UPM.FI
Artikkeli | joulu 10, 2015

Riistan huomioiminen tukee metsän monimuotoisuutta

Metsäsuunnitelma on metsänomistajan työkalu, joka laaditaan tavallisesti kymmeneksi vuodeksi. Suunnitelma pitää sisällään metsän hoitoon ja käyttöön liittyvät toimenpiteet kuviokohtaisine puustotietoineen.

Metsänomistajan tavoitteiden saavuttamiseksi voidaan metsäsuunnitelmaa painottaa eri tavoin, esimerkiksi riistan elinolot huomioiden. Tällöin suunnitelmaan kirjataan esimerkiksi riistan suosimia kosteikkoja, jotka jätetään raivaamatta. Myös metsän kerroksellisuudesta huolehditaan, jotta riistalla on luonnollisia paikkoja hakeutua katseilta piiloon.

”Ei ole niin tärkeää, mitä tehdään vaan mitä jätetään tekemättä”, sanoo UPM:n metsäasiantuntija Petri Ryöti.

Metsäsuunnitelman ansiosta tiedot ovat kaikkien metsänkasvatukseen ja -hoitoon liittyvien osapuolien saatavilla: niin metsänomistaja, metsuri kuin hakkuukoneenkuljettajakin tietävät samaa suunnitelmaa katsoessaan, mitä metsässä on tarkoitus tehdä.

”On ensisijaisen tärkeää, että tiedot saadaan kartalle. Sitä kautta ne siirtyvät kaikille työntekijöille metsässä, eivätkä tiedot ole vain metsänomistajan päässä”, sanoo metsäasiakasvastaava Heikki Hujo UPM:ltä.

Metsä käyttöön monipuolisesti

Kiikoislainen Jyrki Sirola on yksi ensimmäisistä UPM:n asiakkaista, jonka tilalle on tehty riistapainotteinen metsäsuunnitelma. Pääasiassa kasvatusmetsästä koostuvan tilan mailla on metsän monimuotoisuudesta ja riistan viihtyvyydestä huolehdittu jo vuosikymmeniä, mutta nyt tiedot ovat ensimmäistä kertaa kootusti yhdessä paikassa.

Monialayrittäjä harjoittaa suomenlampaiden kasvatuksen ohessa myös matkailuliiketoimintaa Kiikoisista Enontekiölle. Yksi Taivaantulien lomapaikkojen valteista onkin juuri riistamatkailu. Sirolan mailla riistan huomioiminen on viety hyvin pitkälle. Kaikki ojanpenkat on tasattu ojitusten jälkeen ja kylvetty riistan ravinnoksi.

Maastoon on myös rakennettu laskeutusaltaita ja kosteikkoja. Tulevaisuudessa pieniä jokia ja lampia on tarkoitus kaivaa lisää. Metsäsuunnitelma toimii samalla hankesuunnitelmana Ely-keskuksen suuntaan.

”Ei riista viihdy täysin hoitamattomassakaan metsässä. Se merkkaa tiet ja polut, joita pitkin se kulkee. Lisäksi riista tarvitsee tiheikköjä, joihin pääsee suojaan”, itsekin intohimoisesti metsästystä ja kalastusta harrastava Sirola kertoo.

Ja tosiaan: laskeutusaltaan penkalla on maassa tuoreita kauriinjälkiä. Metsänkasvatukselle riistan huomioimisesta ei ole haittaa. Suunnitelmaa laadittaessa on aina tavoitteena, että metsä on omistajalleen myös tulonlähde. Parhaimmillaan kaikki hyötyvät: raivausten osalta voidaan välttää turhaa työtä ja saada säästöjä.

Miten riistan elinoloista huolehtiminen on vaikuttanut metsiesi tuottoon, Jyrki Sirola?

”Parantanut sitä. Vuosikasvu on seitsemän mottia hehtaarilta eli täysin normaali.”

Riistapainotteinen metsäsuunnitelma

Metsäsuunnitelma on metsätilalle tehty metsien hoito- ja käyttösuunnitelma. Metsäsuunnitelma voidaan tehdä riistan elinolot huomioiden. Tavallisesti suunnitelma tehdään kymmeneksi vuodeksi ja siihen sisältyy metsäkartta kuviokohtaisine metsätietoineen ja toimenpide-ehdotuksineen.

 

Tero Ikäheimonen