UPM.FI
Artikkeli | loka 16, 2015

UPM Fray Bentosin tuotantokapasiteetti kasvaa

Pääosa UPM:n Uruguayn eukalyptusviljelmien tuottamasta puusadosta käytetään selluntuotantoon Fray Bentosin tehtaalla.

UPM Sellun tutkimus- ja kehitysjohtaja Marcos Battegazzore sanoo, että Fray Bentosin tehtaan ympäristövaikutuksille, työturvallisuudelle ja tuotannon laadulle on asetettu erittäin tarkat tavoitteet, joiden täyttymistä arvioidaan jatkuvasti.

”Tehdas on toiminut erinomaisesti ja ylittänyt odotukset kaikilla osa-alueilla. Olemme nostamassa tehtaan vuosittaista sellukapasiteettia 1,3 miljoonaan tonniin, mikä on UPM:n päätavoite Uruguayssa.”

Tehtaan päästöjä ilmaan ja vesistöön tarkkaillaan päivittäin, ja tulokset julkaistaan säännöllisesti niin UPM:n internetsivuilla kuin Uruguayn ympäristöviranomaisten DINAMA:n sivustolla sekä avoimissa kuulemistilaisuuksissa. Päästöjä tehtaan ohi virtaavaan Uruguay-jokeen valvotaan myös yhdessä Uruguayn ja Argentiinan viranomaisten kanssa.

”Tehdas on tiedottanut avoimesti päästöistä ja ympäristösuorituskyvystä. Kahdeksan toimintavuoden aikana kertynyt empiirinen havaintomateriaali osoittaa, että Fray Bentosin tehdas on yksi maailman parhaista sellutehtaista. Avoimuuden ansiosta uruguaylaiset suhtautuvat nykyään erittäin myönteisesti metsäteollisuuteen”, arvioi Battegazzorea.

Myös sellutehtaan asiakkaat ovat tyytyväisiä tuotannon laatuun.

”Asiakkaiden kannalta tärkeintä on, että pystymme valmistamaan mahdollisimman tasalaatuista sellua. Tämä tuo asiakkaille ennakoitavuutta ja varmuutta heidän omissa valmistusprosesseissaan ja auttaa heitä optimoimaan tuotantoaan. Tässä suhteessa olemme edistyneet selvästi”, hän huomauttaa.

Uruguayn maaperä hedelmällistä metsäteollisuudelle

 

Vesa Puoskari