UPM.FI
Artikkeli | tammi 13, 2016

Listaus Dow Jonesin kestävän kehityksen indeksissä henkilöstön yhteisen työn tulosta

UPM listattiin viime syyskuussa paperi- ja metsäteollisuussektorin parhaaksi yritykseksi Dow Jonesin eurooppalaisessa ja globaalissa kestävän kehityksen indeksissä (DJSI) vuosiksi 2015–2016. UPM on mukana listauksessa jo neljättä kertaa peräkkäin.

Kyselyyn valitaan aloittain kymmenen prosenttia yrityksistä osakekannan arvon mukaan. Yrityksen kestävää toimintaa arvioiva kysely pyrkii löytämään kestävän kehityksen johtavat yritykset eri toimialoilta. Kutakin yritystä arvioidaan ympäristövastuullisuuden, taloudellisen ja sosiaalisen vastuun osa-alueilla. Arvioinnissa esimerkiksi verokysymysten ja sidosryhmätoiminnan merkitys on kasvanut, kun yritysten ympäristövastuullisuus on jo keskimäärin hyvin korkealla tasolla.

Vuonna 2015 kysely lähetettiin 3500 yritykselle. Eurooppalaisia yrityksiä listattiin 162. Kysely lähetetään yrityksille huhtikuussa ja vastauksia odotetaan toukokuussa. Arviointi perustuu kaikille avoimiin tietolähteisiin.

UPM:llä kysymyksiin vastasi noin 25 ihmistä. Yksi merkittävimmistä tietolähteistä on vuosikertomus. Raportoitavat tulokset ovat kuitenkin UPM:n koko henkilöstön yhteisen työn tulos. Niiden taustalla on lukemattomia yksittäisiä tekoja, keltaisen linjan turvallisella puolella kävelemistä, huolellista kierrättämistä, aktiivista viestintää ja hyvää työtoveruutta.

UPM on alansa johtaja ympäristökategoriassa ja sosiaalisen vastuun kategoriassa. Ympäristökategoriassa arvioidaan muun muassa kuidun ja sellun hankinnan vastuullisuutta ja kestävää metsänhoitoa. Sosiaalinen vastuullisuus mittaa esimerkiksi yritysten panostusta työturvallisuuteen ja rekrytointiin. Taloudellisessa arvioinnissa UPM on alansa johtaja neljässä seitsemästä kategoriasta. Kiitosta saavat muun muassa hankintaketjun hallinta ja ekosysteemipalvelut.

Kestävyysindeksissä sijoittuminen ennustaa yritykselle hyvää kykyä ennakoida muuttuvia olosuhteita sekä sopeutua niihin. Sijoittajat arvostavat indeksiä sekä riskien arvioinnin että vastuullisen sijoittamisen näkökulmasta. Yritysten kestävä toiminta merkitsee paljon keskimäärin alle kymmenelle prosentille sijoittajista. UPM:ään sijoittavista lähes neljännes arvostaa kestävyyden hyvin korkealle.

 

Saara Töyssy