UPM.FI
Artikkeli | helmi 10, 2016

Kiinalainen projekti suomalaisin maustein

UPM:n paperikoneprojekti Changshun tehtaalla Kiinassa on saatu päätökseen aikataulun mukaisesti – ja loistavin turvallisuustuloksin.

 

Kestävä kehitys ja turvallisuus ovat olleet kulmakiviä tässä 277 miljoonan euron projektissa, joka saatiin päätökseen joulukuussa 2015. Uudella paperikoneella voidaan valmistaa 360 000 tonnia korkealaatuista tarramateriaalia ja puuvapaata päällystämätöntä paperia vuodessa. Tällä niin kutsutulla swing-koneella myös vaihtaminen paperilajista toiseen on mahdollista.

"Projekti on ollut haasteellinen, koska emme ole koskaan aiemmin tehneet mitään tällaista. Meidän on pystyttävä valmistamaan samalla koneella kahta täysin erilaista tuotetta, joten emme voineet käyttää vanhoja toimintamallejamme. Meidän oli innovoitava jotakin aivan uutta", sanoo paperikone 3:n projektijohtaja Timo Heinonen. Heinonen on aiemmin ollut mukana useissa paperikoneiden rakennus- ja uudistusprojekteissa.

Turvallisuus etusijalla

Turvallisuuteen on panostettu koko projektin ajan. Heinonen on erittäin tyytyväinen siihen, että yli neljän miljoonan työtunnin aikana ei ole tapahtunut yhtäkään poissaoloon johtavaa tapaturmaa.

Poissaoloon johtavien tapaturmien määrä eli LTA on yleisesti käytetty turvallisuuden hallinnan mittari, johon lasketaan vähintään yhden kokonaisen työpäivän poissaoloon johtaneet tapaturmat. UPM:n yhtiönlaajuinen tavoite on viisi, joka on jo itsessään melko haastava. Paperikone 3 -projektissa rima nostettiin kuitenkin vieläkin korkeammalle ja LTA-tavoitteeksi asetettiin 0,8.

Alusta alkaen tärkeintä oli varmistaa, ettei kukaan loukkaannu. Olemmekin tehneet paljon töitä sen eteen. Otimme käyttöön tiukat turvaohjeet ja olemme käyttäneet turvallisuusasioihin enemmän aikaa kuin aiemmissa projekteissa", Heinonen kertoo.

Koska paperikone 3 -projektiin osallistui kymmeniä urakoitsijoita ja toimittajia, projektin alkuvaiheessa luotiin kattava työterveyttä ja -turvallisuutta koskeva suunnitelma, joka jaettiin kaikille uusille toimittajille. Lisäksi koottiin työturvallisuustiimi, johon kuuluu viisi kokoaikaista tarkastajaa, yksi sairaanhoitaja ja yksi avustaja.

Vanhoja ja uusia kumppaneita

Heinosella ja useimmilla muilla projektitiimin jäsenillä on useiden vuosien kokemus, ja monet heistä olivat kone 1 -projektissa vuosina 2003–2007. Esimerkiksi paperikone 3:n projektipäällikkö Steve Masterson jatkoi työskentelyä tehtaassa jonkin aikaa paperikone 1:n asentamisen jälkeen.

"Näillä kahdella projektilla on paljon yhteistä, mutta niistä löytyy myös eroavaisuuksia", Masterson toteaa. " Tällä kertaa suuri osa laitteista tulee Kiinasta, kun aiemmin lähes kaikki tuotiin tänne muualta. Suurin ero on kuitenkin uusi konetyyppi. Sekä koneelta että prosessilta edellytetään joustavuutta, jotta voimme vaihtaa paperilajia nopeasti ja tehokkaasti. Kone on puhdistettava kokonaan ja nollattava aina ennen tuotteen vaihtoa."

"Tämä haaste vaikuttaa projektitiimin lisäksi huomattavasti myös tehtaan toimintaan ja koneenkäyttäjiin", sanoo Masterson.

Projektin suunnittelijoiksi valittiin konsultointi- ja suunnitteluyhtiö Pöyry sekä kiinalainen suunnitteluinstituutti Haisum. Saksalainen Voith valittiin uuden paperikoneen toimittajaksi. Kyseessä on ensimmäinen kerta, kun UPM ostaa tämän kokoisen paperikoneen Voithilta.

