UPM.FI
Artikkeli | huhti 19, 2016

Metsät tuottavat monipuolisia hyötyjä

UPM ja Suomen ympäristökeskus (SYKE) ovat kehittäneet menetelmää, jolla voidaan arvioida puuntuotannon rinnalla metsästä saatavia muita hyötyjä eli ekosysteemipalveluja osana puupohjaisten tuotteiden ympäristövaikutuksia.

 

Pilottitutkimuksessa tarkasteltiin sellutonnin valmistukseen tarvittavan puumäärän kasvatuksen vaikutuksia ympäristöön.

Tutkimukseen valikoitiin indikaattorit, jotka liittyvät tärkeimpiin maailmanlaajuisiin ympäristökysymyksiin, kuten uusiutuviin luonnonvaroihin, ilmastonmuutokseen, puhtaaseen veteen ja luonnon monimuotoisuuteen. Kokonaisuudessa metsistä saatavat hyödyt ovat hyvin monipuolisia aina keruutuotteista virkistyskäyttöön.

Metsä, josta sellupuu hankitaan, tuottaa puuraaka-aineen lisäksi monipuolisia hyötyjä. Kasvatettava puusto puhdistaa keskimäärin yli 8 miljoonaa litraa vettä ja sitoo yli 4 000 kg hiilidioksidia.

"Yritysten tulisi sisällyttää luonnosta saatavien ekosysteemipalveluiden tarkastelu osaksi hallintajärjestelmiään ja kehittää tästä vastuullista ja kannattavaa liiketoimintaa. Toteuttamamme tutkimus on askel eteenpäin tässä kehityksessä, sillä ekosysteemipalveluiden indikaattoreita tai mittaamismenetelmiä ei ole vielä missään yhteismitallisesti sovittu", sanoo ekosysteemipalveluihin erikoistunut SYKE:n erikoistutkija Petteri Vihervaara.

Metsien uudistamisella turvataan myös lajiston säilyminen pitkällä aikavälillä puuntuotantoon käytettävillä alueilla. Sellun raaka-aineeksi kasvatettavien puiden varassa elää useita satoja lajeja, kuten sieniä, sammalia, jäkäliä ja hyönteisiä.

Kestävä metsätalous luo tuhansia suoria ja välillisiä työpaikkoja. Lisäksi metsiä käytetään virkistäytymiseen ja niillä on vahva myönteinen vaikutus terveyteen.

 

Vesa Puoskari