UPM.FI
Artikkeli | helmi 11, 2016

Kasvua yhteistyössä asiakkaan kanssa

Paperikone 3:n käyttöönotto laajentaa UPM:n tuotevalikoimaa ja palvelua Aasian ja Tyynenmeren alueella. Toimistopaperin ja graafisen paperin lisäksi UPM tarjoaa jatkossa myös tarrapaperia ja erilaisia Kiinassa valmistettuja erikoispapereita.

 

Taantuma on hiljentänyt paperimarkkinoita Euroopassa ja Pohjois-Amerikassa, mutta samaan aikaan kysyntä kasvaa Aasiassa, jossa hienopaperin vuosittainen kysyntä on 35 miljoonaa tonnia. Toimistopaperin kysyntä kasvaa Aasiassa vuosittain 2–4 prosenttia, ja tarramateriaalin tätäkin enemmän. Glassiinipaperin globaalit markkinat kasvoivat 3–5 prosenttia vuonna 2014, mutta Aasian ja Tyynenmeren alueella kasvu oli kaksinkertainen.

Paperikone 3:n myötä UPM tarjoaa Aasian ja Tyynenmeren alueella toimistopaperin ja graafisen paperin lisäksi myös Kiinassa valmistettua tarrapaperia ja puuvapaata päällystämätöntä erikoispaperia. Aiemmin kaikki tarrapaperi piti tuoda UPM Tervasaaren tai Jämsänkosken tehtailta Suomesta.

"Paperikone 3:n lisäkapasiteetin myötä voimme vastata entistä paremmin asiakkaidemme kasvaviin tarpeisiin", sanoo Jaakko Nikkilä, myyntijohtaja, Hienopaperit APAC.

Jaakko Nikkilä

Jaakko Nikkilä

"Paperikone 3:n kaltainen merkittävä investointi perustuu aina pitkän aikavälin suunnitelmiin ja vähintään 20–30 vuoden tähtäimeen. Hyödymme jatkossa Kiinan bruttokansantuotteen kasvusta, kaupungistumisesta ja paikallisen kysynnän kasvusta. Kopiopaperin kulutus lisääntyy, kun uusia yrityksiä ja toimistoja perustetaan. Myös paperin kotikulutuksen odotetaan kasvavan, ja samat trendit vaikuttavat myös tarramateriaaleihin. Pakkausmateriaaleja käytetään entistä enemmän, ja verkkokaupan kasvu lisää tarrojen käyttöä logistiikassa. Kaiken tämän seurauksena tarramateriaalien kulutus kasvaa", Nikkilä toteaa.

Laajempi tuotevalikoima

Vaikka tarramateriaalien kysyntä on vielä suhteellisen vähäistä moniin muihin paperisegmentteihin verrattuna, sen mahdollisuudet ovat merkittävät. Aasian tarrapaperiasiakkaat ja tarramateriaalien lukuisat käyttösovellukset luovat UPM:lle uusia liiketoimintamahdollisuuksia. Tuotantoteollisuus on esimerkiksi korvaamassa ruuveja ja muita perinteisiä kiinnitystapoja liimanauhoilla, mikä kasvattaa taustapaperin kysyntää.

"Liimanauhojen lisäksi taustapaperin käytön on ennustettu lisääntyvän muun muassa taidemateriaaleissa, teollisuuden käyttösovelluksissa, teipeissä, hygieniatuotteissa ja lääketeollisuudessa. Uskomme, että erilaisten taustapaperien tulevaisuudennäkymät ovat hyvin valoisat", Nikkilä arvioi.

Toimistopaperi muodostaa suuren osan UPM:n Aasian ja Tyynenmeren alueen liiketoiminnasta. Kiina on UPM Paper Asian kotimarkkina, ja yhtiön painopiste on ylemmän sekä korkeamman keskiluokan segmenteissä, joissa UPM on markkinajohtaja. UPM on merkittävä toimija toimistopapereissa myös muulla APAC-alueella. UPM:n valmistamaa graafista paperia käytetään esimerkiksi aikakauslehdissä, kirjoissa, esitteissä ja mainosmateriaaleissa. Tässä segmentissä UPM keskittyy valikoidusti kevyisiin papereihin.

"Asiatuntemuksemme soveltuu parhaiten tähän segmenttiin", Nikkilä sanoo. "Vähemmän raaka-ainetta vaativat paperit ovat myös hyvin linjassa kestävää kehitystä tukevan toimintamallimme kanssa."

Erikoispaperin uudet käyttökohteet

"Alamme myös valmistaa puuvapaata päällystämätöntä erikoispaperia. Sen myötä voimme mukauttaa tuotteitamme asiakkaiden tarpeisiin ja päästä siten käsiksi uuteen markkinasegmenttiin. Erikoispaperit voivat olla lujempia, tasaisempia ja korkeabulkkisempia, ja myös niiden tiheyttä tai väritystä voi mukauttaa tarpeen mukaan. Erikoispapereilla onkin valtavasti mahdollisuuksia eri jalostussovelluksissa. UPM:llä on tähän vaadittava asiantuntemus, ja tunnemme läheisesti uudet loppukäyttökohteet", Nikkilä sanoo.

Vaikka Kiinan talouskasvu on hidastumassa, Nikkilä uskoo, että Kiinassa riittää markkinasegmenttejä ja kasvuympäristöjä uusille liiketoimintamahdollisuuksille.

"UPM tunnetaan tuotteiden ja palveluiden korkeasta laadusta, minkä lisäksi liiketoimintamme on kauaskatseista. Hyvä ympäristösuorituskyky ja kestävän kehityksen mukainen toiminta ovat paras asiakaslupauksemme. Monet asiakkaamme valitsevat meidät juuri sen vuoksi", Nikkilä sanoo.

 

Jan Hökerberg