UPM.FI
Artikkeli | loka 16, 2015

Karjankasvatuksen ja metsäteollisuuden synergiaa

Metsäteollisuus ja perinteinen maankäyttö, kuten karjankasvatus ja maanviljely, täydentävät Uruguayssa hyvin toisiaan. Maataloudelle istutukset ovat uusi tulonlähde, kun metsäteollisuus voi laajentaa istutusalueita yhteistyössä tilallisten kanssa.

Karjankasvatusta ja maanviljelyä harjoittava Roberto Symonds on istuttanut mailleen eukalyptusta noin 150 hehtaaria vuodesta 2009 lähtien. Symondsin mukaan puunviljely täydentää hyvin perinteistä maataloutta.

”Istutusmetsät tuovat suojaa eläimille. Pääasiassa istutuksemme on tehty alueille, joilla on vähän käyttöä eläintenkasvatuksessa tai maanviljelyssä. Myös tuotannon monipuolistaminen on motivoivaa, kun puun kysyntä kasvaa ja samalla istutusten arvo nousee”, kertoo Symonds.

Uruguayssa säädettiin vuonna 1987 metsälaki, jonka tavoitteena oli edistää metsätaloutta lainojen ja tukien avulla. Lain voimaantulon jälkeen istutusten pinta-ala on kasvanut tasaisesti. Tällä hetkellä plantaasien pinta-ala on miljoona hehtaaria, joka on noin 6 % maatalouden käyttämästä pinta-alasta.

Symonds on istuttanut Eucalyptus grandista ja dunniia. Hän huomauttaa, että Uruguayn maaperä ja ilmasto soveltuvat erittäin hyvin puuplantaasien istutukseen.”Eukalyptuksen viljelyn ja metsätalouden merkitys kasvaa maatalouden mutta myös koko kansantalouden kannalta jatkuvasti, joten viljely on varmasti tullut jäädäkseen”, hän lisää.

Yhteistyöohjelma maanomistajille

UPM on tehnyt yhteistyötä yksityisten maanomistajien kanssa vuodesta 2005 lähtien FOMENTO-ohjelman puitteissa. Nykyään noin kolmasosa UPM:n hoitamista puuviljelmistä on yksityisten maaomistajien mailla.

”Tämä on tärkeä kehityssuunta monelta kannalta, sillä yhteistyö vaikuttaa sosiaaliseen hyvinvointiin ja metsäprojektista saatavien hyötyjen jakautumiseen. Yhteistyön myötä pääsemme myös tekemään istutuksia alueille, joille meillä ei olisi muutoin pääsyä”, sanoo UPM:n Ricardo Methol.

FOMENTO-ohjelman mukaan UPM Forestal Oriental toimittaa puuntaimet ja vastaa istutuksista sekä myöhemmin puunkorjuusta.

”Sopimukseen sisältyy kymmenen vuoden jaksoissa kaksi hakkuuta, joihin UPM:llä on etuosto-oikeus. Tuottajan kannalta järjestelmä on kannattava, sillä tuottajalla on takuut tuotannon myynnistä markkinahintaan”, kertoo Symonds.

”Tähän mennessä yhteistyö UPM:n kanssa on sujunut erittäin hyvin, ja mahdolliset ongelmakohdat olemme pystyneet ratkaisemaan hyvässä yhteisymmärryksessä. Istutuksemme sijaitsevat myös suhteellisen lähellä tehdasta, mikä on meille merkittävä etu.”

 

Uruguayn maaperä hedelmällistä metsäteollisuudelle

 

Vesa Puoskari