UPM.FI
Artikkeli | elo 11, 2015

Vastuullisesta hankinnasta hyötyvät ihmiset, yhteiskunta, ympäristö ja liiketoiminta

UPM Biofore

Muutamat keskeiset periaatteet ohjaavat hankintatoimintojamme.

Sisäisesti noudatamme poikkeuksetta vastuullisen hankinnan ohjeistuksia ja koulutamme henkilöstöämme säännöllisesti niiden toteutuksessa. Arvioimme myös huolellisesti toimittajiemme toiminnan ympäristö-, sosiaalisia ja taloudellisia riskejä. Toimittajiltamme edellytämme UPM:n toimintaohjeen noudattamista ja panostamme siihen, että toimittajiemme tietoisuus vastuullisuudesta kasvaa koko ajan. Ja tätä kaikkea valvotaan säännöllisesti sisäisten ja ulkoisten auditoijien toimesta.

Puu on meille arvokkain raaka-aine. Siksi meille on ensiarvoisen tärkeää, että kaikki käyttämämme puukuitu tulee kestävistä lähteistä eikä trooppisia lehtipuita ole käytetty raaka-aineena. Asiakkaillemme tämä näkyy PEFC™ ja FSC® -sertifioituina tuotteina.

Viime vuosina olemme keskittyneet aiempaa enemmän sosiaalisen vastuun näkökohtiin toimitusketjussamme. Emme esimerkiksi hyväksy korruptiota tai lahjontaa missään muodossa, ja kunnioitamme ihmisoikeuksia YK:n ihmisoikeuksien periaatteiden mukaisesti.

Turvallisuuden suhteen toimittajat ja oma henkilöstö ovat yhdenvertaisia. Toiminnassamme keskitymme onnettomuuksien ehkäisyyn, jota edistetään kattavilla turvallisuusohjeistuksilla ja säännöllisillä koulutuksilla.

Kiteytettynä näemme, että silloin kuin meillä on periaatteet ja suuntaviivat sovittuna, kerromme niistä ja noudatamme niitä sekä seuraamme niiden toteutumista, kaikki hyötyvät – ihmiset, yhteiskunta, ympäristö ja liiketoiminta.