UPM.FI
Artikkeli | elo 22, 2016

Selluteollisuuden näköalapaikalla tarvitaan tiimityötaitoja ja kykyä oppia uutta

Kalle-Valtteri Ukonahon valmistuessa Teknillisestä korkeakoulusta 2013 olivat oman alan työpaikat harvassa. Työnhaku oli ajankohtaista heti 2014 diplomityön ja tutkintoon kuuluvien kieliopintojen viimeistelyn jälkeen. Diplomityöpaikassa ja kesätöissä kerätty runsas työkokemus vei pitkälle muutamien avoinna olevien oman alan työpaikkojen työhaastatteluissa. Yksi näistä työpaikoista oli käyttöinsinöörin paikka UPM Pietarsaaren sellutehtaalla – tässä työssä Ukonaho viihtyy edelleen. Hangossa pitkään asuneena Ukonaho on kotiutunut hyvin toiseen pieneen rannikkokaupunkiin.

 

Työssään käyttöinsinöörinä Ukonaho on vastuussa siitä, että Pietarsaaren sellutehtaan tuotanto pysyy käynnissä ja saavuttaa sille asetetut tavoitteet. Työtä hän tekee tiiviisti yhdessä tuotannon ylimestarin kanssa. Ukonahon lähityöpiiriin kuuluu noin 45 ihmistä. Koko tehtaalla työntekijöitä on noin 300 ja tehdasalueella alihankkijoineen noin 1000. Jokainen työpäivä on erilainen, sillä työ on pitkälti parhaiden ratkaisujen etsimistä ja ongelmien ratkomista alati muuttuvassa tuotantoympäristössä.

”Pidän yhdessä muun tuotanto- ja kunnossapitohenkilöstön kanssa huolen tuotannon jouhevasta pyörimisestä. Valvon myös tuotannon laatua suuressa mittakaavassa. Pidemmällä tähtäimellä pyrin tukemaan operaattoreita heidän työssään siten, että heillä on mahdollisimman paljon tietoa ja varmuutta tehdä hyviä päätöksiä itsenäisesti myös poikkeustilanteissa. Tämä lähestymistapa onkin jo parantanut tehtaan suoritusvarmuutta”, kuvailee Ukonaho.

Pietarsaari

Päivittäisen ongelmanratkaisun lisäksi työssä onkin kyse juuri ihmisten johtamisesta. Ukonaho kannustaa ja tukee tuotantoa yhteisten tavoitteiden saavuttamisessa. Tehtävässä tarvitaan ennen kaikkea sosiaalisia taitoja, avarakatseisuutta ja kykyä oppia uutta sekä viestiä selkeästi. Ukonaho tekee paljon yhteistyötä myös tutkimushenkilöstön ja erilaisten alihankkijoiden kanssa.

”Kaikkein tärkeintä on se, että tulee toimeen erilaisten ihmisten kanssa. Kaikilla meillä on hyvät ja huonot puolemme. Johtajana koen olevani yksi pelaaja muiden joukossa. Tehtäväni on saada ihmiset toimimaan yhteisten tavoitteiden eteen. Se tarkoittaa, että minä olen samassa veneessä muiden kanssa. Tämä on minulle luontevin tapa johtaa. Se saattaa johtua joukkueurheilutaustasta”, kertoo Ukonaho.

Johtamistaidon kurssi ja UPM:n mentorointiohjelmaan osallistuminen ovat osaltaan tukeneet työssä kehittymistä.

Osa työnkuvaa on myös tuotannon työturvallisuudesta huolehtiminen.

”UPM:llä työturvallisuus on vahvasti esillä. Työturvallisuuden pitää olla ensisijaista myös ratkaistaessa tuotannon ongelmatilanteita. Se ei saa jäädä taka-alalle kiireessä ja paineen alla.”

Joustava ja innovatiivinen työpaikka

Stressiä Ukonaho ei työssään juuri koe, mutta tuotannon alasajo esimerkiksi laitevian vuoksi vaatii joskus paineensietokykyä.

”Laiteviat ja prosessihäiriöt voivat luoda paineita ja päätöksiä saattaa joutua tekemään nopeasti. Stressiä näistä ei kuitenkaan kannata ottaa, sillä ongelmatilanteiden hoitaminen on osa työnkuvaa”, Ukonaho sanoo.

Selluteollisuuden ylle on maalattu viime vuosina synkkiä pilviä, mutta pahimmat sateet ovat ajaneet ohi ja investointiuutiset luovat jälleen uskoa alaan. Ukonaholla sitä on riittänyt vaikeampinakin vuosina.

”Taantuma vei paljon työpaikkoja metsäteollisuudesta. Minun vuosikurssillani moni vaihtoi alaa. Minä uskoin alan tulevaisuuteen silloin ja nyt. Metsäteollisuus on ollut Suomen viennin kivijalka 150 vuotta, ei se kovin nopeasti mihinkään katoa. Selluun liittyvät uudet innovaatiot, kuten nanosellu, eivät omassa työssäni vielä vaikuta, mutta täällä tehdään paljon tuotannon tehokkuutta ja tuottavuutta parantavaa innovaatiotyötä”, Ukonaho kertoo.

Käyttöinsinöörin työpäivät eivät aina pysy toimistoajoissa, mutta joustoa löytyy molempiin suuntiin.

”Työpaikka tarjoaa erinomaisen näköalapaikan kaikkeen, mitä sellualalla tapahtuu. Tässä oppii joka päivä jotakin uutta, vaikka kaikkea ei ole mahdollista oppia koskaan. Työnantajana UPM on mielestäni sopivan joustava ja eteenpäinmenevä. Ihminen otetaan huomioon yksilönä, ilmapiiri on hyvä ja työntekijä voi vaikuttaa itse omaan työnkuvaansa. Täällä viihtyy varmasti jokainen työtäpelkäämätön”, Ukonaho sanoo.

Haluatko sinäkin liittyä UPM:n avarakatseiseen ja innovatiiviseen joukkoon? Katso avoimet työpaikat täältä »

Oppiminen ja työnteko kulkevat käsi kädessä. Tutustu UPM:n tarjoamiin oppisopimusmahdollisuuksiin »

Pääkuva: Kalle-Valtteri Unkonaholla on tehtaalla oma työhuone, mutta käytännössä työpäivät kuluvat ohjaamossa yhdessä muiden kanssa. Parhaat ratkaisut tuotannon ongelmatilanteisiin löytyvät usein keskustelemalla muiden kanssa. Kuva: Johanna Finström

Saara Töyssy