samalla komission kiertotaloustoimintasuunnitelma sisältää 50:n kiertotaloutta edistävän toimenpiteen suunnitelman lähivuosille. Sisältö koskee muun muassa tuotantoa, tuotesuunnittelua, jätteitä, julkisia hankintoja ja kuluttajien informoimista.

Lue UPM:n Kaatopaikkajätten nollatason tavoitteesta vuodelle 2030 »

 

Vesa Puoskari