UPM.FI
Artikkeli | helmi 19, 2016

Suurista kuormista tehokkuutta ja ympäristöetuja

Lokakuussa 2013 voimaan tullut asetusmuutos on kasvattanut UPM:n puu- ja hakekuljetusten keskimääräistä kuormakokoa Suomessa. Yhdistelmäajoneuvojen suurin sallittu kokonaispaino nousi muutoksen myötä 60 tonnista 76 tonniin. Kaikki rekat eivät aja maksimikuormassa. Kuormakokojen kasvaessa kuljetuksen tehokkuus paranee ja polttoaineen kulutus suhteessa hyötykuormaan pienenee, jolloin puunkuljetuksen hiilidioksidipäästöt vähenevät. Kuljetusmäärät- ja matkat ovat pysyneet tasaisina.

 

UPM:n sopimusyrittäjät ovat ottaneet uuden asetuksen mukaisia ajoneuvoyhdistelmiä ennakoitua tehokkaammin käyttöön. Muutos on näkynyt etenkin sahojen ja vaneritehtaiden raakapuukuljetuksissa, joissa nettokuorman kasvu voidaan hyödyntää hyvin. Tutkimusten perusteella kohonneet kokonaispainot eivät ole rikkoneet teitä tavallisesta poikkeavalla tavalla.

Superrekat keräävät tutkimustietoa

UPM on yhtenä ensimmäisistä yrityksistä mukana pilotoimassa niin kutsuttujen superrekkojen käyttöä. Yli 76 tonnia painaville, High Capacity Transport -yhdistelmäajoneuvoille, on vuoden 2015 loppuun mennessä myönnetty Suomessa yhteensä yksitoista lupaa. Ensimmäinen puutavarakuljetuksia koskeva lupa myönnettiin UPM:n sopimuskuljetusyritykselle Orpe kuljetus Oy:lle syksyllä 2014. Rekka ajaa raakapuuta UPM:n tehtaille ja Itä-Suomen kuljetusterminaaleihin sekä pois tehtailta ja terminaaleista. Lastattuna yhdistelmäajoneuvon maksimipaino on 94 tonnia. Ajoneuvo on osa Metsäteollisuus ry:n ja Metsäteho Oy:n koordinoimaa tutkimushanketta. Orpen tutkimusrekan lisäksi UPM käyttää myös kuljetusyritys Speed Oy:n palveluita. Speedillä on erikoislupa kuljettaa autoillaan merikontteja 90 tonnin kokonaispainossa. Yritys kuljettaa UPM Kaukaan tehtaalta sahatavaraa ja paperia merikonteissa Kotkan satamaan.

Rekoista kerätään parhaillaan tutkimustietoa viranomaisille. Kerätyn tiedon perusteella tehdään myöhemmin päätös siitä, voidaanko näitä suuren hyötykuorman ajoneuvoyhdistelmiä käyttää tulevaisuudessa laajemmin. Tutkimustoiminnalla ja koeyhdistelmillä selvitetään kuinka uusi ajoneuvotekniikka voisi tehostaa äärialueen puulogistiikkaa – turvallisesti, tehokkaasti ja ympäristön kannalta kestävästi.

Lue UPM Metsän blogikirjoitus superrekasta »

Katso myös video »

 

Saara Töyssy