Sellu

 

UPM:n selluhankintatoiminnot on sertifioitu osana UPM:n maailmanlaajuista FSC- ja PEFC-seurantajärjestelmää.

 

UPM edellyttää, että sen sellutoimittajat

  • pyrkivät minimoimaan toimintansa ympäristökuormituksen käyttämällä parhaita saatavilla olevia tekniikoita ja kehittämään ympäristösuorituskykyään jatkuvasti
  • ylläpitävät luotettavia metsäsertifiointijärjestelmiä
    • varmistavat, että sellun raaka-aine on peräisin laillisesti hankituista/hoidetuista lähteistä
    • varmistavat, että EU-ympäristömerkittyjä tuotteita valmistaville UPM:n tehtaille tulevat sellutoimitukset täyttävät EU-ympäristömerkin vaatimukset
  • raportoivat ympäristösuorituskyvystään vuosittain UPM:n määrittämällä tavalla. 

Toimittajien arviointi

UPM arvioi toimittajaan ja kerää tietoa yhtiön määrittelemistä tunnusluvuista systemaattisesti. Toimittajien tulee ilmoittaa meille käytetyn puuraaka-aineen alkuperä ja sertifioidun puun osuus sekä tuotantolaitostensa ympäristökuormitus.

Seuraamme myös toimittajiemme sosiaalisen vastuun mittareita, kuten tapaturmataajuutta ja puuviljelmämaiden hallintaoikeuksia. Tiedot tallennetaan vuonna 2003 käyttöön otettuun ympäristötietokantaan.

UPM käyttää omien tehtaidensa ja toimittajiensa arvioinnissa EU:n komission määrittelemään parhaaseen käyttökelpoiseen tekniikkaan (BAT) perustuvia ohjeellisia päästötasoja.

Sellutoimittajiemme on raportoitava toiminnastaan ja tunnusluvuistaan vuosittain. Joitakin tietoja, kuten sertifioidun puun käyttöä, seurataan kuukausittain. UPM:n selluhankinta tekee lisäksi tarkastuksia, jotka liittyvät riskien arvioinnissa tunnistettuihin ympäristö- ja sosiaalisen vastuun ongelmakohtiin. Myös kaikki uudet merkittävät toimittajat auditoidaan.

UPM Pulp supplier requirements

Ecolabel and other required information pulp

UPM Pulp supplier performance questionnaire