"Olimme erittäin iloisia siitä, että UPM valitsi meidät tähän projektiin. Hanke on ollut suuri ja vaativa, koska kone tuottaa erilaisia paperilajeja", sanoo Johannes Rimpf, Voithin paperikone 3 -projektista vastaava projektipäällikkö.

Koneen asentaminen aloitettiin toukokuussa 2015 Voithin ja UPM:n projektitiimin tiiviissä yhteistyössä. Asennusvaihe jatkui joulukuun alkuun asti, jolloin kone luovutettiin.

"Projekti on hoidettu laadukkaasti kaikilta osin, ja erityisesti turvallisuuden suhteen", kertoo Voithin asennuspäällikkö Wolfgang Windisch. "Säädökset ovat tiukkoja ja turvallisuustavoitteiden täyttymistä seurataan tarkasti. Uskon, että UPM:n 'suomalainen kosketus' on vaikuttanut projektin turvallisuustasoon."

upm-changshu

Vasemmalta oikealle: Tony Liu, Timo Heinonen, Steve Masterson, Pentti Putkinen

Tiukka aikataulu

Projekti alkoi teiden, rakennusten ja muun infrastruktuurin rakentamisella. Yleisurakoitsijana toimi kiinalainen Nantong Construction Group (NTCC). Nantongilla ja UPM:llä on pitkä yhteinen historia, sillä Nantong oli mukana myös paperikone 1 -projektin rakennustöissä vuosina 2003–2005. UPM valitsi kaikki alihankkijat pääasiassa paikallisten yritysten joukosta.

"Pysyimme aikataulussa, vaikka sadepäiviä oli odotettua enemmän. Vuonna 2014 menetimme 38 päivää sateen takia: työolosuhteet olivat hankalat ja kaikki rakennustyöt oli keskeytettävä turvallisuussyistä", sanoo projektin rakennuspäällikkö Antti Mankki.

Paperikone 1:n ja paperikone 2:n alkuvuodesta 2015 tapahtuneita seisokkeja hyödynnettiin projektin yhdistämistöissä. Kesäkuussa paperikoneet 1 ja 2 suljettiin neljäksi päiväksi ja koko tehdas yhdeksi päiväksi. Tämän rupeaman aikana tehtiin tehtaan täyttä seisokkia edellyttäviä töitä, kuten päivitettiin jätevedenpuhdistamo, voimalaitos ja virranjakelujärjestelmä sekä tehtiin jäljelle jääneet yhdistämistyöt.

Useita yhtäaikaisia aliprojekteja

Paperikoneen rakentaminen, suunnittelu ja asennus olivat työn alla samanaikaisesti, ja lisäksi paperikone 3:een liittyi useita erillisprojekteja.

Yksi näistä oli lämpökattiloiden palamiskaasujen rikinpoistojärjestelmän (FGD) päivittäminen, mikä paransi ympäristösuorituskykyä tehostamalla rikkioksidin (SO2) poistoa ja vähentämällä päästöjä.

Toinen oli investointi uuteen, saostettua kalsiumkarbonaattia (PCC) tuottavaan laitokseen. UPM valitsi laitteiston toimittajaksi yhdysvaltalaisen Specialty Minerals Inc:n (SMI) ja solmi sen kanssa kymmenen vuoden tuotantosopimuksen. PCC tekee paperista entistä sileämpää ja läpikuultamatonta ja tehostaa lisäksi raaka-aineiden käyttöä.

Tehdas hankki myös uuden 100 000 tonnin arkituslinjan, jota käytetään kopiopaperin tuotannossa.

"Tämä oli ensimmäinen Kiinassa toteuttamamme projekti, jossa oli mukana näin monia paikallisia toimittajia ja teknikkoja. Kokemus oli todella positiivinen”, Heinonen toteaa. "Voisi luulla, että kulttuurierot aiheuttaisivat ongelmia tai ettemme ymmärtäisi toisiamme, mutta kiinalaisten kanssa on erittäin helppo työskennellä. He saavat paljon aikaan eivätkä ole muutosvastaisia. Kun päätös on tehty, asiat etenevät todella nopeasti."

Kuvat: UPM, Tuomas Uusheimo

 

Jan Hökerberg