UPM.FI
Artikkeli | huhti 05, 2016

Uruguay-joen tilaa seurataan jatkuvasti

UPM Fray Bentosin sellutehtaan ympäristövaikutusten arvioinnista käy ilmi, että tehtaalla ei ole ollut ympäristövaikutuksia Uruguay-jokeen.

 

Uruguayn ympäristöviranomaiset ja UPM ovat seuranneet UPM Fray Bentosin tehtaan ympäristösuorituskykyä riippumattomien tutkijoiden ja ympäristöasiantuntijoiden avulla jo kymmenen vuoden ajan.

"Seurantaohjelman aikana ei ole löydetty mitään merkkejä siitä, että vuodesta 2007 toimineen sellutehtaan jätevesillä olisi vaikutusta Uruguay-joen veden laatuun tai eliöstöön", sanoo biologi Jukka Tana, joka on ollut alusta asti mukana tutkimusryhmässä.

Tutkimusryhmä toteutti vuosina 2005–2007 Uruguay-joen vedenlaatua ja eliöstöä koskevan perustilaselvityksen, jossa kartoitettiin joen tila, ennen kuin siitä tuli jätevesiä vastaanottava vesistö. Tehtaan käynnistymisen jälkeen analyysejä on jatkettu osana pysyvää seurantaohjelmaa.

Kokonaisvaltaista tarkastelua

Tutkimuksessa tarkasteltiin veden laatua, sedimenttiä, planktonia ja kalakantoja.

"Olemme rekrytoineet myös paikallisia kalastajia pitämään kirjaa kalasaalistaan. Kalakannat ja niiden populaatiorakenteet ovat pysyneet muuttumattomina kaikilla kolmella tutkimusalueella, ja pyydettyjen kalojen on todettu olevan hyväkuntoisia."

Tana kertoo, että seurantaohjelma on yksi kattavimmista sellutehtaiden päästötutkimuksista.

"Tutkimustuloksemme osoittavat, että vuonna 2003 laaditun alustavan ympäristöarvioinnin ja mallinnuksen oletukset pitivät paikkansa, eikä tehtaalla ole todistettuja ympäristövaikutuksia jokeen", Tana toteaa.

Tehdaspäästöjen hallinta

Riippumattomien tutkijoiden lisäksi myös UPM:n omat asiantuntijat tarkkailevat sellutehtaan ympäristösuorituskykyä jatkuvasti.

Ympäristöpäällikkö Gervasio González vahvistaa, että joen tilan seuranta on työn tärkeimpiä osa-alueita. "Seuraamme jokeen laskettavaa jätevettä sekä joen veden laatua ja eliöstöä. Tarkkailemme myös esimerkiksi päästöjä ilmaan, ilman ja maaperän laatua sekä tuotantojätettä." UPM kertoo seurannan tuloksista julkisesti.

Vuonna 2012 UPM Fray Bentosin sellutehtaasta tuli ensimmäinen Euroopan ulkopuolella oleva tehdas, joka sai vapaaehtoisen EU Eco Management and Audit Scheme (EMAS) -sertifikaatin. EMAS edistää säädöstenmukaisuutta ja auttaa vähentämään paikallisia ympäristövaikutuksia.

UPM Fray Bentosin sellutehdas on ollut toiminnassa jo kahdeksan vuotta. Tältä ajalta saadut ympäristötiedot osoittavat, että se on yksi maailman puhtaimmin toimivista sellutehtaista.

 

Vesa Puoskari