UPM.FI
Artikkeli | maalis 15, 2016

Monimuotoisuutta edistämässä jo 20 vuoden ajan

Luonnon monimuotoisuus on ollut yksi UPM:n metsätalous- ja puunhankintastrategian avaintekijöistä jo yli 20 vuoden ajan. UPM:n monimuotoisuusohjelma ylläpitää metsien monimuotoisuutta ja edistää kestävän metsänhoidon ja puunhankinnan parhaita käytäntöjä.

"On hienoa, että luonnon monimuotoisuuden säilyttämisellä on tärkeä osa UPM:n strategiassa. Toivon, että UPM:n esimerkki kannustaa myös muita yhtiöitä ottamaan huomioon ekosysteemipalvelut ympäristövastuuteemoissaan ja auttaa heitä näkemään luonnosta saatavien ratkaisujen mahdollisuudet liiketoimintastrategiassaan", sanoo ympäristöministeriön ylijohtaja Timo Tanninen.

Monimuotoisuus tukee metsän omia ekosysteemipalveluita, kuten ilmanlaadun ja ilmaston sääntelyä, veden suodatusta, pölytystä, eroosion estämistä ja raaka-ainetuotantoa. Monimuotoisuuden säilyttäminen auttaa luontoa selviämään ilmastonmuutoksen vaikutuksista. Se on tärkeää myös eläinpopulaatioiden terveyden ja menestymisen kannalta.

Yhteistyötä sidosryhmien kanssa

UPM on uudistanut työskentelykulttuuriaan tekemällä läheistä yhteistyötä sidosryhmien kanssa erilaisissa monimuotoisuushankkeissa.

Esimerkiksi paloelinympäristöissä viihtyvien lajien kannat ovat pienentyneet Suomessa viime vuosina metsänhoidollisen kulotuksen vähentymisen ja tehokkaan palontorjunnan ansiosta. UPM:llä on meneillään hanke, jonka tavoitteena on lisätä paloelinympäristöjen määrää ja laatua.

Kulotusten vaikutuksia seurataan yhteistyössä tutkijoiden kanssa. Alustavat tutkimustulokset osoittavat, että monet harvinaiset ja uhanalaiset paloelinympäristön lajit pystyvät elämään myös kaupallisten metsien hiljattain kulotetuilla alueilla.

Pitkäjänteisen työn tulokset näkyvät nyt konkreettisena kilpailuetuna ja kestävänä lisäarvona. Kestävästi hoidetuista metsistä hankittu puu muodostaa perustan kaikelle UPM:n toiminnalle ja monimuotoisuustavoitteet ovat kiinteä osa UPM:n tutkimus- ja metsätoimintoja.

Lue lisää: www.upm.fi/vastuullisuus

 

Vesa Puoskari