UPM.FI
Artikkeli | kesä 22, 2015

Metsästä tankkiin

Anneli Kunnas

UPM BioVerno on uusi uusiutuva dieselpolttoaine, jota valmistetaan Suomessa lähes täysin kotimaisista raaka-aineista. Se sopii suoraan käytettäväksi nykyaikaisissa dieselmoottoreissa. UPM BioVerno perustuu UPM:n omaan innovaatioon, ja sen valmistuksessa käytetään sellutuotannon tähteenä syntyvää raakamäntyöljyä. UPM BioVerno on ympäristöystävällinen ja vastuullinen valinta.

Seuraavassa esittelemme avainhenkilöt ketjussa, joka toi UPM BioVernon Suomen metsistä autojen bensatankkeihin.

  1. Miten olet osallistunut hankkeeseen?
  2. Miltä on tuntunut olla mukana ketjussa?
  3. Miksi suomalainen uusiutuva diesel on tärkeä tuote?
  4. Mitä hyötyjä tuotteesta on loppuasiakkaalle?

Karoliina Hiironen

Prosessi-insinööri, UPM Biopolttoaineet

1. Aloitin työt prosessi-insinöörinä UPM:llä vuoden 2013 alussa. Olin ensimmäisiä biojalostamon tuotanto-organisaatioon tulleita henkilöitä. Aluksi toimin LUNA-projektin apuna muun muassa ajotapapalavereissa sekä ajokuvien ja käyttöohjeiden kommentoinneissa. Samaan aikaan aloitimme myös tuotantohenkilöstön rekrytoinnit ja henkilöstön koulutukset. Laitoksen käyttöönotossa vastasin kuumaöljykattilan ja mäntyöljyn esikäsittelyn käynnistyksestä.

2. On ollut mielenkiintoista työskennellä sekä projektissa että tuotanto-organisaatiossa rakentamisen ja käyttöönoton ajan. Olen oppinut todella paljon käyttöönottoon liittyviä asioita, joita käyvässä laitoksessa ei tarvitse edes miettiä. Tässä on ollut myös paljon haasteita ja vaikeitakin hetkiä, mutta koko ajan mennään eteenpäin pienin askelin.

3. Suomen uusiutuva luonnonvara on metsä ja kaikki siitä saatavat tuotteet ovat tärkeitä Suomen kansantaloudelle. Tällä hetkellä Euroopassa on kysyntää uusiutuvalle dieselille. Suomen kannalta on hyvä, että sitä voidaan valmistaa Suomessa, koska työpaikkojen ja verovarojen lisäksi uuden teknologian osaaminen jää tänne ja luo uusia mahdollisuuksia suomalaisille.

4. UPM BioVerno on korkealaatuinen uusiutuva diesel, jonka avulla vähennetään päästöjä fossiilisiin polttoaineisiin verrattuna. Asiakkaan ei tarvitse miettiä, sopiiko tämä omaan dieselautoon, sillä BioVerno sopii testatusti kaikkiin dieselmoottoreihin. Tankkaamalla pääasiassa kotimaisista raaka-aineista Lappeenrannassa valmistettavaa BioVernoa tukee samalla suomalaista työtä.

Karoliina_hiironen

Karoliina Hiironen

Marko Snellman

Myyntipäällikkö, UPM Biopolttoaineet

1. Olen ollut neuvottelemassa myyntisopimuksista asiakkaidemme kanssa. Kiinnostus tuotetta kohtaan on ollut kova alusta saakka, joten siinä mielessä neuvottelut ovat olleet palkitsevia. Toisaalta neuvottelut on käyty, ennen kuin meillä on ollut varsinaista tuotantoa, joten prosessi on vaatinut hyvää molemminpuolista luottamusta.

2. Tämä on hieno kokemus siinä mielessä, että olen voinut olla mukana rakentamassa uutta ja ainutlaatuista tuotetta. Työssäni keskustelen jatkuvasti asiakkaiden kanssa, ja on ollut tärkeää varmistaa, että tuotteen ominaisuudet vastaavat asiakastarpeita ja tuovat hyötyjä loppuasiakkaalle saakka. On todella mielenkiintoista olla mukana rakentamassa uutta liiketoimintaa. Aikaisemmin olen toiminut kaupallisissa tehtävissä öljyalalla, joten tunnen hyvin perinteiset öljymarkkinat. Biopolttoainepuoli oli minulle uutta, joten olen myös oppinut paljon UPM:ssä työskennellessäni.

3. Tuote on korkealaatuinen ja sopii kaikkiin dieselmoottoreihin. Se vähentää liikenteen ympäristöpäästöjä ja lisää markkinoilla olevien kehittyneiden biopolttoaineiden tarjontaa.

4. Polttoaineita valmistavien asiakkaidemme kannalta tuote on merkittävä, sillä sen avulla polttoaineseoksen voi valmistaa joustavasti eikä muutoksia jakelujärjestelmiin tarvita. Lisäksi polttoaineen ominaisuudet ovat paremmat verrattuna perinteisiin biopolttoaineisiin. Lukuisat moottoritestit ja liikennekoeajot ovat osoittaneet, että meidän polttoaineemme toimii täysin tavallisen dieselpolttoaineen tavoin, siinä mielessä tulokset ovat erittäin hyviä ja vastaavat ennakko-odotuksia.

