UPM.FI
Artikkeli | helmi 29, 2016

Shottonissa lisätään uusiutuvan energian tuotantoa

Alkuvuodesta 2015 UPM sulki UPM Shottonin sanomalehtipaperitehtaan paperikone 1:n. Ennen koneen sulkemista kaikki sähköntuotannon sivutuotteena syntyvä matalapainehöyry hyödynnettiin lämpönä UPM:n paperitehtaalla.

"Sulkemisen jälkeen emme ole enää voineet hyödyntää höyryä, joten tällä hetkellä se viilennetään ja vapautetaan ilmaan. Tuleva lauhdeturbiinivoimalamme pystyy hyödyntämään höyryn sähköntuotannossa", tehtaanjohtaja David Ingham kertoo parannuksista.

Uusi lauhdeturbiinivoimala tuottaa ylijäämähöyrystä noin 4,8 MW uusiutuvaa energiaa. Voimalan ansiosta biomassapohjaisen energiantuotannon osuus kasvaa 70 prosenttiin, kun se tällä hetkellä on 56 prosenttia kaikesta käytetystä sähköstä. Uuden voimalan sähköntuotanto alkaa viimeistään vuoden 2017 alkupuolella.

"Uusi voimalaitos pienentää merkittävästi paperitehtaan energiakustannuksia ja vahvistaa siten UPM Shottonin asemaa edullisena tuottajana, jonka kilpailukyky säilyy myös tulevaisuudessa."

"Kustannuksemme ovat laskeneet merkittävästi ja ovat nyt alle sen tavoitetason, jonka asetimme ennen paperikoneen sulkemista", Ingham sanoo.

Erinomainen palvelutaso säilyy

Uusiutuvien ja kierrätetysteknologioiden ja käytäntöjen kehittäminen on yksi Shottonin tehtaan tärkeimmistä tulevista kilpailueduista.

Tehdas on hyvä esimerkki UPM:n johtavasta asemasta kestävässä kehityksessä sekä jatkuvasta pyrkimyksestä pienentää yhtiön toimintojen hiilijalanjälkeä ja parantaa energiatehokkuutta. Lauhdeturbiini pienentää Shottonin tehtaan hiilijalanjälkeä noin 27 prosentilla.

"Uuden lauhdeturbiinin lisäksi pyrimme parantamaan paperitehtaan nykyisten toimintojen energiatehokkuutta. Olemme jättäneet käyttöön vain energiatehokkaimmat koneet, kehitämme voimalaitoskattilamme käytettävyyttä ja parannamme poltettavan jätebiomassan laatua", Ingham sanoo.

Ingham on tyytyväinen parannuksiin ja vahvistaa, että Shottonin tehdas on säilyttänyt erinomaisen asiakaspalvelun tasonsa myös muutosten aikana.

"Olemme myös onnistuneet pitämään kiinni maailmanluokan turvallisuustuloksistamme: tehtaalla ei ole ollut yhtään poissaoloon johtanutta tapaturmaa, ja meillä on vähiten poissaoloja koko UPM Paper ENA -liiketoiminta-alueella. Shottonin henkilöstö ansaitsee tästä suuren kiitoksen."

 

Vesa Puoskari