Marko_Snellman

Marko Snellman

Henrikki Talvitie

Toimitusjohtaja, NEOT (North European Oil Trade Oy)

1. Isona suomalaisena tukkuportaan jakelijana North European Oil Trade Oy:ssä koemme, että meillä on yhdessä asiakasketjujemme kanssa vastuu tarjota UPM:lle parasta mahdollista väylää suomalaisen autoilijan tankkiin. Olemme seuranneet hanketta alusta asti ja pyrkineet hakemaan yhdessä UPM:n kanssa optimaalista ja kustannustehokkainta tapaa tarjota loppukuluttajalle kotimaista puupohjaista dieseliä.

2. Yhtiömme strategiaan kuuluu varmistaa nyt ja tulevaisuudessa omavarainen liikennepolttonesteiden hankinta, johon kuuluu myös biopolttoainehankinta. Sen lisäksi, että olemme omistajiemme SOK:n ja St1:n kautta panostaneet omaan tuotantoon, tavoitteenamme on olla mukana kotimaisissa jäte- ja tähdepohjaisissa biopolttoainehankkeissa. Yhteisen sävelen löytyminen UPM:n kanssa kansallisesti tärkeässä hankkeessa on tuntunut erityisen hyvältä.

3. Minkä tahansa biopolttoaineen tai liikennepolttonesteen kotimaisuus tarkoittaa Suomelle parempaa vaihtotasetta, sillä jokainen Suomessa tuotettu litra vähentää käyttämämme energian nettotuontia. Nestemäiset uusiutuvat biopolttoaineet ovat osa tätä päivää, soveltuvat nykyiseen infrastruktuuriin ja osaltaan auttavat Suomea pääsemään uusiutuvan energian tavoitteisiin.

4. Uusiutuvien kotimaisten biopolttoaineiden myötä jokainen liikennepolttonesteiden loppukäyttäjä voi tehdä valinnan kestävyyskriteerien, eettisyyden, kotimaisuuden sekä kilpailukykyisen tuotteen osalta.

Henrik_Talvitie

Henrik Talvitie

Harri Tuomaala

Markkinointijohtaja, St1

1. Yhdessä UPM:n kanssa olemme luoneet lopputuotteen, sen tarinan ja markkinointiviestinnän kokonaisuuden lanseerausta varten.

2. Yhteinen tekemisemme on tuntunut alusta asti upealta. Koko ryhmän innostunut ja energinen asenne on näkynyt työssämme koko ajan. Jokainen ryhmän jäsen on välittömästi kokenut, että olemme luomassa ainutlaatuista uutta suomalaista tarinaa. Lisäksi ryhmän jäsenten erilaiset taustat ovat antaneet meille kaikille projektin aikana uusia näkökulmia ja taitoja.

3. Uusiutuvat liikenteen polttoaineet, mukaan lukien uusiutuva diesel, ovat tärkeitä koko Suomelle kolmesta syystä. Ensinnäkin ne pienentävät tarvetta tuontienergialle, mistä hyötyy Suomen kansantalous. Toiseksi, uusiutuvat polttoaineet auttavat meitä pääsemään kohti tavoitetta, jossa vuoden 2020 liikenteen polttonesteissä on 20 % uusiutuvaa energiaa. Kolmanneksi, UPM:n uusiutuva diesel on huipputekninen tuote, joka sopii loistavasti alati kehittyvään dieselautokantaan ja sen korkeisiin polttonesteen laatuvaatimuksiin.

4. Yhdistettynä St1:n korkealaatuiseen Diesel plus -tuotteeseen, etu- ja loppuasiakkaita on useita. Lopputuotteen erittäin korkea setaaniluku (>60) takaa asiakkaille polttonesteen moitteettoman syttymisen ja moottorin maksimaalisen suorituskyvyn. Käyttämällä UPM BioVernoa jokainen suomalainen dieselautoilija pystyy hyötymään maailmanluokan tuoteinnovaatiosta ja pienentämään Suomen tuontienergian kustannuksia. Lisäksi jokainen litra Diesel plussaa, joka sisältää UPM BioVernoa, auttaa meitä pienentämään fossiilisia CO2-päästöjä. Voidaankin sanoa, että kyseessä on todellakin puhdasta voimaa suomalaisesta metsästä.

Harri_Tuomaala

Harri Tuomaala

Jaana Särkisilta

Yritysmyyntijohtaja, Bilia Oy Ab

1. Käytännönläheisesti, sillä suuri osa Bilian yritysasiakkaista valitsee Volvon dieselmoottorilla sen entisestään parantuneiden tehojen ja alentuneiden CO2-päästöjen vuoksi. Volvon uusi DRIVE-E-moottorimallisto edustaa alan kärkeä ja CO2-arvot osuvat hyvin yritysten autosääntöjen rajoihin. Eli uskon, että iso joukko asiakkaistamme tulee jatkossa tankkaamaan UPM BioVernoa Volvoihinsa.

2. UPM BioVernon tarina - polttoainetta sellun tähteestä on tarinana niin mielenkiintoinen, että on ilo ja kunnia olla mukana.

3. Meillä kaikilla on vastuu ympäristöstämme. Autojen valmistuksessa ja kierrätyksessä ympäristöasiat otetaan vakavasti, ja on mahtavaa, että myös polttoaineen osalta voidaan aidosti vähentää ympäristön kuormitusta.

4. Volvo-asiakkaat ovat valveutuneita ja odottavat autonsa olevan polttoainetaloudellinen ja ympäristöystävällinen, ajonautinnosta kuitenkaan tinkimättä. UPM BioVernon tuotanto tukee näitä arvoja vahvasti.

Jaana_Sarkisilta

Jaana Särkisilta

Photography: Sami Kulju, Martti Järvi